آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 20,188 1,831,760,305 Rls. 56,524 $
202 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 17,590 1,827,133,632 Rls. 56,288 $
203 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 22,247 1,798,621,770 Rls. 55,453 $
204 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 3,485 1,797,250,356 Rls. 55,404 $
205 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 6,345 1,743,894,704 Rls. 46,910 $
206 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 24,000 1,741,872,000 Rls. 48,000 $
207 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 21,325 1,740,461,478 Rls. 53,312 $
208 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 28,614 1,710,171,507 Rls. 52,720 $
209 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 16,326 1,676,626,776 Rls. 48,708 $
210 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 11,940 1,663,403,880 Rls. 51,270 $
211 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 23,160 1,625,516,322 Rls. 49,620 $
212 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,218 1,564,379,270 Rls. 48,210 $
213 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,102 1,517,860,003 Rls. 41,827 $
214 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,322 1,503,898,969 Rls. 46,354 $
215 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,093 1,475,453,261 Rls. 41,139 $
216 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 1,465 1,462,818,500 Rls. 45,100 $
217 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 85164000 ا توي برقي 8,740 1,458,900,000 Rls. 45,000 $
218 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,971 1,450,588,434 Rls. 44,719 $
219 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159070 ک ک ک فن کويل 11,960 1,443,682,240 Rls. 40,040 $
220 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 20,056 1,439,187,720 Rls. 44,340 $
221 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 12,238 1,394,967,213 Rls. 43,020 $
222 4 1396 چابهار چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 2,341 1,385,456,820 Rls. 42,636 $
223 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,140 1,369,153,022 Rls. 42,202 $
224 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,186 1,349,383,932 Rls. 37,734 $
225 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 84821000 بلبرينگ. 16,564 1,342,908,336 Rls. 41,412 $
226 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,141 1,342,409,690 Rls. 37,407 $
227 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 15,051 1,308,109,936 Rls. 40,344 $
228 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 6,624 1,298,030,760 Rls. 39,744 $
229 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 10,500 1,292,606,120 Rls. 40,820 $
230 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 11,880 1,285,248,636 Rls. 37,338 $
231 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141090 ک ک ک ساير 24,443 1,276,982,782 Rls. 34,558 $
232 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 19,214 1,256,787,740 Rls. 38,428 $
233 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 10,000 1,247,425,200 Rls. 35,400 $
234 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,191 1,246,502,400 Rls. 35,649 $
235 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 10,326 1,244,045,502 Rls. 36,141 $
236 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 11,719 1,235,249,254 Rls. 38,072 $
237 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,937 1,216,225,642 Rls. 35,333 $
238 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 10,702 1,212,567,960 Rls. 33,909 $
239 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 7,206 1,209,385,080 Rls. 37,260 $
240 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141090 ک ک ک ساير 18,459 1,186,416,986 Rls. 35,769 $
241 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 24,739 1,165,466,660 Rls. 35,872 $
242 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 76071990 --- ساير 12,622 1,159,975,053 Rls. 35,468 $
243 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 7,686 1,152,851,571 Rls. 31,989 $
244 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 12,544 1,143,818,368 Rls. 35,249 $
245 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 44191190 --- سا?ر 8,832 1,131,552,255 Rls. 31,795 $
246 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 10,612 1,101,504,000 Rls. 32,000 $
247 7 1396 چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 824 1,097,713,890 Rls. 33,564 $
248 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,003 1,089,264,084 Rls. 33,612 $
249 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85098010 دستگاه بخار التراسونيک غيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 4,570 1,087,936,608 Rls. 33,312 $
250 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 11,874 1,082,224,264 Rls. 33,366 $
251 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141090 ک ک ک ساير 19,730 1,074,310,620 Rls. 31,210 $
252 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 4,851 1,059,797,614 Rls. 32,450 $
253 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84146010 ---هود آشپزخانه 9,392 1,053,320,625 Rls. 30,125 $
254 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 3,579 1,048,734,900 Rls. 29,100 $
255 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 8,831 1,034,118,766 Rls. 28,919 $
256 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 12,966 1,024,995,891 Rls. 31,611 $
257 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 69074090 ک ک ک سا?ر 150,602 1,017,892,724 Rls. 28,244 $
258 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,424 1,014,388,540 Rls. 31,060 $
259 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 7,854 1,013,930,610 Rls. 28,490 $
260 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 7,962 1,011,316,368 Rls. 27,868 $
261 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 8,915 1,011,179,418 Rls. 31,203 $
262 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 76071990 --- ساير 9,692 1,006,369,983 Rls. 27,235 $
263 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141090 ک ک ک ساير 22,000 987,761,657 Rls. 30,245 $
264 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 18,328 980,891,837 Rls. 30,034 $
265 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 6,927 975,073,680 Rls. 30,060 $
266 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,644 959,450,160 Rls. 26,610 $
267 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 14,700 956,830,500 Rls. 29,450 $
268 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 10,370 947,423,350 Rls. 29,062 $
269 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 76071990 --- ساير 9,690 937,242,216 Rls. 27,228 $
270 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1,434 915,644,544 Rls. 25,936 $
271 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 4,006 890,700,710 Rls. 27,278 $
272 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 85366100 سرپيچ لامپ 21,000 874,236,000 Rls. 23,657 $
273 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 7,052 869,793,680 Rls. 24,682 $
274 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 5,561 868,610,400 Rls. 24,290 $
275 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 8,669 861,483,241 Rls. 26,154 $
276 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,170 859,698,000 Rls. 25,200 $
277 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,730 849,965,000 Rls. 23,000 $
278 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 9,384 838,914,300 Rls. 22,950 $
279 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 8,530 835,743,810 Rls. 25,590 $
280 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 11,750 831,409,200 Rls. 23,550 $
281 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 5,027 812,428,756 Rls. 25,055 $
282 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,474 808,657,940 Rls. 22,940 $
283 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 7,903 797,847,168 Rls. 22,128 $
284 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 3,198 787,265,562 Rls. 22,871 $
285 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 70133300 ساير ليوانهاي نوشيدن به غيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار . 12,000 779,880,000 Rls. 24,000 $
286 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10,098 775,020,220 Rls. 23,366 $
287 3 1396 چابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,209 767,594,682 Rls. 23,664 $
288 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 2,666 748,440,589 Rls. 20,254 $
289 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 3,840 746,458,095 Rls. 22,901 $
290 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 7,216 743,329,800 Rls. 21,900 $
291 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 7,583 741,503,655 Rls. 22,749 $
292 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 5,660 734,617,061 Rls. 22,148 $
293 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141090 ک ک ک ساير 17,629 730,371,538 Rls. 20,424 $
294 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 7,493 715,261,388 Rls. 19,356 $
295 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,701 695,142,157 Rls. 21,444 $
296 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 9,752 681,471,000 Rls. 21,000 $
297 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 7,000 681,324,000 Rls. 21,000 $
298 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,984 679,871,448 Rls. 20,952 $
299 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 3,158 676,488,728 Rls. 20,714 $
300 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 207 673,728,000 Rls. 19,168 $
مجموع کل
112,773,581,022 ريال
مجموع کل
3,340,866 دلار