آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 جلفا چين 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 3,900 869,895,000 Rls. 23,400 $
202 3 1396 جلفا چين 85164000 ا توي برقي 4,779 866,254,800 Rls. 26,700 $
203 3 1396 جلفا چين 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 3,775 853,740,000 Rls. 26,309 $
204 1 1396 جلفا چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,250 825,616,880 Rls. 25,460 $
205 9 1396 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,720 824,616,000 Rls. 23,400 $
206 6 1396 جلفا چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 8,900 819,392,000 Rls. 24,800 $
207 6 1396 جلفا چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 8,169 806,549,877 Rls. 24,507 $
208 11 1396 جلفا چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,407 769,176,393 Rls. 21,112 $
209 3 1396 جلفا چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 12,220 761,331,418 Rls. 23,462 $
210 4 1396 جلفا چين 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 3,522 758,721,330 Rls. 23,375 $
211 3 1396 جلفا چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 8,335 757,178,072 Rls. 23,338 $
212 9 1396 جلفا چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,100 752,331,300 Rls. 21,350 $
213 5 1396 جلفا چين 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 7,250 746,765,460 Rls. 22,857 $
214 12 1396 جلفا چين 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 3,610 738,092,100 Rls. 20,100 $
215 5 1396 جلفا چين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 2,350 735,013,683 Rls. 22,437 $
216 6 1396 جلفا چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,036 734,798,952 Rls. 22,072 $
217 12 1396 جلفا چين 44191190 --- سا?ر 5,180 730,137,780 Rls. 19,593 $
218 1 1396 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7,469 715,161,792 Rls. 22,062 $
219 3 1396 جلفا چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,622 712,502,684 Rls. 21,961 $
220 2 1396 جلفا چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 7,640 701,519,168 Rls. 21,644 $
221 3 1396 جلفا چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 7,176 698,605,128 Rls. 21,528 $
222 9 1396 جلفا چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 7,100 687,135,848 Rls. 20,312 $
223 8 1396 جلفا چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 4,603 686,104,209 Rls. 19,623 $
224 3 1396 جلفا چين 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 7,544 685,314,612 Rls. 21,123 $
225 5 1396 جلفا چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 8,251 673,681,672 Rls. 20,628 $
226 3 1396 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,517 664,393,275 Rls. 20,475 $
227 6 1396 جلفا چين 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 4,300 663,369,750 Rls. 20,250 $
228 12 1396 جلفا چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 3,698 661,234,650 Rls. 17,742 $
229 10 1396 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 7,360 657,984,000 Rls. 18,400 $
230 3 1396 جلفا چين 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 3,864 654,849,696 Rls. 20,184 $
231 12 1396 جلفا چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,751 654,762,500 Rls. 17,500 $
232 3 1396 جلفا چين 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 5,492 654,557,700 Rls. 20,175 $
233 11 1396 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 3,623 654,436,530 Rls. 17,709 $
234 3 1396 جلفا چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,860 649,000,000 Rls. 20,000 $
235 9 1396 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 7,360 648,618,400 Rls. 18,400 $
236 9 1396 جلفا چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 2,284 647,737,872 Rls. 18,428 $
237 3 1396 جلفا چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 8,750 647,389,999 Rls. 19,951 $
238 3 1396 جلفا چين 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 3,763 643,688,960 Rls. 19,840 $
239 5 1396 جلفا چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,875 632,794,500 Rls. 19,500 $
240 11 1396 جلفا چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 6,900 630,753,725 Rls. 17,250 $
241 8 1396 جلفا چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,966 625,803,570 Rls. 17,898 $
242 4 1396 جلفا چين 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 9,700 604,524,870 Rls. 18,630 $
243 12 1396 جلفا چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,740 602,388,300 Rls. 16,252 $
244 4 1396 جلفا چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 9,246 600,213,336 Rls. 18,492 $
245 5 1396 جلفا چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,719 597,337,000 Rls. 18,200 $
246 11 1396 جلفا چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 2,664 587,881,800 Rls. 16,200 $
247 7 1396 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 4,332 583,422,000 Rls. 17,400 $
248 6 1396 جلفا چين 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 2,280 582,592,500 Rls. 17,500 $
249 3 1396 جلفا چين 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 5,400 579,088,095 Rls. 17,845 $
250 7 1396 جلفا چين 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,006 572,624,964 Rls. 17,134 $
