آمار کل " واردات از" کشور (������������������������������������������) گمرک (������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,027,211 1,189,764,036,113 Rls. 35,893,949 $
102 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 19,109,296 1,177,396,419,072 Rls. 31,773,857 $
103 11 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 970,056 1,162,228,278,435 Rls. 31,653,738 $
104 11 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 152,368,019 1,161,939,706,926 Rls. 31,940,509 $
105 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 42,479,043 1,154,039,092,191 Rls. 32,709,224 $
106 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,630,295 1,147,012,882,505 Rls. 31,333,949 $
107 8 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 3,396,526 1,117,144,542,420 Rls. 32,277,518 $
108 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,150,050 1,114,793,682,667 Rls. 34,129,501 $
109 7 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,324,051 1,112,156,549,841 Rls. 33,079,210 $
110 4 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 71,500,000 1,110,000,000,000 Rls. 34,124,381 $
111 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,096,153 1,105,103,788,208 Rls. 32,255,891 $
112 10 1396 بندر امام خميني اروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 81,506,822 1,091,896,000,000 Rls. 30,495,349 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 85,570 1,090,652,929,322 Rls. 29,272,721 $
114 6 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 143,919,127 1,088,159,640,000 Rls. 32,801,929 $
115 8 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 65,887,335 1,082,780,000,000 Rls. 31,739,146 $
116 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 147,378,010 1,067,066,025,182 Rls. 29,743,290 $
117 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 75,324,600 1,066,410,933,368 Rls. 32,862,190 $
118 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 736,913 1,044,945,000,000 Rls. 30,189,153 $
119 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 65,671,469 1,044,050,000,000 Rls. 28,176,313 $
120 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 74,300,050 1,043,191,041,973 Rls. 32,158,798 $
121 12 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,715,324 1,043,104,425,839 Rls. 28,012,308 $
122 12 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 2,837,896 1,042,088,456,474 Rls. 28,092,577 $
123 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 39,559,973 1,035,227,316,293 Rls. 31,572,153 $
124 4 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 38,000,000 1,034,000,000,000 Rls. 31,818,721 $
125 1 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 735,062 1,026,498,859,142 Rls. 31,648,873 $
126 9 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 146,390,780 1,017,683,236,367 Rls. 28,893,709 $
127 11 1396 بندر امام خميني برزيل 10059010 ---ذرت دامي 135,053,100 1,016,494,000,000 Rls. 27,886,998 $
128 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 43,948,400 1,015,230,000,000 Rls. 30,931,522 $
129 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,730,712 1,005,374,394,392 Rls. 30,925,192 $
130 2 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 71,012,413 1,001,897,568,780 Rls. 30,886,990 $
131 1 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 39,600,000 998,683,092,000 Rls. 30,796,938 $
132 7 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 67,056,835 996,321,000,000 Rls. 29,837,892 $
133 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,858,853 994,285,312,048 Rls. 29,800,851 $
134 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,166,294 991,753,653,530 Rls. 30,575,222 $
135 3 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 65,999,093 988,933,928,906 Rls. 30,481,258 $
136 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 139,151,920 987,155,877,198 Rls. 28,556,903 $
137 12 1396 شهيدرجايي آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 29,976,220 978,896,000,000 Rls. 26,332,094 $
138 4 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 703,320 978,849,468,133 Rls. 30,085,276 $
139 1 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,512,370 978,756,483,800 Rls. 30,191,148 $
140 5 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 34,000,000 978,626,310,000 Rls. 30,071,931 $
141 10 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 135,709,090 973,868,000,000 Rls. 27,233,449 $
142 4 1396 شهيدرجايي چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 168,653 969,598,632,730 Rls. 29,937,677 $
143 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,885,160 963,398,167,431 Rls. 29,697,945 $
144 12 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 59,850,000 959,291,000,000 Rls. 25,958,348 $
145 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 62,389 959,217,196,364 Rls. 28,940,960 $
146 11 1396 بندر امام خميني اروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 66,058,000 946,734,000,000 Rls. 25,968,412 $
147 11 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,581,799 943,431,050,405 Rls. 25,802,873 $
148 9 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 134,875,652 942,224,000,000 Rls. 26,713,880 $
149 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,018,905 941,242,342,003 Rls. 29,010,951 $
150 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 7,803,887 938,287,713,616 Rls. 27,800,942 $
