آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 جلفا چين 82011000 بيل, بيلچه. 19,650 2,191,466,250 Rls. 58,950 $
102 4 1396 جلفا چين 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 9,450 2,147,026,490 Rls. 65,971 $
103 5 1396 جلفا چين 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 5,447 2,118,483,381 Rls. 65,283 $
104 3 1396 جلفا چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 14,550 2,105,031,608 Rls. 64,882 $
105 5 1396 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 21,188 2,092,338,240 Rls. 64,192 $
106 11 1396 جلفا چين 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 81,321 2,044,047,918 Rls. 55,316 $
107 4 1396 جلفا چين 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,126 2,039,345,960 Rls. 62,768 $
108 2 1396 جلفا چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 23,605 2,032,863,625 Rls. 62,675 $
109 7 1396 جلفا چين 82021000 ا ره دستي. 13,450 1,979,681,820 Rls. 60,180 $
110 10 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 17,726 1,976,298,940 Rls. 54,460 $
111 12 1396 جلفا چين 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,375 1,968,696,675 Rls. 52,618 $
112 3 1396 جلفا چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 20,068 1,956,061,794 Rls. 60,306 $
113 11 1396 جلفا چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1,772 1,931,040,000 Rls. 54,000 $
114 3 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 9,593 1,895,021,600 Rls. 58,400 $
115 10 1396 جلفا چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,828 1,892,108,460 Rls. 52,140 $
116 2 1396 جلفا چين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,962 1,884,987,750 Rls. 58,110 $
117 5 1396 جلفا چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 22,395 1,828,827,145 Rls. 55,973 $
118 4 1396 جلفا چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 14,920 1,783,726,360 Rls. 54,808 $
119 12 1396 جلفا چين 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 10,370 1,780,756,850 Rls. 47,902 $
120 3 1396 جلفا چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 11,059 1,772,706,308 Rls. 54,633 $
121 6 1396 جلفا چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 12,410 1,750,530,500 Rls. 53,017 $
122 10 1396 جلفا چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 15,000 1,743,584,640 Rls. 48,047 $
123 11 1396 جلفا چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 15,526 1,732,659,600 Rls. 47,400 $
124 12 1396 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 65,200 1,726,054,602 Rls. 46,388 $
125 7 1396 جلفا چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 17,000 1,721,607,000 Rls. 51,000 $
126 5 1396 جلفا چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 11,033 1,678,858,720 Rls. 51,738 $
127 3 1396 جلفا چين 27101910 روغن موتور 18,146 1,676,430,000 Rls. 54,000 $
128 4 1396 جلفا چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 12,800 1,663,167,395 Rls. 51,241 $
129 6 1396 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 35,000 1,649,865,000 Rls. 49,935 $
130 2 1396 جلفا چين 32099040 پوششهاي تفلوني براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 16,710 1,649,776,634 Rls. 50,859 $
131 11 1396 جلفا چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 13,567 1,612,659,184 Rls. 43,642 $
132 4 1396 جلفا چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,104 1,612,485,961 Rls. 49,546 $
133 4 1396 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 35,000 1,605,072,000 Rls. 49,451 $
134 2 1396 جلفا چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 9,795 1,588,115,520 Rls. 48,960 $
135 1 1396 جلفا چين 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 15,347 1,583,687,168 Rls. 48,848 $
136 12 1396 جلفا چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 7,870 1,572,088,163 Rls. 42,018 $
137 12 1396 جلفا چين 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 14,970 1,563,418,626 Rls. 41,916 $
138 6 1396 جلفا چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 13,040 1,547,666,196 Rls. 47,244 $
139 4 1396 جلفا چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 9,200 1,538,898,696 Rls. 47,412 $
140 12 1396 جلفا چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 13,800 1,529,937,000 Rls. 41,400 $
141 12 1396 جلفا چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 13,811 1,500,668,640 Rls. 40,608 $
142 8 1396 جلفا چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 12,849 1,493,973,096 Rls. 42,504 $
143 6 1396 جلفا چين 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 10,000 1,460,806,100 Rls. 44,041 $
144 11 1396 جلفا چين 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 5,850 1,422,652,000 Rls. 38,500 $
145 2 1396 جلفا چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,283 1,409,150,160 Rls. 43,440 $
146 12 1396 جلفا چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 9,355 1,400,447,138 Rls. 38,138 $
147 4 1396 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,770 1,394,246,700 Rls. 42,966 $
148 3 1396 جلفا چين 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 6,165 1,386,211,500 Rls. 42,726 $
149 10 1396 جلفا چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,050 1,385,303,325 Rls. 38,675 $
150 1 1396 جلفا چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 21,900 1,356,409,350 Rls. 41,862 $
