آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,779 1,924,308,720 Rls. 53,370 $
102 10 1396 سهلان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 19,740 1,919,325,210 Rls. 52,890 $
103 11 1396 سهلان چين 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 11,000 1,916,076,400 Rls. 52,418 $
104 7 1396 سهلان چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,370 1,912,943,250 Rls. 56,668 $
105 9 1396 سهلان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,906,200,000 Rls. 54,232 $
106 2 1396 سهلان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,240 1,904,430,468 Rls. 58,724 $
107 5 1396 سهلان چين 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 14,430 1,883,853,930 Rls. 57,396 $
108 10 1396 سهلان چين 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 73,788 1,860,579,048 Rls. 51,651 $
109 3 1396 سهلان چين 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 18,000 1,837,444,388 Rls. 56,622 $
110 6 1396 سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,844 1,835,147,897 Rls. 55,327 $
111 3 1396 سهلان چين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 5,750 1,814,531,593 Rls. 55,918 $
112 6 1396 سهلان چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 19,139 1,803,498,037 Rls. 54,373 $
113 9 1396 سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,680 1,781,228,016 Rls. 50,454 $
114 2 1396 سهلان چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 13,600 1,778,109,466 Rls. 54,821 $
115 7 1396 سهلان چين 29037100 كلرودي فلورو متان 15,498 1,769,953,108 Rls. 52,961 $
116 8 1396 سهلان چين 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 8,389 1,732,596,948 Rls. 50,334 $
117 5 1396 سهلان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,944 1,715,653,460 Rls. 52,716 $
118 9 1396 سهلان چين 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 10,500 1,688,932,700 Rls. 47,840 $
119 9 1396 سهلان چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,385 1,680,690,000 Rls. 50,485 $
120 4 1396 سهلان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 22,859 1,655,812,412 Rls. 51,014 $
121 9 1396 سهلان چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,230 1,625,973,600 Rls. 46,140 $
122 8 1396 سهلان چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 16,000 1,623,368,581 Rls. 46,185 $
123 3 1396 سهلان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 49,555 1,607,514,645 Rls. 49,555 $
124 1 1396 سهلان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 18,900 1,605,378,469 Rls. 49,518 $
125 5 1396 سهلان چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 32,230 1,581,517,622 Rls. 48,233 $
126 11 1396 سهلان چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 49,538 1,575,761,873 Rls. 42,643 $
127 5 1396 سهلان چين 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 6,300 1,550,647,265 Rls. 47,335 $
128 7 1396 سهلان چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9,170 1,544,361,000 Rls. 45,500 $
129 9 1396 سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 11,388 1,500,862,300 Rls. 42,700 $
130 3 1396 سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,540 1,498,912,800 Rls. 46,200 $
131 8 1396 سهلان چين 84411000 ماشينهاي برش 9,200 1,486,012,500 Rls. 42,500 $
132 6 1396 سهلان چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 32,000 1,480,192,000 Rls. 44,800 $
133 2 1396 سهلان چين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 110 1,478,728,765 Rls. 45,571 $
134 6 1396 سهلان چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 8,500 1,427,757,000 Rls. 43,500 $
135 7 1396 سهلان چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,921 1,424,845,667 Rls. 42,002 $
136 2 1396 سهلان چين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,760 1,394,705,000 Rls. 43,000 $
137 5 1396 سهلان چين 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 60,908 1,394,182,644 Rls. 42,636 $
138 7 1396 سهلان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,373,760,000 Rls. 40,269 $
139 7 1396 سهلان چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 46,000 1,352,127,556 Rls. 39,634 $
140 8 1396 سهلان چين 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 17,000 1,340,529,400 Rls. 39,980 $
141 5 1396 سهلان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,663 1,321,870,842 Rls. 40,418 $
142 10 1396 سهلان چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 7,200 1,306,828,080 Rls. 36,720 $
143 7 1396 سهلان چين 85164000 ا توي برقي 8,040 1,265,887,500 Rls. 37,500 $
144 4 1396 سهلان چين 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 7,894 1,260,087,090 Rls. 38,784 $
145 11 1396 سهلان چين 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 48,960 1,252,778,688 Rls. 34,272 $
146 6 1396 سهلان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 5,950 1,213,008,236 Rls. 36,571 $
147 6 1396 سهلان چين 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 22,000 1,178,971,200 Rls. 35,683 $
148 6 1396 سهلان چين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 1,370 1,166,160,000 Rls. 35,295 $
149 2 1396 سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,182 1,150,359,171 Rls. 35,467 $
150 1 1396 سهلان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 6,595 1,147,870,896 Rls. 35,402 $
151 10 1396 سهلان چين 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 66,000 1,145,535,176 Rls. 31,771 $
