آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 8,563 4,274,310,000 Rls. 131,335 $
102 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 14,587 4,111,014,940 Rls. 122,611 $
103 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 14,469 4,081,816,776 Rls. 124,746 $
104 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 13,463 4,081,777,140 Rls. 123,060 $
105 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 33,480 3,959,514,856 Rls. 106,310 $
106 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 29,400 3,956,341,536 Rls. 119,744 $
107 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 26,575 3,950,324,058 Rls. 110,008 $
108 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 84714110 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت کامل به وزن بيش از 10كيلوگرم 3,060 3,933,510,560 Rls. 121,240 $
109 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 24,186 3,869,382,240 Rls. 116,640 $
110 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 19,706 3,780,799,380 Rls. 111,390 $
111 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 3,780,387,063 Rls. 107,553 $
112 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285290 ک ک ک ساير 2,797 3,756,055,681 Rls. 101,037 $
113 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 26,049 3,733,715,607 Rls. 105,453 $
114 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285290 ک ک ک ساير 2,973 3,722,686,715 Rls. 108,618 $
115 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 11,219 3,719,989,671 Rls. 113,744 $
116 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 76,104 3,655,209,281 Rls. 103,535 $
117 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 9,156 3,652,255,968 Rls. 98,843 $
118 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 12,744 3,636,867,744 Rls. 111,127 $
119 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 7,383 3,636,471,168 Rls. 110,063 $
120 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 6,708 3,625,097,775 Rls. 111,765 $
121 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 2,822 3,578,936,997 Rls. 96,828 $
122 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 55 3,508,910,416 Rls. 100,144 $
123 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 21,860 3,456,669,131 Rls. 104,179 $
124 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 25,912 3,325,367,287 Rls. 94,364 $
125 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 2,145 3,316,195,704 Rls. 91,998 $
126 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 41,146 3,279,078,489 Rls. 100,061 $
127 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 3,385 3,178,126,900 Rls. 96,420 $
128 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 14,591 3,134,663,492 Rls. 84,378 $
129 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 3,893 3,133,227,072 Rls. 95,203 $
130 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 2,987 3,065,983,200 Rls. 91,440 $
131 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 2,044 3,049,828,500 Rls. 88,601 $
132 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 4,003 3,045,825,365 Rls. 93,588 $
133 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 20,426 3,018,463,841 Rls. 93,057 $
134 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 25,713 3,004,700,649 Rls. 81,313 $
135 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 65,011 3,003,986,052 Rls. 92,336 $
136 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 10,298 2,975,383,680 Rls. 84,432 $
137 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 41,616 2,968,244,481 Rls. 91,359 $
138 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 10,435 2,967,595,136 Rls. 80,113 $
139 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 14,534 2,947,714,560 Rls. 80,640 $
140 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 21,185 2,890,905,345 Rls. 86,218 $
141 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 15,968 2,878,438,320 Rls. 80,880 $
142 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 14,478 2,872,267,104 Rls. 78,576 $
143 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30,816 2,857,876,136 Rls. 86,031 $
144 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 102,897 2,843,414,345 Rls. 87,603 $
145 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 20,135 2,798,663,674 Rls. 81,609 $
146 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 19,154 2,797,435,000 Rls. 85,000 $
147 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 46,174 2,769,769,026 Rls. 81,603 $
148 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 40,000 2,758,003,200 Rls. 84,330 $
149 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 13,014 2,743,075,486 Rls. 76,654 $
150 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84212190 ک ک ک ساير 13,500 2,710,611,024 Rls. 87,822 $
151 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 19,615 2,662,055,280 Rls. 74,304 $
152 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 5,903 2,645,010,689 Rls. 73,213 $
153 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 29,237 2,631,586,866 Rls. 74,657 $
154 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 15,319 2,610,486,936 Rls. 79,819 $
155 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 11,992 2,550,864,307 Rls. 78,662 $
156 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 7,820 2,550,029,850 Rls. 76,303 $
157 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 5,195 2,543,958,662 Rls. 71,482 $
158 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716020 موشوا ره (mouse) 9,067 2,479,018,954 Rls. 66,828 $
159 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 8,025 2,468,249,250 Rls. 75,750 $
160 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 28,800 2,393,841,600 Rls. 64,180 $
161 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 19,700 2,384,506,300 Rls. 70,637 $
162 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 10,458 2,376,120,348 Rls. 73,206 $
163 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 16,909 2,352,007,582 Rls. 68,579 $
164 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 154 2,312,999,990 Rls. 65,950 $
165 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 26,079 2,288,805,864 Rls. 62,295 $
166 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 20,461 2,269,821,240 Rls. 62,982 $
167 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 2,905 2,258,221,574 Rls. 64,129 $
168 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 5,800 2,257,161,147 Rls. 63,423 $
169 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 9,090 2,238,842,817 Rls. 67,498 $
170 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 11,409 2,229,786,192 Rls. 63,145 $
171 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 24,819 2,229,570,775 Rls. 62,648 $
172 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,991 2,220,229,708 Rls. 60,017 $
173 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 9,395 2,218,560,840 Rls. 61,560 $
174 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 27,896 2,198,719,779 Rls. 63,800 $
175 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 691 2,186,229,960 Rls. 60,245 $
176 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 25,550 2,175,734,936 Rls. 64,244 $
177 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716020 موشوا ره (mouse) 2,815 2,172,156,000 Rls. 67,000 $
178 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 14,059 2,165,255,575 Rls. 62,556 $
179 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,298 2,158,009,608 Rls. 65,875 $
180 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 6,052 2,151,430,875 Rls. 64,625 $
181 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 22,337 2,125,150,560 Rls. 60,359 $
182 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 26,135 2,124,014,164 Rls. 62,399 $
183 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 5,400 2,087,397,270 Rls. 64,237 $
184 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 21,375 2,086,301,613 Rls. 62,669 $
185 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 2,463 2,083,261,380 Rls. 56,378 $
186 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 58,285 2,021,788,960 Rls. 60,960 $
187 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 23,320 2,003,216,554 Rls. 56,018 $
188 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 19,254 1,992,159,360 Rls. 58,395 $
189 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 17,039 1,974,784,500 Rls. 53,295 $
190 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 17,494 1,972,025,676 Rls. 59,236 $
191 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 14,720 1,953,673,421 Rls. 60,269 $
192 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,400 1,921,155,040 Rls. 58,374 $
193 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,390 1,911,196,406 Rls. 52,540 $
194 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 9,252 1,910,325,733 Rls. 55,497 $
195 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 12,000 1,907,285,600 Rls. 58,400 $
196 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,935 1,907,279,000 Rls. 55,000 $
197 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85044020 شارژر باطري 3,706 1,887,676,876 Rls. 56,989 $
198 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 18,695 1,881,305,877 Rls. 56,719 $
199 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716020 موشوا ره (mouse) 5,554 1,878,447,750 Rls. 57,750 $
200 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 7,020 1,867,687,650 Rls. 57,485 $
مجموع کل
277,672,294,665 ريال
مجموع کل
8,108,183 دلار