آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 12 1396 غرب تهران چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 29,052 2,377,049,780 Rls. 63,532 $
302 7 1396 غرب تهران چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 31,126 2,374,175,475 Rls. 70,808 $
303 5 1396 غرب تهران چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 26,280 2,372,390,304 Rls. 72,539 $
304 7 1396 غرب تهران چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 7,955 2,366,717,520 Rls. 71,353 $
305 7 1396 غرب تهران چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 68,020 2,359,337,278 Rls. 69,511 $
306 4 1396 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 21,212 2,351,557,751 Rls. 72,308 $
307 10 1396 غرب تهران چين 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,658 2,350,175,268 Rls. 65,212 $
308 6 1396 غرب تهران چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 22,612 2,345,044,109 Rls. 70,620 $
309 4 1396 غرب تهران چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 26,826 2,340,050,590 Rls. 71,902 $
310 5 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 69,041 2,324,793,567 Rls. 70,914 $
311 11 1396 غرب تهران چين 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 2,733 2,315,449,272 Rls. 62,661 $
312 2 1396 غرب تهران چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 22,480 2,306,775,236 Rls. 71,116 $
313 12 1396 غرب تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24,834 2,300,858,866 Rls. 62,095 $
314 11 1396 غرب تهران چين 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 22,698 2,293,741,933 Rls. 62,749 $
315 7 1396 غرب تهران چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,036 2,285,216,270 Rls. 68,430 $
316 5 1396 غرب تهران چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 7,790 2,270,433,120 Rls. 69,519 $
317 10 1396 غرب تهران چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 23,661 2,266,179,930 Rls. 62,870 $
318 12 1396 غرب تهران چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 32,900 2,231,494,136 Rls. 59,642 $
319 3 1396 غرب تهران چين 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 19,660 2,231,299,690 Rls. 68,774 $
320 5 1396 غرب تهران چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 27,483 2,220,766,650 Rls. 68,110 $
321 2 1396 غرب تهران چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,884 2,190,573,000 Rls. 67,533 $
322 6 1396 غرب تهران چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 14,711 2,184,732,980 Rls. 65,990 $
323 6 1396 غرب تهران چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,100 2,172,545,200 Rls. 65,755 $
324 9 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 25,922 2,171,086,962 Rls. 64,804 $
325 2 1396 غرب تهران چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,186 2,154,480,838 Rls. 66,417 $
326 2 1396 غرب تهران چين 85193000 ديسک گردان ( دک هاي ضبط ) 2,120 2,140,710,000 Rls. 66,000 $
327 4 1396 غرب تهران چين 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 9,951 2,114,319,240 Rls. 65,076 $
328 9 1396 غرب تهران چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 8,260 2,102,849,280 Rls. 59,564 $
329 2 1396 غرب تهران چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 6,888 2,090,154,352 Rls. 64,437 $
330 7 1396 غرب تهران چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 14,551 2,084,679,615 Rls. 63,096 $
331 9 1396 غرب تهران چين 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,212 2,074,039,392 Rls. 58,748 $
332 4 1396 غرب تهران چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 9,020 2,071,542,630 Rls. 63,554 $
333 11 1396 غرب تهران چين 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,983 2,065,812,756 Rls. 56,514 $
334 4 1396 غرب تهران چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 5,619 2,060,088,330 Rls. 63,465 $
335 5 1396 غرب تهران چين 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 20,476 2,055,970,080 Rls. 62,640 $
336 7 1396 غرب تهران چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 10,000 2,036,634,000 Rls. 60,003 $
337 1 1396 غرب تهران چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 21,991 2,027,019,862 Rls. 62,528 $
338 4 1396 غرب تهران چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 30,641 2,022,651,904 Rls. 62,282 $
339 9 1396 غرب تهران چين 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 25,496 2,007,719,287 Rls. 56,955 $
340 3 1396 غرب تهران چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 19,010 2,005,876,715 Rls. 61,829 $
341 5 1396 غرب تهران چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 45,150 1,997,408,800 Rls. 61,160 $
342 10 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,158 1,989,247,155 Rls. 55,895 $
343 6 1396 غرب تهران چين 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 10,780 1,981,383,717 Rls. 60,204 $
344 4 1396 غرب تهران چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 23,079 1,975,572,003 Rls. 60,880 $
345 9 1396 غرب تهران چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 36,088 1,971,189,815 Rls. 55,835 $
346 5 1396 غرب تهران چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 12,483 1,962,297,531 Rls. 60,164 $
347 8 1396 غرب تهران چين 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 5,660 1,947,321,384 Rls. 56,572 $
348 8 1396 غرب تهران چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 17,946 1,931,574,099 Rls. 56,825 $
349 2 1396 غرب تهران چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 32,126 1,919,283,356 Rls. 59,168 $
350 3 1396 غرب تهران چين 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 28,012 1,915,038,728 Rls. 59,029 $
