آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 بندر لنگه چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 6,841 1,353,987,000 Rls. 41,400 $
102 9 1396 بندر لنگه چين 69074090 ک ک ک سا?ر 146,000 1,340,751,612 Rls. 38,046 $
103 10 1396 بندر لنگه چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,851 1,339,034,400 Rls. 37,445 $
104 11 1396 بندر لنگه چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 8,370 1,327,980,976 Rls. 35,938 $
105 9 1396 بندر لنگه چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 7,280 1,286,017,336 Rls. 36,588 $
106 12 1396 بندر لنگه چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 10,191 1,285,674,861 Rls. 34,255 $
107 9 1396 بندر لنگه چين 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 9,365 1,284,170,976 Rls. 36,396 $
108 5 1396 بندر لنگه چين 69074090 ک ک ک سا?ر 119,000 1,276,486,325 Rls. 39,049 $
109 10 1396 بندر لنگه چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 14,256 1,255,132,700 Rls. 34,905 $
110 7 1396 بندر لنگه چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,271 1,242,579,730 Rls. 36,782 $
111 12 1396 بندر لنگه چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,500 1,241,160,784 Rls. 33,496 $
112 10 1396 بندر لنگه چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 7,300 1,228,889,280 Rls. 34,872 $
113 5 1396 بندر لنگه چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 8,225 1,215,793,500 Rls. 37,300 $
114 12 1396 بندر لنگه چين 84716020 موشوا ره (mouse) 2,806 1,204,288,911 Rls. 32,395 $
115 5 1396 بندر لنگه چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 31,000 1,197,314,850 Rls. 36,630 $
116 12 1396 بندر لنگه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 8,979 1,172,195,673 Rls. 31,427 $
117 1 1396 بندر لنگه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 11,033 1,164,351,103 Rls. 35,929 $
118 7 1396 بندر لنگه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 11,700 1,152,629,800 Rls. 33,959 $
119 8 1396 بندر لنگه چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 9,055 1,147,970,880 Rls. 32,832 $
120 12 1396 بندر لنگه چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 13,158 1,144,033,920 Rls. 30,960 $
121 5 1396 بندر لنگه چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 18,918 1,134,838,743 Rls. 34,677 $
122 12 1396 بندر لنگه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 8,800 1,125,683,820 Rls. 30,180 $
123 12 1396 بندر لنگه چين 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 8,510 1,100,615,320 Rls. 29,785 $
124 4 1396 بندر لنگه چين 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 18,766 1,099,348,620 Rls. 33,779 $
125 7 1396 بندر لنگه چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 4,640 1,095,235,200 Rls. 32,664 $
126 10 1396 بندر لنگه چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 3,720 1,094,256,000 Rls. 30,600 $
127 3 1396 بندر لنگه چين 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 25,931 1,082,174,150 Rls. 33,350 $
128 10 1396 بندر لنگه چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 8,554 1,076,255,331 Rls. 30,531 $
129 8 1396 بندر لنگه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 12,092 1,062,248,832 Rls. 31,296 $
130 5 1396 بندر لنگه چين 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 10,468 1,060,971,154 Rls. 32,487 $
131 1 1396 بندر لنگه چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 16,347 1,059,350,988 Rls. 32,694 $
132 9 1396 بندر لنگه چين 84701000 ماشين حساب الكترونيكي که قادرا ست بدون نيروي برق خارجي کارکند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 13,852 1,043,316,797 Rls. 29,597 $
133 3 1396 بندر لنگه چين 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 6,072 1,023,737,976 Rls. 31,554 $
134 11 1396 بندر لنگه چين 69074090 ک ک ک سا?ر 51,000 1,014,812,776 Rls. 27,463 $
135 6 1396 بندر لنگه چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 4,250 994,563,240 Rls. 30,360 $
136 12 1396 بندر لنگه چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 9,453 980,760,094 Rls. 26,468 $
137 8 1396 بندر لنگه چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 9,911 972,797,976 Rls. 27,676 $
138 3 1396 بندر لنگه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 4,268 961,964,600 Rls. 29,650 $
139 11 1396 بندر لنگه چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 16,074 957,008,662 Rls. 26,062 $
140 5 1396 بندر لنگه چين 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 7,319 952,390,140 Rls. 29,121 $
141 3 1396 بندر لنگه چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 53,360 952,371,948 Rls. 29,348 $
142 4 1396 بندر لنگه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 7,728 947,879,150 Rls. 29,170 $
143 2 1396 بندر لنگه چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,205 942,838,144 Rls. 29,056 $
144 8 1396 بندر لنگه چين 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 12,085 938,661,031 Rls. 26,998 $
145 2 1396 بندر لنگه چين 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 3,590 934,210,761 Rls. 28,799 $
