آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,360 114,002,000 Rls. 3,400 $
202 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 149 113,233,119 Rls. 3,496 $
203 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 205 110,819,479 Rls. 3,075 $
204 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19 108,134,214 Rls. 3,338 $
205 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 5 107,719,411 Rls. 2,888 $
206 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,104 107,311,911 Rls. 2,978 $
207 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 1,180 102,945,608 Rls. 3,128 $
208 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 776 101,874,160 Rls. 3,140 $
209 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 1,100 100,560,900 Rls. 3,100 $
210 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 50 100,393,972 Rls. 2,692 $
211 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,454 99,522,864 Rls. 3,024 $
212 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 1,413 93,451,176 Rls. 2,652 $
213 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 825 91,477,980 Rls. 2,820 $
214 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 14 90,347,814 Rls. 2,422 $
215 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 56 88,414,245 Rls. 2,453 $
216 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 620 80,822,921 Rls. 2,201 $
217 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87082110 ک ک ک كمربندهاي ايمني 51 77,872,720 Rls. 2,400 $
218 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 1,301 77,449,500 Rls. 2,250 $
219 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 905 74,443,234 Rls. 2,263 $
220 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 365 67,877,203 Rls. 2,093 $
221 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 500 66,366,815 Rls. 2,046 $
222 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 795 65,001,188 Rls. 1,988 $
223 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 249 63,883,882 Rls. 1,963 $
224 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 638 61,273,800 Rls. 1,890 $
225 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 924 59,217,480 Rls. 1,620 $
226 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 30 59,118,005 Rls. 1,822 $
227 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 224 58,399,200 Rls. 1,800 $
228 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 382 55,067,592 Rls. 1,528 $
229 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,047 53,748,771 Rls. 1,504 $
230 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 432 53,539,218 Rls. 1,458 $
231 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 398 52,657,600 Rls. 1,600 $
232 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1 52,655,962 Rls. 1,412 $
233 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 980 49,824,600 Rls. 1,400 $
234 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 77 49,638,604 Rls. 1,348 $
235 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 252 49,366,500 Rls. 1,500 $
236 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 372 48,745,392 Rls. 1,488 $
237 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 400 47,161,248 Rls. 1,308 $
238 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 342 45,649,381 Rls. 1,384 $
239 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87141025 ک ک ک كمك فنر 408 45,417,180 Rls. 1,380 $
240 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 79 45,409,000 Rls. 1,400 $
241 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 13 44,881,749 Rls. 1,245 $
242 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 2 44,481,815 Rls. 1,193 $
243 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 596 43,527,503 Rls. 1,342 $
244 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 20 42,588,655 Rls. 1,182 $
245 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 468 42,165,630 Rls. 1,170 $
246 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 12 41,567,047 Rls. 1,281 $
247 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 19 39,493,200 Rls. 1,200 $
248 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 895 38,792,010 Rls. 1,090 $
249 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 20 38,400,618 Rls. 1,183 $
250 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 479 38,277,264 Rls. 1,112 $
251 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 6 37,709,834 Rls. 1,162 $
252 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,040 36,310,400 Rls. 1,120 $
253 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 253 33,503,398 Rls. 1,018 $
254 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 353 30,979,800 Rls. 900 $
255 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 201 30,936,340 Rls. 940 $
256 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4 30,511,859 Rls. 831 $
257 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 220 28,642,380 Rls. 780 $
258 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 90 28,550,720 Rls. 880 $
259 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 218 28,348,612 Rls. 772 $
260 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,130 28,288,058 Rls. 853 $
261 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 1,488 27,557,000 Rls. 850 $
262 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 18 27,310,913 Rls. 758 $
263 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 188 27,019,931 Rls. 821 $
264 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 16 26,968,822 Rls. 831 $
265 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 306 26,328,800 Rls. 800 $
266 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 112 26,328,800 Rls. 800 $
267 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 331 24,878,665 Rls. 767 $
268 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 169 24,538,930 Rls. 754 $
269 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 140 24,273,000 Rls. 750 $
270 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 211 23,630,098 Rls. 718 $
271 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 211 21,353,400 Rls. 600 $
272 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 160 21,298,180 Rls. 580 $
273 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 151 20,997,420 Rls. 610 $
274 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 127 20,733,930 Rls. 630 $
275 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 175 20,157,988 Rls. 612 $
276 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 51 19,917,540 Rls. 612 $
277 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 3,480 19,127,800 Rls. 590 $
278 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 3 18,715,982 Rls. 502 $
279 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 120 17,438,610 Rls. 490 $
280 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 130 17,185,428 Rls. 468 $
281 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 105 17,030,475 Rls. 525 $
282 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 61 16,784,610 Rls. 510 $
283 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3 16,224,474 Rls. 435 $
284 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 22 16,217,500 Rls. 500 $
285 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 66 16,015,050 Rls. 450 $
286 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 302 15,023,190 Rls. 463 $
287 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 75 14,254,710 Rls. 438 $
288 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85113090 کويل هاي روشن کردن 1 13,856,491 Rls. 371 $
289 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 183 13,768,800 Rls. 400 $
290 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 150 13,521,000 Rls. 375 $
291 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 21 12,982,200 Rls. 399 $
292 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 242 12,765,474 Rls. 385 $
293 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 184 11,847,960 Rls. 360 $
294 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 90 11,567,115 Rls. 315 $
295 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 6 11,143,334 Rls. 344 $
296 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 31 10,739,850 Rls. 330 $
297 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 35 10,676,700 Rls. 300 $
298 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 153 10,326,600 Rls. 300 $
299 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 47 10,326,600 Rls. 300 $
300 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 29 10,023,209 Rls. 308 $
مجموع کل
4,439,629,320 ريال
مجموع کل
130,257 دلار