آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 غرب تهران چين 27131200 کک نفت تکليس شده 500,000 7,529,600,000 Rls. 232,116 $
102 5 1396 غرب تهران چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 92,040 7,433,096,704 Rls. 227,599 $
103 8 1396 غرب تهران چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,298 7,297,340,647 Rls. 213,426 $
104 7 1396 غرب تهران چين 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 18,112 7,287,544,320 Rls. 217,344 $
105 3 1396 غرب تهران چين 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 56,255 7,237,359,074 Rls. 223,134 $
106 8 1396 غرب تهران چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 14,188 7,205,719,968 Rls. 209,478 $
107 8 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 83,774 7,173,821,815 Rls. 208,787 $
108 8 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 156,880 7,100,904,686 Rls. 206,997 $
109 10 1396 غرب تهران چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,672 6,999,258,735 Rls. 200,179 $
110 5 1396 غرب تهران چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 217,960 6,897,148,262 Rls. 210,748 $
111 7 1396 غرب تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 17,856 6,869,290,827 Rls. 203,492 $
112 5 1396 غرب تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 82,958 6,766,849,721 Rls. 207,181 $
113 7 1396 غرب تهران چين 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 21,190 6,756,874,407 Rls. 203,962 $
114 7 1396 غرب تهران چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,600 6,750,794,496 Rls. 201,999 $
115 10 1396 غرب تهران چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 91,366 6,648,974,608 Rls. 185,232 $
116 11 1396 غرب تهران چين 84821000 بلبرينگ. 12,212 6,642,792,000 Rls. 179,273 $
117 11 1396 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 51,704 6,595,155,103 Rls. 180,616 $
118 7 1396 غرب تهران چين 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 66,177 6,594,505,797 Rls. 194,816 $
119 4 1396 غرب تهران چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 52,000 6,388,583,500 Rls. 196,300 $
120 9 1396 غرب تهران چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 43,484 6,363,381,200 Rls. 187,589 $
121 1 1396 غرب تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 46,966 6,266,243,138 Rls. 193,307 $
122 5 1396 غرب تهران چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 44,831 6,256,390,320 Rls. 192,651 $
123 10 1396 غرب تهران چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 40,511 6,107,112,932 Rls. 173,310 $
124 11 1396 غرب تهران چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 64,641 6,102,555,948 Rls. 169,332 $
125 3 1396 غرب تهران چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 23,289 6,095,920,546 Rls. 187,843 $
126 5 1396 غرب تهران چين 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 12,143 6,030,624,758 Rls. 184,989 $
127 9 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 109,754 6,006,855,552 Rls. 171,604 $
128 11 1396 غرب تهران چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 38,396 5,990,424,094 Rls. 165,075 $
129 9 1396 غرب تهران چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 19,868 5,979,761,700 Rls. 168,023 $
130 7 1396 غرب تهران چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 65,715 5,941,489,492 Rls. 177,566 $
131 10 1396 غرب تهران چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 127,650 5,857,350,200 Rls. 162,494 $
132 3 1396 غرب تهران چين 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 91,460 5,829,436,880 Rls. 179,764 $
133 7 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 47,779 5,739,923,560 Rls. 173,726 $
134 6 1396 غرب تهران چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 61,151 5,723,198,875 Rls. 173,899 $
135 2 1396 غرب تهران چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 40,279 5,686,667,735 Rls. 175,351 $
136 11 1396 غرب تهران چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 73,373 5,637,565,557 Rls. 152,666 $
137 6 1396 غرب تهران چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 19,580 5,631,871,560 Rls. 168,518 $
138 7 1396 غرب تهران چين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 18,870 5,611,648,283 Rls. 166,639 $
139 3 1396 غرب تهران چين 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 58,383 5,569,212,753 Rls. 175,149 $
140 8 1396 غرب تهران چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 71,865 5,554,053,776 Rls. 162,275 $
141 12 1396 غرب تهران چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,286 5,518,081,680 Rls. 148,920 $
142 12 1396 غرب تهران چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 17,200 5,496,347,560 Rls. 155,969 $
143 11 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 99,720 5,437,527,028 Rls. 149,382 $
144 6 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 113,605 5,435,896,270 Rls. 164,168 $
145 10 1396 غرب تهران چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 45,951 5,413,958,775 Rls. 150,225 $
146 6 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 49,790 5,307,637,042 Rls. 160,018 $
147 4 1396 غرب تهران چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 64,744 5,295,852,473 Rls. 163,160 $
148 2 1396 غرب تهران چين 84159070 ک ک ک فن کويل 72,231 5,270,687,500 Rls. 162,500 $
149 3 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 67,810 5,196,510,972 Rls. 160,219 $
150 3 1396 غرب تهران چين 38247800 مخلوط هاحاوي مشتقات هالوژنه ازمتان ،اتان ياپروپان حاوي پرفلوئورو كربنهاياهيدروفلوئوروكربنهاليكن فاقد كلروفلوئوذوكربنهاياهيدروكلروفلوئوروكربنها 25,990 5,180,938,416 Rls. 159,688 $
