آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 سيرجان چين 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 7,200 1,383,249,240 Rls. 39,240 $
202 3 1396 سيرجان چين 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 20,806 1,381,528,256 Rls. 42,571 $
203 5 1396 سيرجان چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 11,222 1,376,782,385 Rls. 42,097 $
204 7 1396 سيرجان چين 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 19,476 1,373,585,060 Rls. 41,101 $
205 11 1396 سيرجان چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 7,411 1,372,289,022 Rls. 37,459 $
206 3 1396 سيرجان چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 19,928 1,359,544,257 Rls. 41,891 $
207 9 1396 سيرجان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,726 1,349,510,706 Rls. 38,394 $
208 4 1396 سيرجان چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,283 1,336,948,749 Rls. 41,199 $
209 11 1396 سيرجان چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 1,756 1,336,073,464 Rls. 36,157 $
210 3 1396 سيرجان چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 26,594 1,301,386,922 Rls. 40,103 $
211 5 1396 سيرجان چين 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 12,514 1,297,146,760 Rls. 39,664 $
212 3 1396 سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 9,152 1,288,130,621 Rls. 39,703 $
213 12 1396 سيرجان چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 5,918 1,279,646,493 Rls. 34,279 $
214 10 1396 سيرجان چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,816 1,277,792,776 Rls. 35,632 $
215 5 1396 سيرجان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 13,388 1,277,463,317 Rls. 39,115 $
216 12 1396 سيرجان چين 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 10,003 1,277,040,743 Rls. 33,878 $
217 10 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 9,051 1,258,540,184 Rls. 35,050 $
218 1 1396 سيرجان چين 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 16,000 1,258,244,800 Rls. 38,801 $
219 5 1396 سيرجان چين 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 11,994 1,254,913,866 Rls. 38,131 $
220 12 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 10,050 1,235,139,015 Rls. 33,165 $
221 5 1396 سيرجان چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 6,127 1,219,837,660 Rls. 37,298 $
222 2 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 15,596 1,216,092,299 Rls. 37,483 $
223 9 1396 سيرجان چين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 9,402 1,209,273,017 Rls. 34,317 $
224 5 1396 سيرجان چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 760 1,195,450,376 Rls. 36,553 $
225 6 1396 سيرجان چين 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 11,424 1,195,410,760 Rls. 36,040 $
226 6 1396 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 10,971 1,185,306,001 Rls. 35,736 $
227 3 1396 سيرجان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 7,791 1,180,377,608 Rls. 36,382 $
228 2 1396 سيرجان چين 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 7,267 1,154,620,206 Rls. 35,583 $
229 9 1396 سيرجان چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 238 1,127,616,000 Rls. 32,000 $
230 3 1396 سيرجان چين 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,421 1,119,362,750 Rls. 34,495 $
231 4 1396 سيرجان چين 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 13,733 1,119,069,467 Rls. 34,333 $
232 11 1396 سيرجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 32,725 1,114,702,449 Rls. 30,363 $
233 5 1396 سيرجان چين 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 6,646 1,109,658,335 Rls. 33,722 $
234 11 1396 سيرجان چين 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 13,492 1,091,577,237 Rls. 29,709 $
235 4 1396 سيرجان چين 84821000 بلبرينگ. 11,327 1,089,818,726 Rls. 33,543 $
236 4 1396 سيرجان چين 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 2,595 1,087,063,069 Rls. 33,499 $
237 2 1396 سيرجان چين 85043130 ترا نسفورماتورS.M.D به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3,977 1,062,571,566 Rls. 32,757 $
238 12 1396 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 22,226 1,061,172,450 Rls. 28,638 $
239 5 1396 سيرجان چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,635 1,057,794,996 Rls. 32,338 $
240 6 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 15,705 1,041,870,159 Rls. 31,588 $
241 11 1396 سيرجان چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 7,999 1,040,721,864 Rls. 28,162 $
242 9 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 11,785 1,040,048,160 Rls. 29,515 $
243 7 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 12,404 1,039,815,183 Rls. 30,803 $
244 7 1396 سيرجان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 11,053 1,034,873,438 Rls. 30,592 $
245 4 1396 سيرجان چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 5,984 1,030,217,375 Rls. 31,712 $
246 3 1396 سيرجان چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,948 1,029,745,506 Rls. 31,734 $
247 12 1396 سيرجان چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 8,564 1,015,014,676 Rls. 27,304 $
248 8 1396 سيرجان چين 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 8,078 1,014,508,218 Rls. 29,601 $
249 3 1396 سيرجان چين 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 4,216 1,014,139,649 Rls. 31,258 $
250 7 1396 سيرجان چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 8,556 1,008,107,239 Rls. 29,950 $