152 12 1396 سهلان چين 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 3,814 1,139,550,188 Rls. 30,754 $
153 8 1396 سهلان چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 5,281 1,139,006,497 Rls. 32,405 $
154 5 1396 سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 9,400 1,125,040,000 Rls. 34,277 $
155 11 1396 سهلان چين 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 7,074 1,122,664,425 Rls. 30,379 $
156 5 1396 سهلان چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 45,617 1,121,520,089 Rls. 34,235 $
157 7 1396 سهلان چين 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 3,580 1,112,608,000 Rls. 33,544 $
158 3 1396 سهلان چين 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 15,000 1,076,401,410 Rls. 33,170 $
159 5 1396 سهلان چين 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 9,100 1,058,006,750 Rls. 32,350 $
160 8 1396 سهلان چين 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 2,500 1,031,467,500 Rls. 29,500 $
161 12 1396 سهلان چين 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 2,800 1,017,073,014 Rls. 27,448 $
162 6 1396 سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 6,820 1,003,785,500 Rls. 30,500 $
163 3 1396 سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 6,600 989,725,000 Rls. 30,500 $
164 12 1396 سهلان چين 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 6,496 985,429,191 Rls. 26,595 $
165 12 1396 سهلان چين 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 5,433 975,336,880 Rls. 26,068 $
166 3 1396 سهلان چين 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 48,000 952,437,120 Rls. 29,362 $
167 5 1396 سهلان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 8,355 935,806,772 Rls. 28,654 $
168 6 1396 سهلان چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 10,330 916,095,712 Rls. 27,742 $
169 5 1396 سهلان چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 9,400 914,920,800 Rls. 28,200 $
170 5 1396 سهلان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 600 907,249,950 Rls. 27,877 $
171 3 1396 سهلان چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 9,899 878,259,080 Rls. 27,070 $
172 8 1396 سهلان چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,150 870,637,019 Rls. 25,403 $
173 3 1396 سهلان چين 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 3,960 866,486,000 Rls. 26,750 $
174 5 1396 سهلان چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,200 861,874,865 Rls. 26,353 $
175 5 1396 سهلان چين 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 2,100 852,715,560 Rls. 25,980 $
176 12 1396 سهلان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,166 847,512,992 Rls. 22,798 $
177 3 1396 سهلان چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 17,700 830,071,000 Rls. 25,580 $
178 7 1396 سهلان چين 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 34,720 820,430,128 Rls. 24,304 $
179 1 1396 سهلان چين 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 7,142 816,481,080 Rls. 25,178 $
180 5 1396 سهلان چين 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 13,400 805,059,739 Rls. 24,616 $
181 6 1396 سهلان چين 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 14,400 800,112,445 Rls. 24,311 $
182 12 1396 سهلان چين 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 12,900 793,531,116 Rls. 21,475 $
183 10 1396 سهلان چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,665 787,560,267 Rls. 21,853 $
184 11 1396 سهلان چين 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 10,075 786,237,474 Rls. 21,666 $
185 7 1396 سهلان چين 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 4,568 784,399,602 Rls. 23,110 $
186 9 1396 سهلان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 5,608 783,730,188 Rls. 22,147 $
187 4 1396 سهلان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 8,340 780,193,920 Rls. 23,936 $
188 2 1396 سهلان چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 4,800 776,127,828 Rls. 23,929 $
189 6 1396 سهلان چين 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 16,000 772,998,131 Rls. 23,488 $
190 1 1396 سهلان چين 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 25,480 772,672,284 Rls. 23,836 $
191 5 1396 سهلان چين 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 9,206 772,385,350 Rls. 23,650 $
192 4 1396 سهلان چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 16,700 760,930,275 Rls. 23,345 $
193 4 1396 سهلان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 10,377 759,746,160 Rls. 23,384 $
194 4 1396 سهلان چين 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 50 741,049,650 Rls. 22,770 $
195 2 1396 سهلان چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 731,012,865 Rls. 22,535 $
196 4 1396 سهلان چين 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 1,231 730,896,600 Rls. 22,493 $
197 3 1396 سهلان چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,901 725,772,280 Rls. 22,370 $
198 9 1396 سهلان چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 24,754 719,049,898 Rls. 20,398 $
199 9 1396 سهلان چين 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 5,185 701,835,246 Rls. 19,917 $
200 7 1396 سهلان چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,945 685,939,975 Rls. 20,458 $
مجموع کل
122,737,644,432 ريال
مجموع کل
3,634,661 دلار