آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,242,420 229,219,306,298 Rls. 6,383,185 $
102 4 1396 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 106,079 227,932,763,031 Rls. 7,015,999 $
103 4 1396 شهيدرجايي چين 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 59,055 225,398,308,961 Rls. 6,942,541 $
104 11 1396 شهيدرجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,223,910 223,055,536,092 Rls. 6,076,859 $
105 11 1396 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,842,984 222,300,373,333 Rls. 6,072,743 $
106 9 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,229,562 219,073,947,551 Rls. 6,215,438 $
107 9 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 651,249 218,028,283,738 Rls. 6,224,418 $
108 5 1396 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,148,792 216,812,105,970 Rls. 6,649,509 $
109 6 1396 شهيدرجايي چين 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 94,933 216,739,520,000 Rls. 6,636,441 $
110 12 1396 شهيدرجايي چين 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 27,935 214,920,000,000 Rls. 5,701,540 $
111 8 1396 شهيدرجايي چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 12,157 213,003,190,654 Rls. 6,063,135 $
112 11 1396 شهيدرجايي چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 749,188 209,447,933,446 Rls. 5,687,077 $
113 12 1396 شهيدرجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,987,000 209,408,254,442 Rls. 5,627,373 $
114 7 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 2,200,140 209,406,338,043 Rls. 6,224,839 $
115 4 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,347,443 209,145,269,323 Rls. 6,432,894 $
116 4 1396 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,027,746 208,312,774,451 Rls. 6,410,889 $
117 4 1396 شهيدرجايي چين 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 1,641,849 207,184,108,662 Rls. 6,393,248 $
118 11 1396 شهيدرجايي چين 90221910 ک ک ک دستگاه X-RAY موبايل براي بازرسي كالا (به استثناي دستگاهکهاي رديف 8705) 27,269 206,287,000,000 Rls. 5,643,350 $
119 6 1396 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,151,001 206,203,236,030 Rls. 6,256,699 $
120 5 1396 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,310,019 201,646,906,986 Rls. 6,161,714 $
121 5 1396 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,939,408 200,053,287,107 Rls. 6,129,801 $
122 5 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,927,710 199,291,904,336 Rls. 6,093,587 $
123 4 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 896,594 197,277,607,705 Rls. 6,070,408 $
124 11 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,724,342 196,941,580,988 Rls. 5,390,594 $
125 7 1396 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,686,594 196,937,837,845 Rls. 5,848,456 $
126 12 1396 شهيدرجايي چين 40118090 ک ک ک سا?ر 1,738,371 195,747,144,709 Rls. 5,294,143 $
127 6 1396 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 160,300 194,962,301,450 Rls. 5,922,556 $
128 12 1396 شهيدرجايي چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 34,862 194,300,014,522 Rls. 5,431,102 $
129 11 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 431,971 194,247,316,632 Rls. 5,345,849 $
130 10 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,534,248 193,995,496,658 Rls. 5,378,894 $
131 11 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,518,165 192,937,563,982 Rls. 5,251,994 $
132 5 1396 شهيدرجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 284,780 192,453,856,432 Rls. 5,884,480 $
133 8 1396 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,703,484 188,322,402,047 Rls. 5,479,446 $
134 10 1396 شهيدرجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 122,077 187,749,922,034 Rls. 5,250,605 $
135 5 1396 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 2,404,186 187,010,597,018 Rls. 5,726,014 $
136 7 1396 شهيدرجايي چين 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 79,690 185,979,650,158 Rls. 5,550,269 $
137 7 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 4,331,410 185,223,034,406 Rls. 5,505,675 $
138 12 1396 شهيدرجايي چين 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 60,170 184,975,236,175 Rls. 4,951,783 $
139 9 1396 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,294,646 184,827,617,200 Rls. 5,237,311 $
140 5 1396 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,497,624 183,191,342,897 Rls. 5,601,077 $
141 12 1396 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,031,695 182,031,543,864 Rls. 4,898,772 $
142 11 1396 شهيدرجايي چين 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 796,818 180,197,145,300 Rls. 5,023,685 $
143 8 1396 شهيدرجايي چين 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 909,158 180,097,123,079 Rls. 5,537,686 $
144 12 1396 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 356,200 180,032,487,934 Rls. 4,857,087 $
145 12 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,227,940 179,937,261,664 Rls. 4,835,889 $
146 12 1396 شهيدرجايي چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 859,447 179,868,000,596 Rls. 4,854,202 $
147 9 1396 شهيدرجايي چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,881,879 179,058,706,596 Rls. 5,166,172 $
148 9 1396 شهيدرجايي چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 6,431,107 178,597,987,841 Rls. 5,073,445 $
149 12 1396 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,486,187 175,505,332,968 Rls. 4,704,015 $
150 11 1396 شهيدرجايي چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 818,664 175,140,843,896 Rls. 4,795,202 $
