آمار کل " واردات از" کشور (����������) گمرک (������ ����������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,477 1,524,483,427 Rls. 41,023 $
502 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 9,360 1,519,310,144 Rls. 46,817 $
503 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 19,061 1,518,667,104 Rls. 45,990 $
504 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,446 1,507,222,717 Rls. 44,648 $
505 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 57,066 1,496,721,555 Rls. 45,183 $
506 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 21,085 1,496,360,280 Rls. 39,994 $
507 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 16,009 1,495,053,180 Rls. 44,909 $
508 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4,083 1,493,877,293 Rls. 42,724 $
509 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 14,500 1,484,141,336 Rls. 43,116 $
510 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان گرجستان 15162020 روغنCBE ، CBR 21,600 1,483,838,028 Rls. 45,735 $
511 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 27,802 1,481,178,660 Rls. 43,030 $
512 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 18,900 1,480,594,600 Rls. 45,664 $
513 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,432 1,477,212,800 Rls. 45,231 $
514 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 21,100 1,477,201,135 Rls. 45,524 $
515 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,394 1,473,168,880 Rls. 41,975 $
516 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,200 1,469,435,650 Rls. 44,930 $
517 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 4,292 1,466,644,704 Rls. 43,885 $
518 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,340 1,456,947,802 Rls. 44,897 $
519 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 2,460 1,454,641,384 Rls. 42,320 $
520 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 8,605 1,454,174,430 Rls. 39,350 $
521 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 30,220 1,444,911,625 Rls. 44,552 $
522 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 17,700 1,442,118,410 Rls. 40,910 $
523 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 13,628 1,430,067,251 Rls. 42,229 $
524 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 29,990 1,428,807,600 Rls. 40,532 $
525 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 13,895 1,420,286,142 Rls. 41,261 $
526 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 23,300 1,420,143,495 Rls. 38,775 $
527 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 11,493 1,419,677,166 Rls. 43,782 $
528 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,598 1,416,997,309 Rls. 43,668 $
529 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 18,000 1,410,162,048 Rls. 41,336 $
530 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 7,946 1,407,812,582 Rls. 38,055 $
531 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 1,500 1,406,108,784 Rls. 41,027 $
532 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 49,454 1,405,906,006 Rls. 43,133 $
533 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 18,283 1,405,095,321 Rls. 38,979 $
534 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 9,371 1,392,749,864 Rls. 42,940 $
535 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,684 1,392,740,018 Rls. 42,458 $
536 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 268 1,387,519,382 Rls. 37,085 $
537 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,000 1,377,837,440 Rls. 42,560 $
538 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 9,500 1,369,710,000 Rls. 38,798 $
539 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 2,738 1,369,624,410 Rls. 37,319 $
540 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,037 1,366,125,254 Rls. 42,140 $
541 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 13,824 1,363,595,595 Rls. 36,702 $
542 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان (لتوني(لاتويا 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 42,164 1,358,814,414 Rls. 41,893 $
543 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 20,072 1,353,971,814 Rls. 40,110 $
544 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 11,168 1,350,335,100 Rls. 40,405 $
545 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 9,101 1,345,309,820 Rls. 36,404 $
546 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 45,817 1,345,267,484 Rls. 38,133 $
547 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,164 1,343,203,249 Rls. 41,383 $
548 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 5,775 1,337,984,618 Rls. 41,251 $
549 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,140 1,336,035,085 Rls. 40,597 $
550 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 42,045 1,328,605,651 Rls. 40,944 $
551 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,446 1,325,426,375 Rls. 35,425 $
552 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69074090 ک ک ک سا?ر 148,521 1,322,446,995 Rls. 39,187 $
553 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 42,354 1,319,108,637 Rls. 40,669 $
554 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 13,177 1,318,529,286 Rls. 39,453 $
555 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 3,214 1,313,444,486 Rls. 38,193 $
556 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7,206 1,311,622,017 Rls. 36,755 $
557 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 10,150 1,303,219,875 Rls. 38,163 $
558 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 4,100 1,301,495,000 Rls. 38,944 $
559 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 22,805 1,298,982,944 Rls. 35,536 $
560 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,898 1,286,944,252 Rls. 39,675 $
561 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,178 1,284,657,620 Rls. 36,742 $
562 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 10,050 1,283,874,959 Rls. 37,866 $
563 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 19,366 1,283,109,078 Rls. 39,168 $
564 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,120 1,282,494,402 Rls. 39,630 $
565 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,000 1,277,628,767 Rls. 36,804 $
566 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,154 1,270,931,277 Rls. 37,043 $
567 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 20,418 1,259,775,073 Rls. 36,752 $
568 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85279100 سا?ر دستگاه ها? گ?رنده برا? پخش راد?و?? توامان شده بادستگاه ضبط ?ابازتول?د صوت 16,436 1,255,968,000 Rls. 38,743 $
569 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 12,323 1,246,117,689 Rls. 36,527 $
570 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 31,100 1,239,098,400 Rls. 38,220 $
571 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 1,540 1,236,602,880 Rls. 34,644 $
572 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 1,236,320,000 Rls. 37,566 $
573 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,494 1,228,826,109 Rls. 37,869 $
574 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 8,281 1,227,943,728 Rls. 34,782 $
575 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,313 1,225,842,084 Rls. 33,921 $
576 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 3,005 1,225,254,988 Rls. 36,098 $
577 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 2,671 1,217,453,303 Rls. 37,225 $
578 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 6,786 1,215,584,894 Rls. 35,632 $
579 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76071990 --- ساير 12,157 1,211,449,560 Rls. 34,040 $
580 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 44,460 1,209,038,328 Rls. 35,124 $
581 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 87019510 ک ک ک تراکتورها? باغ? کمرشکن 2,340 1,207,422,450 Rls. 35,077 $
582 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 2,353 1,201,659,681 Rls. 37,046 $
583 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69074090 ک ک ک سا?ر 149,657 1,195,695,816 Rls. 33,932 $
584 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 15,120 1,193,906,952 Rls. 33,879 $
585 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 40,820 1,191,524,590 Rls. 36,736 $
586 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اسپانيا 69074090 ک ک ک سا?ر 46,200 1,185,499,939 Rls. 32,668 $
587 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,402 1,184,114,874 Rls. 33,055 $
588 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 10,580 1,179,699,554 Rls. 36,361 $
589 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 2,845 1,173,733,911 Rls. 36,184 $
590 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 300 1,173,438,970 Rls. 34,761 $
591 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,350 1,171,188,600 Rls. 31,400 $
592 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 650 1,161,196,368 Rls. 35,025 $
593 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 5,813 1,159,488,406 Rls. 31,376 $
594 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,352 1,148,386,189 Rls. 34,462 $
595 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 8,800 1,145,821,245 Rls. 31,779 $
596 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 8,400 1,137,455,100 Rls. 32,361 $
597 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 1,245 1,132,874,225 Rls. 34,918 $
598 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 8,700 1,129,055,350 Rls. 34,830 $
599 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 47,617 1,128,303,336 Rls. 34,443 $
600 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,061 1,121,845,920 Rls. 33,954 $
مجموع کل
132,629,900,528 ريال
مجموع کل
3,896,949 دلار