آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 قزوين چين 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 144,000 8,667,241,650 Rls. 232,372 $
202 10 1396 قزوين چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 97,007 8,649,464,064 Rls. 242,519 $
203 6 1396 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 7,456 8,643,043,165 Rls. 259,621 $
204 11 1396 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 19,933 8,598,181,051 Rls. 234,149 $
205 7 1396 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 12,331 8,515,882,372 Rls. 250,895 $
206 9 1396 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 12,280 8,480,248,882 Rls. 254,731 $
207 4 1396 قزوين چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 4,580 8,466,321,390 Rls. 260,142 $
208 3 1396 قزوين چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 121,197 8,437,260,000 Rls. 260,000 $
209 5 1396 قزوين چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 6,955 8,327,750,900 Rls. 253,725 $
210 12 1396 قزوين چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 2,725 8,225,620,050 Rls. 220,663 $
211 11 1396 قزوين چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 31,680 8,210,459,400 Rls. 223,590 $
212 2 1396 قزوين چين 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 98,640 8,063,341,000 Rls. 248,600 $
213 9 1396 قزوين چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 25,944 8,046,842,550 Rls. 238,275 $
214 8 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 11,964 7,951,874,216 Rls. 231,011 $
215 5 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,356 7,887,474,254 Rls. 240,311 $
216 8 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,356 7,877,413,983 Rls. 229,843 $
217 10 1396 قزوين چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,722 7,853,724,871 Rls. 219,866 $
218 10 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 15,265 7,802,441,800 Rls. 216,500 $
219 1 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 56,539 7,742,155,619 Rls. 238,700 $
220 11 1396 قزوين چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 14,100 7,589,017,000 Rls. 205,375 $
221 4 1396 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,920 7,525,510,530 Rls. 231,234 $
222 10 1396 قزوين چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 56,600 7,517,218,576 Rls. 208,586 $
223 6 1396 قزوين چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,975 7,489,112,934 Rls. 228,932 $
224 1 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 13,218 7,459,883,398 Rls. 230,010 $
225 2 1396 قزوين چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 90,925 7,458,137,431 Rls. 230,043 $
226 11 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 55,078 7,446,980,623 Rls. 202,799 $
227 12 1396 قزوين چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,806 7,415,334,425 Rls. 199,471 $
228 10 1396 قزوين چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 83,325 7,413,351,068 Rls. 206,037 $
229 2 1396 قزوين چين 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 144,000 7,381,116,288 Rls. 227,538 $
230 8 1396 قزوين چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,835 7,352,742,555 Rls. 213,785 $
231 3 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,356 7,351,203,615 Rls. 226,581 $
232 4 1396 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 21,101 7,333,685,018 Rls. 225,458 $
233 9 1396 قزوين چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 29,058 7,318,577,030 Rls. 207,378 $
234 11 1396 قزوين چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 78,886 7,290,407,320 Rls. 197,215 $
235 1 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,352 7,233,469,045 Rls. 223,062 $
236 9 1396 قزوين چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,803 7,202,862,418 Rls. 204,217 $
237 1 1396 قزوين چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,895 7,127,674,400 Rls. 219,800 $
238 1 1396 قزوين چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 93,000 7,018,157,003 Rls. 216,449 $
239 8 1396 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 12,933 7,010,121,631 Rls. 203,992 $
240 12 1396 قزوين چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5,024 6,978,902,746 Rls. 188,441 $
241 10 1396 قزوين چين 29291090 --- ساير 49,350 6,939,943,950 Rls. 193,109 $
242 6 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 83,431 6,931,502,047 Rls. 208,577 $
243 8 1396 قزوين چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 30,405 6,854,272,726 Rls. 201,304 $
244 4 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 16,620 6,827,702,328 Rls. 210,132 $
245 6 1396 قزوين چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 30,360 6,760,002,660 Rls. 203,834 $
246 2 1396 قزوين چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,913 6,742,815,550 Rls. 207,862 $
247 3 1396 قزوين چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,929 6,724,151,723 Rls. 207,235 $
248 5 1396 قزوين چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 29,040 6,711,634,530 Rls. 204,682 $
249 8 1396 قزوين چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 11,855 6,707,811,734 Rls. 190,686 $
250 3 1396 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 19,784 6,630,498,630 Rls. 204,337 $
