آمار کل " واردات از" کشور (����������) گمرک (������ ����������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 18,487 2,094,717,170 Rls. 64,582 $
402 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 37,150 2,091,113,040 Rls. 61,296 $
403 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 11,678 2,082,480,554 Rls. 57,386 $
404 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 23,000 2,079,579,731 Rls. 61,604 $
405 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 42,030 2,076,974,258 Rls. 64,031 $
406 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 2,280 2,070,962,000 Rls. 63,820 $
407 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 8,000 2,070,885,600 Rls. 63,409 $
408 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 17,600 2,068,716,000 Rls. 61,283 $
409 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 14,575 2,060,125,427 Rls. 58,920 $
410 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,010 2,058,439,557 Rls. 61,696 $
411 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 21,670 2,053,596,070 Rls. 63,046 $
412 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,203 2,040,954,907 Rls. 57,240 $
413 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 24,100 2,033,377,820 Rls. 62,660 $
414 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 2,400 2,033,026,860 Rls. 55,789 $
415 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87024000 ک تنها با موتور برق? به عنوان ن?رو? محرکه 11,421 2,028,665,440 Rls. 57,716 $
416 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 15,541 2,012,785,000 Rls. 59,000 $
417 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 61,400 2,003,196,220 Rls. 61,768 $
418 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 23,502 1,998,312,227 Rls. 61,583 $
419 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 5,948 1,986,486,600 Rls. 56,268 $
420 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 46,360 1,985,296,320 Rls. 61,191 $
421 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 22,188 1,984,380,041 Rls. 60,459 $
422 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,369 1,983,654,527 Rls. 61,190 $
423 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,550 1,981,711,964 Rls. 61,081 $
424 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايوان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,037 1,966,828,425 Rls. 54,575 $
425 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سوئد 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,180 1,947,221,540 Rls. 60,170 $
426 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 2,900 1,942,197,600 Rls. 59,900 $
427 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 21,880 1,940,344,236 Rls. 54,999 $
428 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 27,515 1,937,399,110 Rls. 54,977 $
429 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 4,544 1,924,954,388 Rls. 59,348 $
430 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87119000 ک ساير 5,052 1,919,135,400 Rls. 54,600 $
431 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 32,185 1,904,064,600 Rls. 58,506 $
432 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 17,750 1,887,085,360 Rls. 57,700 $
433 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 15,683 1,874,934,680 Rls. 57,329 $
434 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 17,385 1,861,563,000 Rls. 57,000 $
435 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 2,627 1,853,460,000 Rls. 52,500 $
436 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 12,228 1,850,615,052 Rls. 57,031 $
437 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان گرجستان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 15,000 1,849,856,250 Rls. 50,606 $
438 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,963 1,843,463,288 Rls. 52,447 $
439 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 17,016 1,843,305,367 Rls. 51,218 $
440 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان گرجستان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 14,900 1,839,159,150 Rls. 53,430 $
441 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 23,348 1,826,625,477 Rls. 50,272 $
442 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,300 1,814,598,786 Rls. 50,351 $
443 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 6,622 1,813,098,700 Rls. 51,453 $
444 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 2,732 1,812,630,456 Rls. 55,880 $
445 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,173 1,811,326,372 Rls. 53,365 $
446 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,150 1,810,282,518 Rls. 51,354 $
447 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 14,267 1,810,210,200 Rls. 52,517 $
448 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 9,191 1,799,238,264 Rls. 50,238 $
449 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 1,680 1,792,725,000 Rls. 55,000 $
450 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 23,400 1,790,356,150 Rls. 54,805 $
451 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,750 1,790,334,000 Rls. 48,450 $
452 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,860 1,783,320,000 Rls. 55,000 $
453 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 32,812 1,776,426,672 Rls. 50,318 $
454 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 5,882 1,774,179,739 Rls. 54,823 $
455 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 35,722 1,770,890,852 Rls. 54,583 $
456 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 24,056 1,766,192,042 Rls. 50,028 $
457 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 13,084 1,765,199,150 Rls. 47,179 $
458 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 18,492 1,761,609,720 Rls. 54,312 $
459 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 18,470 1,757,932,119 Rls. 49,869 $
460 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اسلووني 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 11,158 1,752,118,199 Rls. 47,132 $
461 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 7,362 1,750,755,993 Rls. 49,681 $
462 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,859 1,747,713,024 Rls. 47,768 $
463 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 15,400 1,736,269,920 Rls. 51,783 $
464 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,130 1,730,546,046 Rls. 53,328 $
465 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,548 1,715,484,626 Rls. 52,862 $
466 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 16,680 1,701,306,958 Rls. 52,427 $
467 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,615 1,698,480,238 Rls. 52,122 $
468 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اسلووني 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 11,599 1,693,952,212 Rls. 46,130 $
469 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,463 1,676,806,881 Rls. 47,170 $
470 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,871 1,670,505,770 Rls. 46,236 $
471 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,660 1,666,062,600 Rls. 47,400 $
472 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76071990 --- ساير 17,325 1,659,610,915 Rls. 50,035 $
473 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 3,881 1,657,568,332 Rls. 51,095 $
474 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 14,000 1,657,345,800 Rls. 44,470 $
475 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 22,030 1,648,614,858 Rls. 50,822 $
476 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 2,435 1,632,946,126 Rls. 49,986 $
477 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,883 1,628,410,028 Rls. 45,084 $
478 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 17,600 1,622,588,000 Rls. 49,941 $
479 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39269060 پريفرم (PET) 24,350 1,619,258,499 Rls. 45,730 $
480 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 2,396 1,619,065,872 Rls. 44,925 $
481 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 26,177 1,605,191,000 Rls. 49,000 $
482 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,416 1,604,444,539 Rls. 49,313 $
483 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 6,644 1,603,006,680 Rls. 48,328 $
484 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 20,734 1,595,011,928 Rls. 49,162 $
485 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,884 1,590,800,193 Rls. 43,621 $
486 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,101 1,587,512,930 Rls. 43,906 $
487 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 6,582 1,577,386,518 Rls. 44,881 $
488 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85437020 ---لامپ LED 2,990 1,574,105,501 Rls. 48,560 $
489 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 19,960 1,570,969,638 Rls. 44,142 $
490 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 741 1,567,818,304 Rls. 43,843 $
491 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 8,754 1,566,012,976 Rls. 48,292 $
492 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 918 1,557,344,722 Rls. 48,012 $
493 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 26,530 1,556,533,470 Rls. 47,986 $
494 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87024000 ک تنها با موتور برق? به عنوان ن?رو? محرکه 3,586 1,553,298,900 Rls. 44,192 $
495 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,265 1,545,943,207 Rls. 43,231 $
496 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,084 1,539,725,058 Rls. 41,465 $
497 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 4,520 1,534,349,052 Rls. 41,217 $
498 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 2,388 1,533,941,059 Rls. 42,844 $
499 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 24,130 1,530,758,985 Rls. 46,963 $
500 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 1,959 1,526,554,595 Rls. 41,215 $
مجموع کل
179,698,321,148 ريال
مجموع کل
5,269,451 دلار