151 9 1396 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,064,047 937,855,690,606 Rls. 26,641,924 $
152 12 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,383,559 930,106,560,090 Rls. 25,069,805 $
153 12 1396 چابهار برزيل 17011300 ک ک از نيشکر 66,000,000 927,228,000,000 Rls. 25,023,707 $
154 9 1396 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 63,268,058 926,671,000,000 Rls. 26,297,504 $
155 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,519,738 925,458,564,301 Rls. 27,009,076 $
156 6 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 66,200,000 920,749,000,000 Rls. 27,976,948 $
157 7 1396 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,586,129 920,291,911,777 Rls. 27,252,163 $
158 11 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 5,598,998 916,784,764,100 Rls. 25,120,513 $
159 6 1396 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 36,619,470 913,602,603,418 Rls. 27,772,273 $
160 6 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,124,041 913,343,864,874 Rls. 27,584,164 $
161 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,628,422 910,153,632,000 Rls. 27,975,999 $
162 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 34,109,413 909,453,984,683 Rls. 26,264,381 $
163 5 1396 شهيدرجايي آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 695,647 907,925,000,000 Rls. 27,587,272 $
164 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 178,474 907,499,000,000 Rls. 27,574,329 $
165 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 330,000 907,000,000,000 Rls. 27,823,992 $
166 7 1396 شهيد باهنر سوئد 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 61,499,358 905,890,000,000 Rls. 26,898,966 $
167 5 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 66,000,000 898,523,000,000 Rls. 27,473,570 $
168 7 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 721,195 896,615,034,271 Rls. 26,619,028 $
169 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 53,854,670 895,284,523,620 Rls. 27,611,794 $
170 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,441,526 893,824,422,491 Rls. 27,545,821 $
171 8 1396 شهيدرجايي آلمان 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 1,403,172 892,667,000,000 Rls. 25,933,043 $
172 10 1396 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,305,111 892,518,520,838 Rls. 25,553,996 $
173 3 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 60,000,000 892,278,212,160 Rls. 27,497,018 $
174 10 1396 شهيدرجايي آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 29,835,223 888,624,000,000 Rls. 24,969,056 $
175 1 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 67,383,905 887,341,353,822 Rls. 27,363,431 $
176 8 1396 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 777,417 886,997,126,215 Rls. 25,798,808 $
177 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 48,004 881,969,777,500 Rls. 26,871,286 $
178 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 27,918,628 879,399,226,291 Rls. 27,106,706 $
179 9 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,561,660 875,911,763,824 Rls. 24,849,148 $
180 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,286,633 873,385,196,053 Rls. 26,403,492 $
181 5 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,140,123 869,549,504,230 Rls. 26,614,176 $
182 3 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 32,814,051 864,961,582,540 Rls. 26,655,211 $
183 11 1396 قزوين آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,409,329 864,525,312,300 Rls. 23,600,206 $
184 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,174,810 861,937,198,950 Rls. 26,565,486 $
185 1 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 121,807,382 858,128,043,375 Rls. 26,474,525 $
186 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,865,104 857,082,061,340 Rls. 26,412,944 $
187 12 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 34,423,932 852,164,000,000 Rls. 23,039,482 $
188 11 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 1,865,075 851,414,116,624 Rls. 23,228,196 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,282,881 847,470,115,236 Rls. 26,119,614 $
190 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,466,407 841,983,388,920 Rls. 25,902,035 $
191 6 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 30,977,307 837,690,267,324 Rls. 25,255,212 $
192 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 60,900,250 831,206,000,000 Rls. 23,648,068 $
193 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 2,056,812 827,526,942,174 Rls. 24,983,549 $
194 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 25,405,386 827,186,984,861 Rls. 25,330,092 $
195 8 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 29,818,491 825,534,000,000 Rls. 23,610,285 $
196 3 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 117,614,750 824,980,646,741 Rls. 25,421,984 $
197 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,283,361 822,114,480,450 Rls. 22,253,098 $
198 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 457,819 815,586,205,316 Rls. 22,079,315 $
199 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 15,400 813,000,000,000 Rls. 25,228,637 $
200 12 1396 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 82,953 802,276,586,757 Rls. 21,512,983 $
مجموع کل
95,729,552,203,746 ريال
مجموع کل
2,808,478,920 دلار