251 5 1396 سيرجان چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 12,150 1,008,020,035 Rls. 30,865 $
252 12 1396 سيرجان چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 9,827 997,111,392 Rls. 26,661 $
253 12 1396 سيرجان چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 4,372 993,078,842 Rls. 26,625 $
254 5 1396 سيرجان چين 40169970 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول از کائوچويولکانيزه ، غيرا سفنجي 10,245 992,433,905 Rls. 30,295 $
255 12 1396 سيرجان چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,326 983,708,906 Rls. 26,374 $
256 5 1396 سيرجان چين 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 4,229 977,089,818 Rls. 29,807 $
257 8 1396 سيرجان چين 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 13,226 976,249,415 Rls. 27,775 $
258 3 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 11,955 970,832,030 Rls. 29,923 $
259 10 1396 سيرجان چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 4,976 965,840,173 Rls. 26,967 $
260 11 1396 سيرجان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 9,033 965,406,607 Rls. 26,304 $
261 4 1396 سيرجان چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 12,934 952,191,747 Rls. 29,281 $
262 7 1396 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 17,916 949,239,648 Rls. 27,967 $
263 5 1396 سيرجان چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 3,177 949,173,860 Rls. 29,180 $
264 5 1396 سيرجان چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,422 941,335,917 Rls. 28,765 $
265 9 1396 سيرجان چين 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 10,448 930,441,771 Rls. 26,404 $
266 6 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 8,659 927,724,359 Rls. 28,142 $
267 2 1396 سيرجان چين 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 7,070 926,690,092 Rls. 28,577 $
268 8 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 9,295 925,640,424 Rls. 26,604 $
269 4 1396 سيرجان چين 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 11,277 916,266,295 Rls. 28,229 $
270 3 1396 سيرجان چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 10,976 909,254,237 Rls. 28,019 $
271 4 1396 سيرجان چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 10,371 899,872,235 Rls. 27,685 $
272 10 1396 سيرجان چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 12,371 897,820,436 Rls. 24,864 $
273 4 1396 سيرجان چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 6,343 888,413,721 Rls. 27,343 $
274 2 1396 سيرجان چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 13,446 884,930,564 Rls. 27,276 $
275 6 1396 سيرجان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 9,427 870,694,171 Rls. 26,423 $
276 11 1396 سيرجان چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,748 862,546,784 Rls. 23,496 $
277 6 1396 سيرجان چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 11,147 859,040,000 Rls. 26,000 $
278 7 1396 سيرجان چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 5,994 857,543,841 Rls. 25,265 $
279 10 1396 سيرجان چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 1,613 852,303,840 Rls. 23,834 $
280 5 1396 سيرجان چين 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي ،دا را ي جک ،تک محوري (طرا حي شده برا ي کاربايک دست ) 7,719 847,835,679 Rls. 25,881 $
281 12 1396 سيرجان چين 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 12,177 840,251,358 Rls. 22,527 $
282 1 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 10,228 829,589,848 Rls. 25,575 $
283 3 1396 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 5,591 823,643,412 Rls. 25,385 $
284 4 1396 سيرجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 31,258 815,045,054 Rls. 25,048 $
285 12 1396 سيرجان چين 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 2,766 814,152,290 Rls. 21,828 $
286 4 1396 سيرجان چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,535 802,840,440 Rls. 24,690 $
287 8 1396 سيرجان چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 6,866 800,434,857 Rls. 23,155 $
288 7 1396 سيرجان چين 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 11,307 800,216,835 Rls. 23,944 $
289 9 1396 سيرجان چين 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 9,725 798,561,972 Rls. 22,629 $
290 5 1396 سيرجان چين 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,670 797,679,544 Rls. 24,594 $
291 10 1396 سيرجان چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,633 793,636,231 Rls. 22,147 $
292 5 1396 سيرجان چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 3,293 792,524,972 Rls. 24,176 $
293 7 1396 سيرجان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,020 778,628,944 Rls. 23,158 $
294 2 1396 سيرجان چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 7,376 778,512,000 Rls. 24,000 $
295 11 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 9,198 777,507,318 Rls. 21,156 $
296 12 1396 سيرجان چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,100 771,306,900 Rls. 20,748 $
297 2 1396 سيرجان چين 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 10,000 768,382,000 Rls. 23,688 $
298 7 1396 سيرجان چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 6,208 758,113,694 Rls. 22,596 $
299 10 1396 سيرجان چين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 6,986 742,658,796 Rls. 20,868 $
300 3 1396 سيرجان چين 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 9,329 742,113,218 Rls. 22,870 $
مجموع کل
102,885,323,502 ريال
مجموع کل
3,030,251 دلار