آمار کل " واردات از" کشور (����������) گمرک (������ ����������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 19,804 17,346,285,648 Rls. 535,115 $
102 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 42,800 17,098,872,000 Rls. 484,332 $
103 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 164,809 17,057,418,303 Rls. 522,288 $
104 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اسپانيا 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 22,810 16,735,076,232 Rls. 447,283 $
105 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,995 16,686,222,000 Rls. 513,458 $
106 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 49,922 16,653,611,092 Rls. 475,058 $
107 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 110,647 16,325,761,050 Rls. 491,501 $
108 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 97,274 16,214,404,710 Rls. 472,709 $
109 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 101,895 16,204,302,964 Rls. 454,331 $
110 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 32,352 16,117,141,676 Rls. 450,703 $
111 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,580 15,852,745,394 Rls. 463,262 $
112 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,373 15,755,688,386 Rls. 426,380 $
113 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سوئد 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 13,805 15,744,090,180 Rls. 485,700 $
114 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 29,577 15,608,860,500 Rls. 419,875 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 133,537 15,607,115,774 Rls. 481,011 $
116 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 54,095 15,286,138,168 Rls. 436,054 $
117 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 104,488 15,229,661,967 Rls. 462,896 $
118 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 90,685 15,051,211,400 Rls. 426,602 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 169,514 14,822,015,798 Rls. 456,849 $
120 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,838 14,532,147,092 Rls. 390,912 $
121 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 20,060 14,387,462,040 Rls. 443,537 $
122 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 45,000 14,316,110,400 Rls. 441,351 $
123 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 29,520 13,621,694,400 Rls. 375,367 $
124 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,926 13,424,075,588 Rls. 413,853 $
125 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 221,095 13,141,253,542 Rls. 400,882 $
126 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايلند 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 26,850 13,074,489,702 Rls. 352,850 $
127 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 98871196 ک ک ک ک با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر 62,358 13,033,312,274 Rls. 385,360 $
128 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 90,202 13,022,902,024 Rls. 401,701 $
129 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,808 12,857,770,368 Rls. 354,316 $
130 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,205 12,801,904,252 Rls. 392,756 $
131 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 82,120 12,684,394,820 Rls. 390,730 $
132 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 32,100 12,660,750,000 Rls. 359,292 $
133 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,542 12,412,036,060 Rls. 347,093 $
134 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 98,572 12,203,074,860 Rls. 354,102 $
135 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 32,100 12,173,598,000 Rls. 360,624 $
136 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 102,465 12,150,927,978 Rls. 372,785 $
137 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 89,710 12,133,687,973 Rls. 336,522 $
138 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 7,590 12,002,062,517 Rls. 359,128 $
139 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 422,401 11,931,219,033 Rls. 367,727 $
140 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 113,108 11,885,090,878 Rls. 361,537 $
141 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 48,073 11,844,315,000 Rls. 336,105 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,978 11,804,452,511 Rls. 363,864 $
143 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 71,093 11,781,004,158 Rls. 363,342 $
144 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 8,730 11,749,228,300 Rls. 362,754 $
145 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,979 11,605,876,782 Rls. 348,398 $
146 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 77,440 11,602,441,882 Rls. 337,065 $
147 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 83,850 11,463,047,534 Rls. 316,620 $
148 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 5,040 11,091,456,000 Rls. 305,642 $
149 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 71,400 11,002,633,280 Rls. 305,154 $
150 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 217,530 10,912,254,070 Rls. 335,751 $
151 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 32,734 10,864,559,892 Rls. 325,092 $
152 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 86,564 10,739,397,262 Rls. 333,148 $
153 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 31,388 10,728,360,000 Rls. 330,939 $
154 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 16,000 10,187,427,153 Rls. 307,137 $
155 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,045 10,015,174,590 Rls. 308,854 $
156 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,342 9,578,807,280 Rls. 295,297 $
157 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 116,908 9,176,111,490 Rls. 283,196 $
158 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 68,600 8,990,251,226 Rls. 271,044 $
159 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 14,100 8,812,978,200 Rls. 271,871 $
160 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,982 8,810,395,714 Rls. 248,703 $
161 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 23,316 8,645,887,646 Rls. 232,573 $
162 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 32,067 8,610,240,000 Rls. 235,549 $
163 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 32,103 8,610,240,000 Rls. 235,549 $
164 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,710 8,449,913,322 Rls. 241,037 $
165 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 233,265 8,434,170,202 Rls. 259,914 $
166 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 307,673 8,402,468,042 Rls. 259,157 $
167 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,099 8,393,274,697 Rls. 258,365 $
168 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 31,929 8,361,373,686 Rls. 257,715 $
169 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 30,735 8,301,585,620 Rls. 252,927 $
170 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 80,176 8,256,739,585 Rls. 253,275 $
171 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 36,060 8,063,154,000 Rls. 228,735 $
172 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 78,318 8,026,901,253 Rls. 217,603 $
173 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 23,000 7,947,412,675 Rls. 241,482 $
174 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 25,592 7,758,993,384 Rls. 213,812 $
175 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 4,721 7,734,073,440 Rls. 216,277 $
176 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 101,556 7,519,986,000 Rls. 213,406 $
177 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 4,377 7,464,740,000 Rls. 200,800 $
178 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 23,390 7,438,921,820 Rls. 208,024 $
179 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 46,203 7,354,180,000 Rls. 219,843 $
180 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 20,847 7,280,361,525 Rls. 199,167 $
181 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 114,229 7,234,788,735 Rls. 200,735 $
182 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 21,000 7,038,829,000 Rls. 217,000 $
183 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,100 6,871,329,792 Rls. 201,417 $
184 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 22,233 6,857,446,872 Rls. 184,464 $
185 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,204 6,603,684,247 Rls. 203,453 $
186 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 72,042 6,594,661,416 Rls. 203,234 $
187 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 1,516 6,589,268,252 Rls. 186,644 $
188 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,441 6,442,262,460 Rls. 198,535 $
189 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 63,838 6,371,259,698 Rls. 179,784 $
190 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 66,852 6,314,831,254 Rls. 193,058 $
191 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 34,306 6,297,564,571 Rls. 183,772 $
192 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 55,665 6,203,909,194 Rls. 190,801 $
193 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 21,320 6,162,867,456 Rls. 172,340 $
194 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 27,905 6,150,062,012 Rls. 189,522 $
195 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 25,075 6,115,378,814 Rls. 169,519 $
196 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,828 6,070,438,241 Rls. 179,828 $
197 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 113,341 6,063,991,426 Rls. 186,863 $
198 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 50,040 6,060,186,794 Rls. 174,232 $
199 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85164000 ا توي برقي 11,900 6,034,796,509 Rls. 185,978 $
200 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,130 6,027,624,149 Rls. 185,531 $
مجموع کل
1,077,766,557,156 ريال
مجموع کل
31,649,728 دلار