آمار کل " واردات از" کشور (����������) گمرک (������ ��������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,096,153 1,105,103,788,208 Rls. 32,255,891 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,469,056 743,204,958,563 Rls. 21,871,148 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 860,750 516,588,487,500 Rls. 13,887,500 $
4 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 549,640 356,156,219,422 Rls. 9,663,795 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 607,995 351,853,917,033 Rls. 9,540,895 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 540,830 303,324,766,226 Rls. 8,177,836 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 469,500 280,176,525,000 Rls. 7,575,000 $
8 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 461,250 229,206,785,816 Rls. 7,040,932 $
9 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 323,850 172,744,968,697 Rls. 5,038,183 $
10 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 343,900 169,037,065,390 Rls. 5,215,420 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 252,170 164,715,942,707 Rls. 4,448,165 $
12 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 237,258 134,866,401,427 Rls. 4,117,734 $
13 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 790,500 125,582,152,044 Rls. 3,382,532 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 234,824 123,594,357,468 Rls. 3,814,400 $
15 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 337,325 102,478,199,986 Rls. 3,144,000 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 189,500 93,265,877,340 Rls. 2,878,400 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 115,299 92,600,237,068 Rls. 2,858,529 $
18 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 137,640 90,854,104,004 Rls. 2,438,891 $
19 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 79,162 83,323,061,400 Rls. 2,531,769 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 157,600 82,949,233,200 Rls. 2,560,000 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 134,206 79,197,614,913 Rls. 2,440,783 $
22 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 46,089 75,993,915,000 Rls. 2,056,559 $
23 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 165,120 75,963,818,044 Rls. 2,273,004 $
24 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 152,800 74,997,608,400 Rls. 2,317,000 $
25 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 154,800 73,801,672,560 Rls. 2,093,605 $
26 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 165,310 73,441,385,852 Rls. 2,036,870 $
27 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 188,000 72,947,848,200 Rls. 2,252,920 $
28 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 131,800 72,525,880,000 Rls. 1,960,000 $
29 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 65,156 69,688,700,020 Rls. 1,973,138 $
30 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 210,000 64,708,335,000 Rls. 1,751,004 $
31 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 88,625 64,403,817,984 Rls. 1,887,846 $
32 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 368,600 61,781,624,060 Rls. 1,682,460 $
33 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 179,550 60,467,651,660 Rls. 1,864,764 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 129,746 59,948,957,447 Rls. 1,848,247 $
35 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 141,000 58,186,503,600 Rls. 1,723,496 $
36 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 193,630 57,035,748,312 Rls. 1,757,906 $
37 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 185,251 57,020,812,716 Rls. 1,656,522 $
38 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 132,440 56,966,036,068 Rls. 1,744,268 $
39 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايلند 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 119,035 53,713,846,085 Rls. 1,489,734 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 160,500 53,650,659,120 Rls. 1,653,803 $
41 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 115,670 53,224,354,526 Rls. 1,552,953 $
42 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 259,000 49,589,991,103 Rls. 1,530,682 $
43 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 136,000 48,403,726,800 Rls. 1,494,312 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 94,750 46,632,938,670 Rls. 1,439,200 $
45 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 94,750 46,632,938,650 Rls. 1,439,200 $
46 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 76,685 46,148,187,750 Rls. 1,237,250 $
47 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 363,946 45,299,250,000 Rls. 1,351,006 $
48 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 126,735 42,364,800,003 Rls. 1,200,000 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 126,735 42,364,800,003 Rls. 1,200,000 $
50 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 253,994 42,358,921,634 Rls. 1,136,944 $
51 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 126,735 41,127,600,016 Rls. 1,200,000 $
52 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 38,020 41,108,980,000 Rls. 1,265,000 $
53 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 128,750 40,730,400,011 Rls. 1,200,000 $
54 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 128,750 40,730,400,011 Rls. 1,200,000 $
55 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 45,100 39,728,559,000 Rls. 1,188,766 $
56 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 94,000 39,655,460,822 Rls. 1,152,038 $
57 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 134,232 37,892,490,400 Rls. 1,167,950 $
58 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 250,200 37,274,746,036 Rls. 1,033,802 $
59 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 10,000 37,195,914,000 Rls. 1,146,677 $
60 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 237,784 36,697,754,449 Rls. 1,006,153 $
61 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 65,900 36,553,020,000 Rls. 980,000 $
62 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 82,560 36,277,934,592 Rls. 1,110,810 $
63 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 119,952 35,566,686,590 Rls. 1,096,046 $
64 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 115,875 35,089,199,996 Rls. 1,080,000 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 17,955 34,394,433,000 Rls. 1,060,004 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 122,493 34,172,618,890 Rls. 1,053,442 $
67 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 230,298 33,995,309,853 Rls. 1,022,543 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 32,820 33,891,220,000 Rls. 1,045,000 $
69 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 71,222 33,877,859,582 Rls. 966,353 $
70 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 131,784 33,425,466,000 Rls. 932,565 $
71 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 209,000 33,399,871,640 Rls. 947,783 $
72 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 6,577 30,788,598,334 Rls. 878,385 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 102,900 30,079,084,333 Rls. 927,308 $
74 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 25,032 29,535,545,860 Rls. 910,264 $
75 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 208,848 29,354,895,234 Rls. 864,855 $
76 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 205,200 28,555,847,343 Rls. 829,581 $
77 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 193,500 26,007,318,553 Rls. 747,667 $
78 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 170,606 25,266,576,720 Rls. 758,960 $
79 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 167,800 24,505,473,600 Rls. 694,127 $
80 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 18,516 23,638,326,578 Rls. 682,568 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 134,928 23,316,575,850 Rls. 718,827 $
82 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 21,840 23,199,440,000 Rls. 715,000 $
83 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 144,454 22,682,084,444 Rls. 698,211 $
84 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 143,674 22,312,557,382 Rls. 682,568 $
85 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 46,625 22,016,569,972 Rls. 658,784 $
86 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 43,855 21,275,482,615 Rls. 572,306 $
87 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 133,020 21,002,849,622 Rls. 622,087 $
88 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,044 20,857,113,347 Rls. 637,836 $
89 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 50,497 20,600,603,154 Rls. 567,682 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 62,750 20,335,637,540 Rls. 626,944 $
91 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 4,331 19,743,959,472 Rls. 590,783 $
92 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 18,520 19,668,000,000 Rls. 550,000 $
93 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 12,290 19,633,922,549 Rls. 560,130 $
94 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 155,350 19,536,358,874 Rls. 529,577 $
95 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 53,500 18,503,310,000 Rls. 570,315 $
96 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 47,000 18,236,962,050 Rls. 563,230 $
97 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 64,124 17,863,761,856 Rls. 495,678 $
98 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 18,075 17,830,945,000 Rls. 550,050 $
99 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 46,026 17,452,112,213 Rls. 524,313 $
100 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 107,400 17,418,375,000 Rls. 470,081 $
مجموع کل
8,525,093,605,062 ريال
مجموع کل
246,539,545 دلار