آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 غرب تهران چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 69,742 1,503,251,937,855 Rls. 43,671,235 $
2 10 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,118,347 571,830,260,352 Rls. 15,957,098 $
3 4 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,780,464 404,316,218,092 Rls. 12,445,164 $
4 5 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,479,332 359,603,000,000 Rls. 10,977,478 $
5 11 1396 غرب تهران چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 77,974 322,045,259,878 Rls. 8,793,846 $
6 8 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,373,375 313,915,047,027 Rls. 9,118,420 $
7 3 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,254,066 293,139,499,345 Rls. 9,033,575 $
8 9 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,141,999 277,064,000,000 Rls. 7,862,641 $
9 9 1396 غرب تهران چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 696,535 197,855,000,000 Rls. 5,614,809 $
10 2 1396 غرب تهران چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,155,160 196,247,112,388 Rls. 6,051,780 $
11 12 1396 غرب تهران چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 46,427 184,179,520,852 Rls. 5,028,907 $
12 11 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 614,427 173,018,910,300 Rls. 4,682,258 $
13 7 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 643,788 164,131,000,000 Rls. 4,911,170 $
14 6 1396 غرب تهران چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 596,332 114,477,033,888 Rls. 3,470,961 $
15 12 1396 غرب تهران چين 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 17,010 86,657,288,596 Rls. 2,387,977 $
16 7 1396 غرب تهران چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 433,696 85,407,452,352 Rls. 2,523,163 $
17 7 1396 غرب تهران چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 260,204 84,488,068,078 Rls. 2,505,114 $
18 12 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 663,277 72,476,439,768 Rls. 1,944,116 $
19 5 1396 غرب تهران چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 365,283 52,892,605,757 Rls. 1,617,264 $
20 6 1396 غرب تهران چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 62,914 52,126,176,971 Rls. 1,583,313 $
21 6 1396 غرب تهران چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 236,529 50,741,594,387 Rls. 1,531,079 $
22 3 1396 غرب تهران چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 271,060 49,356,974,880 Rls. 1,521,297 $
23 8 1396 غرب تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 236,442 48,092,514,720 Rls. 1,399,131 $
24 9 1396 غرب تهران چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 31,729 44,589,408,768 Rls. 1,307,033 $
25 7 1396 غرب تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 165,433 41,551,916,504 Rls. 1,230,177 $
26 5 1396 غرب تهران چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 216,848 40,805,147,520 Rls. 1,249,430 $
27 11 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 358,773 40,513,726,783 Rls. 1,096,412 $
28 11 1396 غرب تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 85,579 39,172,756,739 Rls. 1,064,526 $
29 10 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 378,540 38,922,816,076 Rls. 1,076,969 $
30 9 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 375,567 38,775,520,069 Rls. 1,097,824 $
31 4 1396 غرب تهران چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 99,893 36,795,951,360 Rls. 1,132,532 $
32 5 1396 غرب تهران چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 97,776 36,605,520,000 Rls. 1,119,264 $
33 7 1396 غرب تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 16,035 32,654,579,940 Rls. 962,070 $
34 8 1396 غرب تهران چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 162,634 32,580,756,360 Rls. 950,625 $
35 5 1396 غرب تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,090 32,108,140,162 Rls. 986,577 $
36 7 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 811,307 27,271,587,093 Rls. 806,273 $
37 6 1396 غرب تهران چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 82,488 27,146,462,250 Rls. 816,931 $
38 6 1396 غرب تهران چين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,381 25,521,076,213 Rls. 769,426 $
39 10 1396 غرب تهران چين 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 4,860 23,239,640,594 Rls. 640,404 $
40 7 1396 غرب تهران چين 39100090 ک ک ک ساير 274,382 22,838,635,398 Rls. 673,142 $
41 8 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 220,350 22,496,936,484 Rls. 644,315 $
42 2 1396 غرب تهران چين 87029090 ک ک ک ساير 106,000 21,623,490,000 Rls. 666,650 $
43 3 1396 غرب تهران چين 87029090 ک ک ک ساير 106,000 21,568,410,000 Rls. 664,700 $
44 12 1396 غرب تهران چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 60,190 20,900,184,360 Rls. 562,676 $
45 5 1396 غرب تهران چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 23,680 19,441,188,911 Rls. 595,278 $
46 9 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 147,900 18,099,392,285 Rls. 533,650 $
47 5 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 152,295 17,894,628,069 Rls. 551,032 $
48 12 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 303,304 17,649,261,341 Rls. 473,595 $
49 7 1396 غرب تهران چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 18,241 17,635,040,724 Rls. 522,411 $
50 10 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 135,417 17,300,430,861 Rls. 490,960 $