351 10 1396 غرب تهران چين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 6,055 1,868,276,612 Rls. 51,816 $
352 9 1396 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 22,310 1,862,841,445 Rls. 55,774 $
353 10 1396 غرب تهران چين 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 21,228 1,858,088,904 Rls. 51,946 $
354 5 1396 غرب تهران چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 9,023 1,854,925,012 Rls. 57,064 $
355 11 1396 غرب تهران چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 16,839 1,852,266,130 Rls. 50,648 $
356 4 1396 غرب تهران چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 960 1,841,110,065 Rls. 56,723 $
357 1 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 30,872 1,834,802,270 Rls. 56,569 $
358 4 1396 غرب تهران چين 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 1,722 1,824,854,400 Rls. 56,211 $
359 5 1396 غرب تهران چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 18,770 1,822,686,564 Rls. 55,843 $
360 2 1396 غرب تهران چين 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 7,717 1,821,681,362 Rls. 56,164 $
361 4 1396 غرب تهران چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 22,669 1,821,575,642 Rls. 56,050 $
362 3 1396 غرب تهران چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 23,028 1,821,419,211 Rls. 56,156 $
363 3 1396 غرب تهران چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 13,600 1,817,637,864 Rls. 56,014 $
364 2 1396 غرب تهران چين 90183915 ميكروست (infusion set with buret) 12,400 1,815,934,568 Rls. 55,983 $
365 7 1396 غرب تهران چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 26,568 1,813,871,406 Rls. 54,136 $
366 12 1396 غرب تهران چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 20,270 1,797,476,668 Rls. 48,476 $
367 9 1396 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,380 1,793,745,987 Rls. 50,953 $
368 6 1396 غرب تهران چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 1,391 1,785,196,600 Rls. 54,031 $
369 4 1396 غرب تهران چين 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 13,469 1,776,971,634 Rls. 54,747 $
370 6 1396 غرب تهران چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 8,012 1,775,974,128 Rls. 54,109 $
371 9 1396 غرب تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 24,634 1,768,398,744 Rls. 50,174 $
372 4 1396 غرب تهران چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 17,904 1,755,889,164 Rls. 53,953 $
373 10 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 19,491 1,754,853,563 Rls. 49,227 $
374 5 1396 غرب تهران چين 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 6,324 1,751,493,467 Rls. 53,818 $
375 8 1396 غرب تهران چين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,078 1,740,136,590 Rls. 53,766 $
376 9 1396 غرب تهران چين 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 8,000 1,734,972,000 Rls. 49,236 $
377 2 1396 غرب تهران چين 84141000 - تلمبه هاي خلاء 14,332 1,732,385,572 Rls. 53,408 $
378 8 1396 غرب تهران چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 12,281 1,723,335,434 Rls. 50,671 $
379 2 1396 غرب تهران چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,852 1,712,292,615 Rls. 52,785 $
380 5 1396 غرب تهران چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 6,950 1,710,630,290 Rls. 52,562 $
381 7 1396 غرب تهران چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,290 1,704,008,400 Rls. 51,185 $
382 5 1396 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 20,690 1,694,933,135 Rls. 52,024 $
383 12 1396 غرب تهران چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 7,553 1,690,316,082 Rls. 45,318 $
384 4 1396 غرب تهران چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 21,487 1,689,293,524 Rls. 51,854 $
385 6 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 47,814 1,683,563,400 Rls. 50,985 $
386 3 1396 غرب تهران چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 13,219 1,682,259,840 Rls. 51,840 $
387 2 1396 غرب تهران چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 8,500 1,677,689,000 Rls. 51,719 $
388 6 1396 غرب تهران چين 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 13,344 1,669,536,853 Rls. 50,729 $
389 9 1396 غرب تهران چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 23,661 1,668,147,822 Rls. 47,322 $
390 5 1396 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 17,362 1,665,157,770 Rls. 50,970 $
391 2 1396 غرب تهران چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 9,431 1,660,534,680 Rls. 51,240 $
392 12 1396 غرب تهران چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 10,187 1,654,238,776 Rls. 44,644 $
393 7 1396 غرب تهران چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,127 1,651,233,508 Rls. 49,266 $
394 5 1396 غرب تهران چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,923 1,641,315,952 Rls. 50,209 $
395 7 1396 غرب تهران چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 15,098 1,639,689,000 Rls. 48,902 $
396 2 1396 غرب تهران چين 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 12,150 1,639,394,640 Rls. 50,544 $
397 10 1396 غرب تهران چين 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 5,528 1,638,094,080 Rls. 45,808 $
398 5 1396 غرب تهران چين 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 12,619 1,633,570,521 Rls. 50,019 $
399 7 1396 غرب تهران چين 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 17,312 1,632,509,175 Rls. 48,181 $
400 4 1396 غرب تهران چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,881 1,632,250,242 Rls. 50,370 $
مجموع کل
194,800,770,067 ريال
مجموع کل
5,799,729 دلار