151 7 1396 جلفا چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,315 1,355,813,190 Rls. 39,945 $
152 10 1396 جلفا چين 85164000 ا توي برقي 7,399 1,342,813,140 Rls. 37,260 $
153 2 1396 جلفا چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 17,000 1,340,770,022 Rls. 41,334 $
154 10 1396 جلفا چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 13,737 1,328,303,040 Rls. 36,840 $
155 1 1396 جلفا چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,505 1,313,334,240 Rls. 40,515 $
156 4 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,446 1,277,167,280 Rls. 39,243 $
157 6 1396 جلفا چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 15,243 1,272,541,953 Rls. 38,365 $
158 3 1396 جلفا چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,140 1,264,991,560 Rls. 38,990 $
159 6 1396 جلفا چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 5,000 1,257,200,200 Rls. 38,200 $
160 6 1396 جلفا چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 8,454 1,233,138,522 Rls. 37,758 $
161 10 1396 جلفا چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 6,477 1,228,895,550 Rls. 34,200 $
162 7 1396 جلفا چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 13,786 1,211,082,500 Rls. 35,500 $
163 2 1396 جلفا چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 19,075 1,181,689,574 Rls. 36,433 $
164 8 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 10,905 1,175,739,360 Rls. 34,464 $
165 2 1396 جلفا چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 12,446 1,159,121,250 Rls. 35,739 $
166 3 1396 جلفا چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,506 1,128,539,520 Rls. 34,780 $
167 2 1396 جلفا چين 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 6,374 1,119,064,200 Rls. 34,550 $
168 11 1396 جلفا چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 7,534 1,113,585,472 Rls. 30,136 $
169 12 1396 جلفا چين 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 9,410 1,096,516,720 Rls. 29,496 $
170 9 1396 جلفا چين 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 48,500 1,076,696,776 Rls. 33,172 $
171 3 1396 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 45,580 1,076,001,630 Rls. 33,170 $
172 12 1396 جلفا چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 4,060 1,072,713,300 Rls. 28,950 $
173 10 1396 جلفا چين 54021100 نخ از آراميدها (غيرازنخ دوخت )آماده نشده براي خرده فروشي همچينين تك رشته كمتراز 67دسي تكس ,بااستحكام بالا . 5,400 1,068,616,800 Rls. 29,652 $
174 9 1396 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 8,300 1,066,434,900 Rls. 31,260 $
175 5 1396 جلفا چين 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 4,862 1,064,667,500 Rls. 32,500 $
176 3 1396 جلفا چين 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 13,986 1,060,075,256 Rls. 32,674 $
177 9 1396 جلفا چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 8,170 1,057,530,000 Rls. 30,000 $
178 11 1396 جلفا چين 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 5,790 1,052,755,200 Rls. 28,800 $
179 2 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,132 1,043,015,400 Rls. 32,157 $
180 3 1396 جلفا چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 11,077 1,042,189,528 Rls. 32,123 $
181 11 1396 جلفا چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 2,300 1,038,841,777 Rls. 29,190 $
182 8 1396 جلفا چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 7,461 1,027,562,904 Rls. 29,256 $
183 5 1396 جلفا چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 10,465 1,025,329,305 Rls. 31,395 $
184 5 1396 جلفا چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,800 1,024,320,600 Rls. 31,320 $
185 12 1396 جلفا چين 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,825 1,021,828,732 Rls. 27,634 $
186 12 1396 جلفا چين 83024130 ---انواع دستگيره براي درب وپنجره هاي pvc و upvc 6,498 1,021,115,214 Rls. 27,292 $
187 10 1396 جلفا چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 5,665 1,016,755,200 Rls. 28,800 $
188 3 1396 جلفا چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 9,250 1,007,393,484 Rls. 31,053 $
189 4 1396 جلفا چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 12,525 992,504,520 Rls. 30,548 $
190 6 1396 جلفا چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 10,000 984,660,000 Rls. 30,000 $
191 5 1396 جلفا چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 9,235 975,372,780 Rls. 29,924 $
192 4 1396 جلفا چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 7,173 972,885,918 Rls. 29,982 $
193 11 1396 جلفا چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 13,164 962,393,712 Rls. 26,328 $
194 3 1396 جلفا چين 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,800 957,245,500 Rls. 29,500 $
195 9 1396 جلفا چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 14,028 949,611,664 Rls. 28,056 $
196 12 1396 جلفا چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,102 943,284,505 Rls. 25,324 $
197 4 1396 جلفا چين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 11,570 941,364,125 Rls. 28,925 $
198 4 1396 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 36,000 922,325,082 Rls. 28,384 $
199 2 1396 جلفا چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 5,700 893,614,700 Rls. 27,549 $
200 10 1396 جلفا چين 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 4,715 890,163,300 Rls. 24,700 $
مجموع کل
141,026,524,393 ريال
مجموع کل
4,154,455 دلار