151 8 1396 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 90,453 174,733,614,860 Rls. 5,099,012 $
152 11 1396 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,111,434 173,302,777,520 Rls. 4,720,608 $
153 12 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,300,230 173,184,821,205 Rls. 4,665,876 $
154 9 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,650,080 172,384,220,979 Rls. 4,885,496 $
155 7 1396 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 922,349 170,756,213,832 Rls. 5,130,612 $
156 8 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,914,938 170,562,519,502 Rls. 5,031,839 $
157 5 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 456,580 170,560,976,238 Rls. 5,197,393 $
158 5 1396 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 212,590 168,868,112,507 Rls. 5,152,483 $
159 10 1396 شهيدرجايي چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,355,146 168,389,699,977 Rls. 4,681,900 $
160 12 1396 شهيدرجايي چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 371,821 168,232,439,518 Rls. 4,567,913 $
161 9 1396 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,197,933 168,138,666,062 Rls. 4,807,341 $
162 4 1396 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 48,298 168,089,292,110 Rls. 5,178,034 $
163 9 1396 شهيدرجايي چين 07133310 لوبيا چيتي 3,087,000 167,043,912,441 Rls. 4,729,079 $
164 5 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 543,384 165,972,478,852 Rls. 5,077,601 $
165 10 1396 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,781,680 164,939,190,959 Rls. 4,613,072 $
166 4 1396 شهيدرجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 689,805 164,918,510,945 Rls. 5,071,685 $
167 9 1396 شهيدرجايي چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,395,091 164,638,953,760 Rls. 4,670,634 $
168 9 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,044,123 164,080,306,691 Rls. 4,653,629 $
169 5 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,067,577 162,515,200,344 Rls. 4,999,428 $
170 12 1396 شهيدرجايي چين 98871183 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 595,463 161,711,344,571 Rls. 4,361,246 $
171 10 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,330,760 161,706,459,111 Rls. 4,499,962 $
172 6 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,190,407 161,650,975,605 Rls. 4,875,467 $
173 12 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 354,953 161,199,166,588 Rls. 4,373,678 $
174 11 1396 شهيدرجايي چين 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 38,059 160,899,134,400 Rls. 4,433,331 $
175 7 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 471,483 160,514,289,303 Rls. 4,818,203 $
176 11 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,073,375 160,404,954,762 Rls. 4,369,137 $
177 5 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,441,066 159,770,998,891 Rls. 4,883,305 $
178 12 1396 شهيدرجايي چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,331,177 159,274,313,779 Rls. 4,284,314 $
179 12 1396 شهيدرجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,480,839 158,994,402,146 Rls. 4,293,733 $
180 12 1396 شهيدرجايي چين 98870222 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل،كولر،جعبه فرمان ولاستيك 483,370 158,055,103,450 Rls. 4,229,611 $
181 9 1396 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 42,062 157,223,111,235 Rls. 4,509,767 $
182 5 1396 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 637,776 157,118,174,422 Rls. 4,798,200 $
183 4 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 544,299 156,345,190,520 Rls. 4,815,414 $
184 12 1396 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,243,716 155,661,271,645 Rls. 4,174,665 $
185 9 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 3,844,540 155,405,610,030 Rls. 4,413,928 $
186 12 1396 شهيدرجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 561,009 155,089,949,778 Rls. 4,196,938 $
187 6 1396 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 40,716 154,390,345,180 Rls. 4,700,577 $
188 12 1396 شهيدرجايي چين 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 604,000 153,821,362,500 Rls. 4,151,276 $
189 12 1396 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 142,125 153,782,076,850 Rls. 4,142,041 $
190 11 1396 شهيدرجايي چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,288,049 153,219,867,320 Rls. 4,181,252 $
191 12 1396 شهيدرجايي چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 451,158 153,158,159,828 Rls. 4,106,235 $
192 12 1396 شهيدرجايي چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,901,086 152,686,950,493 Rls. 4,111,487 $
193 12 1396 شهيدرجايي چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 1,106,377 152,339,905,439 Rls. 4,131,264 $
194 4 1396 شهيدرجايي چين 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 5,802,062 151,425,897,902 Rls. 4,661,502 $
195 12 1396 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,247,012 151,401,400,631 Rls. 4,093,084 $
196 10 1396 شهيدرجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 365,750 150,616,251,192 Rls. 4,201,309 $
197 4 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,627,250 150,600,736,106 Rls. 4,634,219 $
198 11 1396 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,644,882 150,068,682,653 Rls. 4,096,703 $
199 12 1396 شهيدرجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 3,257,000 148,680,899,760 Rls. 3,986,231 $
200 12 1396 شهيدرجايي چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 1,001,568 147,999,188,206 Rls. 4,106,329 $
مجموع کل
17,946,945,387,648 ريال
مجموع کل
514,478,133 دلار