251 6 1396 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,120 566,879,148 Rls. 17,028 $
252 9 1396 جلفا چين 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,980 562,406,842 Rls. 15,930 $
253 7 1396 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 6,700 561,627,500 Rls. 16,750 $
254 11 1396 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,917 557,054,823 Rls. 15,457 $
255 1 1396 جلفا چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 12,800 547,708,920 Rls. 16,890 $
256 10 1396 جلفا چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 5,612 546,675,591 Rls. 15,169 $
257 5 1396 جلفا چين 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,590 546,618,150 Rls. 16,770 $
258 4 1396 جلفا چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 4,112 545,621,280 Rls. 16,794 $
259 2 1396 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 7,000 543,543,000 Rls. 16,756 $
260 8 1396 جلفا چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,580 541,701,552 Rls. 15,624 $
261 3 1396 جلفا چين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,867 537,623,224 Rls. 16,571 $
262 1 1396 جلفا چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 48,500 534,864,000 Rls. 16,500 $
263 3 1396 جلفا چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,035 533,768,930 Rls. 16,450 $
264 12 1396 جلفا چين 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,180 533,724,590 Rls. 14,309 $
265 7 1396 جلفا چين 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4,122 533,653,016 Rls. 16,484 $
266 9 1396 جلفا چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 2,100 528,600,000 Rls. 15,000 $
267 5 1396 جلفا چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 3,464 518,881,900 Rls. 15,970 $
268 8 1396 جلفا چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,580 516,330,000 Rls. 15,000 $
269 10 1396 جلفا چين 29144000 ستنالكلکها و ستن، آلدئيدکها 3,600 512,965,800 Rls. 14,414 $
270 3 1396 جلفا چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,740 510,709,500 Rls. 15,741 $
271 8 1396 جلفا چين 69074090 ک ک ک سا?ر 64,896 505,549,028 Rls. 14,751 $
272 3 1396 جلفا چين 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 3,046 503,985,096 Rls. 15,534 $
273 2 1396 جلفا چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,170 502,218,970 Rls. 15,484 $
274 6 1396 جلفا چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,700 495,600,000 Rls. 15,000 $
275 2 1396 جلفا چين 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,800 493,072,800 Rls. 15,200 $
276 4 1396 جلفا چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 492,949,150 Rls. 15,170 $
277 12 1396 جلفا چين 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 1,897 485,299,514 Rls. 13,011 $
278 8 1396 جلفا چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 5,700 483,673,500 Rls. 14,250 $
279 12 1396 جلفا چين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,340 482,882,820 Rls. 12,946 $
280 9 1396 جلفا چين 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 2,270 480,840,480 Rls. 13,620 $
281 5 1396 جلفا چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 4,899 479,989,323 Rls. 14,697 $
282 4 1396 جلفا چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,210 478,813,825 Rls. 14,735 $
283 4 1396 جلفا چين 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 5,727 477,729,503 Rls. 14,718 $
284 12 1396 جلفا چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,314 475,018,600 Rls. 12,743 $
285 5 1396 جلفا چين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,778 471,759,255 Rls. 14,445 $
286 3 1396 جلفا چين 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 2,656 466,660,800 Rls. 14,400 $
287 2 1396 جلفا چين 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 6,245 465,607,216 Rls. 14,364 $
288 11 1396 جلفا چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 2,110 458,759,370 Rls. 12,414 $
289 6 1396 جلفا چين 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,270 457,418,340 Rls. 13,740 $
290 4 1396 جلفا چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 820 455,630,000 Rls. 14,000 $
291 6 1396 جلفا چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,440 454,415,300 Rls. 13,700 $
292 5 1396 جلفا چين 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 5,500 450,694,200 Rls. 13,800 $
293 5 1396 جلفا چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 3,447 449,410,082 Rls. 13,788 $
294 6 1396 جلفا چين 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 6,200 448,906,040 Rls. 13,640 $
295 12 1396 جلفا چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,029 443,859,540 Rls. 12,572 $
296 3 1396 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,508 438,853,800 Rls. 13,524 $
297 12 1396 جلفا چين 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 2,635 437,330,418 Rls. 11,725 $
298 7 1396 جلفا چين 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 2,160 433,123,200 Rls. 12,960 $
299 8 1396 جلفا چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 12,690 432,659,586 Rls. 12,309 $
300 7 1396 جلفا چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,200 427,776,000 Rls. 12,800 $
مجموع کل
59,422,527,672 ريال
مجموع کل
1,760,155 دلار