51 2 1396 غرب تهران چين 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 153,874 17,293,341,422 Rls. 534,225 $
52 11 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 130,294 17,093,171,381 Rls. 471,029 $
53 2 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 476,847 16,850,161,250 Rls. 519,454 $
54 4 1396 غرب تهران چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 22,511 16,621,990,400 Rls. 512,329 $
55 7 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 335,110 16,517,823,699 Rls. 492,080 $
56 10 1396 غرب تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 35,294 16,137,197,456 Rls. 451,907 $
57 2 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 243,792 15,969,607,138 Rls. 492,305 $
58 5 1396 غرب تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 64,400 15,441,998,784 Rls. 472,825 $
59 2 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 130,167 15,196,308,233 Rls. 468,584 $
60 12 1396 غرب تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,270 14,944,152,860 Rls. 411,809 $
61 8 1396 غرب تهران چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 71,205 14,459,068,910 Rls. 445,786 $
62 7 1396 غرب تهران چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 8,524 13,847,749,664 Rls. 411,461 $
63 5 1396 غرب تهران چين 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 187,326 13,176,403,430 Rls. 404,086 $
64 5 1396 غرب تهران چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 41,296 13,038,506,500 Rls. 399,232 $
65 9 1396 غرب تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 48,300 12,715,861,500 Rls. 360,857 $
66 12 1396 غرب تهران چين 85258090 ک ک ک ساير 8,319 12,677,078,640 Rls. 351,760 $
67 12 1396 غرب تهران چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 346 12,574,357,160 Rls. 339,352 $
68 6 1396 غرب تهران چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 15,782 12,486,442,110 Rls. 379,222 $
69 5 1396 غرب تهران چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 30,142 12,444,351,453 Rls. 380,727 $
70 8 1396 غرب تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 35,196 12,433,189,051 Rls. 356,519 $
71 6 1396 غرب تهران چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 48,300 12,212,144,352 Rls. 368,179 $
72 6 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 103,190 12,175,836,860 Rls. 373,165 $
73 3 1396 غرب تهران چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 40,707 12,122,360,726 Rls. 373,640 $
74 11 1396 غرب تهران چين 85078000 - ساير انباره ها 18,580 11,890,358,522 Rls. 337,306 $
75 9 1396 غرب تهران چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 33,589 11,858,399,953 Rls. 335,915 $
76 9 1396 غرب تهران چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 163,385 11,614,090,275 Rls. 329,590 $
77 10 1396 غرب تهران چين 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 6,000 11,596,004,300 Rls. 321,611 $
78 3 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 153,634 11,552,629,791 Rls. 356,131 $
79 7 1396 غرب تهران چين 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 224,307 11,210,486,496 Rls. 336,462 $
80 4 1396 غرب تهران چين 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 146,232 11,153,974,462 Rls. 343,363 $
81 7 1396 غرب تهران چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 104,977 10,887,470,952 Rls. 319,856 $
82 5 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 188,737 10,726,169,292 Rls. 328,063 $
83 8 1396 غرب تهران چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 8,371 9,783,015,728 Rls. 284,209 $
84 3 1396 غرب تهران چين 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 6,000 9,679,395,400 Rls. 298,286 $
85 8 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 283,730 9,619,327,048 Rls. 279,390 $
86 12 1396 غرب تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 119,046 9,597,225,660 Rls. 258,350 $
87 8 1396 غرب تهران چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,644 9,438,899,040 Rls. 274,211 $
88 3 1396 غرب تهران چين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 6,810 9,366,786,579 Rls. 288,662 $
89 9 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 258,373 8,932,913,433 Rls. 253,218 $
90 2 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 191,600 8,816,298,170 Rls. 271,810 $
91 12 1396 غرب تهران چين 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 49,031 8,640,838,000 Rls. 234,000 $
92 8 1396 غرب تهران چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 86,298 8,583,403,938 Rls. 259,202 $
93 7 1396 غرب تهران چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 16,269 8,501,793,252 Rls. 251,446 $
94 8 1396 غرب تهران چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 90,350 8,291,926,450 Rls. 251,950 $
95 12 1396 غرب تهران چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 51,004 8,287,465,620 Rls. 221,501 $
96 2 1396 غرب تهران چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 10,065 7,972,072,794 Rls. 245,771 $
97 11 1396 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 218,848 7,921,493,965 Rls. 217,413 $
98 5 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 95,884 7,901,252,465 Rls. 242,708 $
99 2 1396 غرب تهران چين 38011000 گرافيت مصنوعي 300,000 7,764,900,000 Rls. 239,369 $
100 10 1396 غرب تهران چين 76069210 قرص آلومينيومي (پولك) 65,000 7,556,239,250 Rls. 209,668 $
مجموع کل
7,020,589,454,164 ريال
مجموع کل
204,676,672 دلار