251 12 1396 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 15,633 6,551,972,277 Rls. 176,184 $
252 1 1396 قزوين چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,626 6,540,636,583 Rls. 201,712 $
253 3 1396 قزوين چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 29,040 6,499,300,770 Rls. 200,280 $
254 2 1396 قزوين چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 18,986 6,451,863,363 Rls. 198,904 $
255 2 1396 قزوين چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 34,255 6,418,053,966 Rls. 197,789 $
256 2 1396 قزوين چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 84,100 6,365,255,810 Rls. 196,239 $
257 7 1396 قزوين چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,849 6,363,017,157 Rls. 188,097 $
258 3 1396 قزوين چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 51,970 6,324,575,481 Rls. 194,916 $
259 3 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 66,753 6,251,544,500 Rls. 192,658 $
260 10 1396 قزوين چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 19,058 6,191,450,725 Rls. 178,375 $
261 2 1396 قزوين چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 116,608 6,051,999,585 Rls. 186,526 $
262 12 1396 قزوين چين 85258090 ک ک ک ساير 397 6,045,389,879 Rls. 162,879 $
263 11 1396 قزوين چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,111 5,992,769,736 Rls. 163,408 $
264 1 1396 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 17,182 5,987,006,541 Rls. 184,597 $
265 3 1396 قزوين چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,903 5,956,185,088 Rls. 183,544 $
266 8 1396 قزوين چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,478 5,952,834,640 Rls. 169,360 $
267 12 1396 قزوين چين 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 76,000 5,924,168,460 Rls. 158,829 $
268 5 1396 قزوين چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,847 5,840,927,058 Rls. 178,338 $
269 10 1396 قزوين چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,055 5,830,200,368 Rls. 161,575 $
270 11 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 64,457 5,821,791,078 Rls. 161,142 $
271 5 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 14,959 5,802,051,722 Rls. 176,836 $
272 11 1396 قزوين چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 17,143 5,684,071,080 Rls. 157,720 $
273 12 1396 قزوين چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,317 5,656,947,299 Rls. 152,161 $
274 1 1396 قزوين چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 117,110 5,636,541,711 Rls. 173,763 $
275 10 1396 قزوين چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 15,517 5,626,479,895 Rls. 158,096 $
276 10 1396 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 13,396 5,563,434,277 Rls. 155,118 $
277 8 1396 قزوين چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 118,893 5,560,568,212 Rls. 160,296 $
278 8 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 45,025 5,522,426,308 Rls. 160,566 $
279 3 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 14,624 5,498,732,898 Rls. 169,465 $
280 4 1396 قزوين چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,049 5,455,811,092 Rls. 167,638 $
281 11 1396 قزوين چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 13,158 5,429,765,149 Rls. 148,215 $
282 7 1396 قزوين چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 116,200 5,417,268,035 Rls. 160,799 $
283 5 1396 قزوين چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 25,800 5,413,095,989 Rls. 166,071 $
284 10 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 894 5,387,932,975 Rls. 148,473 $
285 6 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 904 5,325,680,906 Rls. 161,189 $
286 2 1396 قزوين چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,695 5,313,911,232 Rls. 163,919 $
287 11 1396 قزوين چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 98,436 5,311,045,475 Rls. 143,717 $
288 3 1396 قزوين چين 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 237,071 5,299,366,599 Rls. 163,364 $
289 12 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 27,148 5,241,358,513 Rls. 140,867 $
290 1 1396 قزوين چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,157 5,224,967,105 Rls. 161,076 $
291 11 1396 قزوين چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 98,860 5,198,270,855 Rls. 147,464 $
292 5 1396 قزوين چين 44219990 --- ساير 205,820 5,196,700,080 Rls. 159,120 $
293 10 1396 قزوين چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,304 5,177,854,891 Rls. 144,766 $
294 9 1396 قزوين چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 28,243 5,161,859,233 Rls. 146,212 $
295 12 1396 قزوين چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 55,039 5,136,946,770 Rls. 137,598 $
296 5 1396 قزوين چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,814 5,075,749,014 Rls. 154,944 $
297 3 1396 قزوين چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 134,798 5,050,020,125 Rls. 155,586 $
298 10 1396 قزوين چين 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,310 5,023,843,233 Rls. 140,070 $
299 11 1396 قزوين چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 12,327 5,000,275,500 Rls. 135,307 $
300 10 1396 قزوين چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 34,848 4,987,489,024 Rls. 149,237 $
مجموع کل
661,931,950,411 ريال
مجموع کل
19,378,679 دلار