آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 90,495 7,719,562,897 Rls. 229,568 $
102 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 48,965 7,687,529,565 Rls. 233,485 $
103 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 7,121 7,408,017,760 Rls. 216,480 $
104 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 110,746 7,402,262,640 Rls. 221,492 $
105 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 76,610 7,315,056,000 Rls. 221,400 $
106 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 51,784 7,209,678,611 Rls. 222,289 $
107 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 6,926 7,204,683,860 Rls. 221,980 $
108 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 93,792 7,168,554,032 Rls. 218,689 $
109 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 30,054 6,792,282,207 Rls. 204,028 $
110 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 33,400 6,748,135,000 Rls. 189,613 $
111 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 67,783 6,710,048,240 Rls. 190,101 $
112 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 62,200 6,636,426,985 Rls. 200,079 $
113 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 22,943 6,538,694,187 Rls. 199,600 $
114 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 46,407 6,457,601,035 Rls. 199,040 $
115 5 1396 چابهار چين 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 249,840 6,442,559,122 Rls. 197,655 $
116 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 66,874 6,430,739,556 Rls. 196,774 $
117 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 39,230 6,357,616,650 Rls. 196,350 $
118 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159070 ک ک ک فن کويل 27,390 6,067,028,000 Rls. 187,000 $
119 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 22,168 6,034,591,214 Rls. 171,686 $
120 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 77,090 5,949,953,956 Rls. 182,601 $
121 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 40,796 5,884,572,396 Rls. 166,683 $
122 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 162,300 5,882,401,200 Rls. 181,360 $
123 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 57,313 5,668,572,938 Rls. 174,751 $
124 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 65,499 5,662,069,027 Rls. 174,641 $
125 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 17,642 5,656,271,140 Rls. 174,070 $
126 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 55,546 5,647,335,954 Rls. 174,030 $
127 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,847 5,440,776,000 Rls. 162,800 $
128 5 1396 چابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 4,379 5,405,980,104 Rls. 166,072 $
129 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 49,840 5,268,037,422 Rls. 149,520 $
130 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 44,619 5,233,575,604 Rls. 141,870 $
131 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 44,175 4,920,267,598 Rls. 132,523 $
132 4 1396 چابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 32,809 4,912,864,284 Rls. 151,214 $
133 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 50,915 4,908,807,000 Rls. 150,600 $
134 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 49,048 4,768,495,608 Rls. 147,144 $
135 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 58,464 4,741,138,080 Rls. 146,160 $
136 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 23,616 4,587,478,110 Rls. 140,958 $
137 6 1396 چابهار چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,065 4,490,976,000 Rls. 136,458 $
138 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 42,990 4,442,020,416 Rls. 136,800 $
139 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 31,363 4,441,772,160 Rls. 120,960 $
140 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 21,384 4,416,022,740 Rls. 124,160 $
141 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 25,300 4,372,777,200 Rls. 134,800 $
142 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 31,749 4,316,520,657 Rls. 121,063 $
143 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 39,903 4,313,983,080 Rls. 117,480 $
144 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 60,430 4,299,471,541 Rls. 132,625 $
145 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 40,622 4,147,513,920 Rls. 117,480 $
146 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 110,000 4,085,400,000 Rls. 124,471 $
147 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 36,580 3,944,970,874 Rls. 121,681 $
148 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 37,931 3,872,968,059 Rls. 118,226 $
149 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 32,482 3,834,887,400 Rls. 116,500 $
150 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 39,504 3,819,853,575 Rls. 103,365 $
151 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 14,412 3,818,012,200 Rls. 111,400 $
152 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 29,220 3,816,144,240 Rls. 116,880 $
153 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 24,272 3,777,035,850 Rls. 116,550 $
154 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 33,100 3,769,586,880 Rls. 105,920 $
155 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 65,946 3,759,967,419 Rls. 115,916 $
156 9 1396 چابهار چين 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 20,946 3,746,977,500 Rls. 111,750 $
157 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 33,819 3,672,680,877 Rls. 109,462 $
158 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 25,300 3,667,228,950 Rls. 113,050 $
159 1 1396 چابهار چين 03035490 ساير ماهي هاي مكرل باستثناي بلومكرل يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 25,463 3,665,633,110 Rls. 113,748 $
160 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 58,650 3,613,902,500 Rls. 110,500 $
161 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 22,294 3,598,504,560 Rls. 102,120 $
162 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 3,961 3,591,894,625 Rls. 110,347 $
163 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 32,270 3,538,431,173 Rls. 101,067 $
164 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 45,330 3,450,764,140 Rls. 106,384 $
165 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159070 ک ک ک فن کويل 13,135 3,448,598,665 Rls. 101,087 $
166 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 30,319 3,259,123,709 Rls. 90,182 $
167 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,083 3,221,025,275 Rls. 98,372 $
168 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 7,642 3,126,730,332 Rls. 96,388 $
169 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,157 3,093,076,800 Rls. 95,040 $
170 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 32,079 3,068,411,295 Rls. 93,666 $
171 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 3,060 3,019,335,000 Rls. 85,901 $
172 7 1396 چابهار چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,949 2,954,440,110 Rls. 87,044 $
173 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84821000 بلبرينگ. 26,291 2,895,039,205 Rls. 89,315 $
174 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 18,257 2,894,382,192 Rls. 81,328 $
175 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 21,876 2,840,709,852 Rls. 87,286 $
176 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 847 2,776,055,895 Rls. 85,430 $
177 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 37,562 2,733,061,429 Rls. 77,547 $
178 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 34,239 2,592,858,840 Rls. 79,903 $
179 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 11,723 2,526,982,563 Rls. 73,731 $
180 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,380 2,411,587,200 Rls. 72,160 $
181 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 29,250 2,386,613,125 Rls. 73,125 $
182 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 20,361 2,349,235,891 Rls. 65,155 $
183 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 493 2,312,251,920 Rls. 71,280 $
184 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 20,453 2,306,443,904 Rls. 65,450 $
185 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 15,284 2,305,401,621 Rls. 71,143 $
186 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,028 2,301,627,971 Rls. 70,078 $
187 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 11,163 2,289,369,192 Rls. 64,328 $
188 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 10,090 2,261,071,760 Rls. 62,710 $
189 5 1396 چابهار چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,209 2,241,319,866 Rls. 68,985 $
190 4 1396 چابهار چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,016 2,191,623,075 Rls. 67,445 $
191 2 1396 چابهار چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,016 2,187,942,528 Rls. 67,450 $
192 3 1396 چابهار چين 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 4,600 1,965,617,200 Rls. 60,573 $
193 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 12,032 1,961,168,000 Rls. 60,500 $
194 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 8,179 1,900,382,352 Rls. 52,368 $
195 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 21,895 1,897,977,370 Rls. 57,670 $
196 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 6,026 1,897,485,200 Rls. 51,350 $
197 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 16,707 1,844,783,380 Rls. 56,604 $
198 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 17,982 1,840,200,120 Rls. 53,460 $
199 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,240 1,837,079,552 Rls. 56,672 $
200 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 9,104 1,832,685,540 Rls. 51,996 $
مجموع کل
420,127,263,557 ريال
مجموع کل
12,548,191 دلار