151 2 1396 غرب تهران چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 47,493 5,106,946,304 Rls. 157,544 $
152 3 1396 غرب تهران چين 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 9,321 5,103,924,529 Rls. 157,281 $
153 8 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 76,056 5,086,694,596 Rls. 148,252 $
154 2 1396 غرب تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 62,216 5,060,698,020 Rls. 156,008 $
155 3 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 150,068 5,058,803,821 Rls. 155,906 $
156 5 1396 غرب تهران چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,280 5,044,610,566 Rls. 154,766 $
157 3 1396 غرب تهران چين 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,924 4,950,948,572 Rls. 152,534 $
158 5 1396 غرب تهران چين 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 27,218 4,932,661,940 Rls. 151,035 $
159 11 1396 غرب تهران چين 39100090 ک ک ک ساير 51,300 4,920,113,268 Rls. 133,149 $
160 11 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 89,560 4,907,231,128 Rls. 133,264 $
161 12 1396 غرب تهران چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 6,746 4,792,826,610 Rls. 132,990 $
162 6 1396 غرب تهران چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 8,448 4,744,465,920 Rls. 143,598 $
163 9 1396 غرب تهران چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 43,151 4,740,815,322 Rls. 133,723 $
164 9 1396 غرب تهران چين 84821000 بلبرينگ. 13,352 4,728,877,840 Rls. 134,198 $
165 8 1396 غرب تهران چين 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 3,926 4,717,961,346 Rls. 135,449 $
166 10 1396 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 41,672 4,611,323,520 Rls. 128,952 $
167 12 1396 غرب تهران چين 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 11,919 4,608,584,750 Rls. 123,970 $
168 6 1396 غرب تهران چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 31,874 4,540,022,601 Rls. 139,140 $
169 10 1396 غرب تهران چين 39100090 ک ک ک ساير 51,300 4,538,559,588 Rls. 126,917 $
170 4 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 41,278 4,447,664,790 Rls. 136,662 $
171 7 1396 غرب تهران چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 71,744 4,417,714,536 Rls. 132,188 $
172 8 1396 غرب تهران چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 11,108 4,349,888,334 Rls. 127,412 $
173 5 1396 غرب تهران چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 6,546 4,340,567,500 Rls. 132,500 $
174 8 1396 غرب تهران چين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 14,760 4,326,566,910 Rls. 124,508 $
175 7 1396 غرب تهران چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 30,752 4,233,549,926 Rls. 126,262 $
176 5 1396 غرب تهران چين 87141090 ک ک ک ساير 44,914 4,225,188,234 Rls. 129,537 $
177 11 1396 غرب تهران چين 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 7,200 4,205,428,038 Rls. 115,047 $
178 4 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 124,731 4,203,980,544 Rls. 130,024 $
179 6 1396 غرب تهران چين 87141090 ک ک ک ساير 48,962 4,175,816,333 Rls. 126,215 $
180 12 1396 غرب تهران چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 4,500 4,169,792,649 Rls. 112,834 $
181 3 1396 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 51,431 4,168,842,772 Rls. 128,578 $
182 10 1396 غرب تهران چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 62,305 4,164,720,802 Rls. 115,507 $
183 6 1396 غرب تهران چين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 14,305 4,114,125,667 Rls. 123,904 $
184 9 1396 غرب تهران چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 36,041 4,107,160,141 Rls. 116,769 $
185 4 1396 غرب تهران چين 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 7,377 4,101,813,000 Rls. 129,000 $
186 5 1396 غرب تهران چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 22,532 4,096,506,400 Rls. 124,810 $
187 4 1396 غرب تهران چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,090 4,074,370,080 Rls. 125,385 $
188 7 1396 غرب تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 47,472 4,051,940,895 Rls. 118,773 $
189 8 1396 غرب تهران چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,000 4,038,078,000 Rls. 117,821 $
190 8 1396 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 40,700 4,031,001,878 Rls. 114,702 $
191 11 1396 غرب تهران چين 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 16,740 3,997,678,104 Rls. 108,186 $
192 9 1396 غرب تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 46,900 3,928,805,640 Rls. 111,285 $
193 2 1396 غرب تهران چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 29,635 3,861,258,090 Rls. 119,030 $
194 8 1396 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 50,313 3,860,327,130 Rls. 115,012 $
195 1 1396 غرب تهران چين 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 64,443 3,825,591,792 Rls. 117,996 $
196 2 1396 غرب تهران چين 29224200 اسيد گلوتاميك و املاح آن 103,000 3,819,834,270 Rls. 117,758 $
197 8 1396 غرب تهران چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 53,581 3,800,425,360 Rls. 111,134 $
198 12 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 81,025 3,710,433,221 Rls. 100,750 $
199 11 1396 غرب تهران چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 46,437 3,702,319,144 Rls. 102,502 $
200 3 1396 غرب تهران چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 56,439 3,678,685,836 Rls. 113,379 $
مجموع کل
528,136,887,502 ريال
مجموع کل
15,562,844 دلار