146 2 1396 بندر لنگه چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 13,195 931,943,740 Rls. 28,730 $
147 4 1396 بندر لنگه چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 10,077 920,959,380 Rls. 28,380 $
148 3 1396 بندر لنگه چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 14,020 917,605,800 Rls. 28,277 $
149 1 1396 بندر لنگه چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 7,257 911,226,800 Rls. 28,100 $
150 7 1396 بندر لنگه چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,523 906,182,894 Rls. 26,822 $
151 8 1396 بندر لنگه چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 8,443 903,329,300 Rls. 25,700 $
152 11 1396 بندر لنگه چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 12,300 897,933,600 Rls. 24,300 $
153 12 1396 بندر لنگه چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 5,042 887,353,229 Rls. 23,949 $
154 2 1396 بندر لنگه چين 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,494 885,435,863 Rls. 27,287 $
155 10 1396 بندر لنگه چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 8,705 879,797,627 Rls. 24,373 $
156 6 1396 بندر لنگه چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 3,597 877,068,936 Rls. 26,546 $
157 3 1396 بندر لنگه چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 24,300 872,743,600 Rls. 26,900 $
158 4 1396 بندر لنگه چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 5,700 864,494,640 Rls. 26,640 $
159 10 1396 بندر لنگه چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 8,160 864,241,920 Rls. 24,480 $
160 3 1396 بندر لنگه چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,070 857,884,248 Rls. 26,442 $
161 4 1396 بندر لنگه چين 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 10,508 855,837,452 Rls. 26,368 $
162 3 1396 بندر لنگه چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 13,205 840,675,606 Rls. 25,906 $
163 9 1396 بندر لنگه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,350 838,727,043 Rls. 23,793 $
164 9 1396 بندر لنگه چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 10,417 832,678,536 Rls. 23,496 $
165 5 1396 بندر لنگه چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 3,200 828,968,960 Rls. 25,347 $
166 3 1396 بندر لنگه چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 6,976 824,726,480 Rls. 25,420 $
167 12 1396 بندر لنگه چين 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 8,010 821,880,243 Rls. 21,923 $
168 3 1396 بندر لنگه چين 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 5,223 814,084,848 Rls. 25,092 $
169 10 1396 بندر لنگه چين 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 7,522 813,168,085 Rls. 22,565 $
170 10 1396 بندر لنگه چين 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 8,030 804,348,260 Rls. 22,340 $
171 5 1396 بندر لنگه چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 8,132 800,727,720 Rls. 24,483 $
172 10 1396 بندر لنگه چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,803 799,167,528 Rls. 22,156 $
173 11 1396 بندر لنگه چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,568 791,511,840 Rls. 21,420 $
174 5 1396 بندر لنگه چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 8,153 788,799,000 Rls. 24,200 $
175 12 1396 بندر لنگه چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 5,280 785,136,000 Rls. 21,120 $
176 10 1396 بندر لنگه چين 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,704 778,137,600 Rls. 21,760 $
177 10 1396 بندر لنگه چين 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 8,367 763,200,813 Rls. 21,107 $
178 6 1396 بندر لنگه چين 85285290 ک ک ک ساير 1,600 762,887,000 Rls. 23,000 $
179 4 1396 بندر لنگه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,388 760,772,709 Rls. 23,439 $
180 2 1396 بندر لنگه چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,507 758,979,000 Rls. 23,400 $
181 6 1396 بندر لنگه چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 17,000 735,991,611 Rls. 22,108 $
182 6 1396 بندر لنگه چين 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 4,651 733,467,312 Rls. 22,032 $
183 5 1396 بندر لنگه چين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 4,800 731,443,200 Rls. 22,365 $
184 12 1396 بندر لنگه چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 2,753 724,746,210 Rls. 19,496 $
185 12 1396 بندر لنگه چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 10,080 724,500,280 Rls. 19,820 $
186 8 1396 بندر لنگه چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 7,406 722,760,427 Rls. 20,671 $
187 6 1396 بندر لنگه چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 9,900 716,801,580 Rls. 21,780 $
188 9 1396 بندر لنگه چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 16,453 706,080,000 Rls. 20,000 $
189 2 1396 بندر لنگه چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 9,555 695,276,092 Rls. 21,434 $
190 6 1396 بندر لنگه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 6,004 693,246,125 Rls. 21,015 $
191 11 1396 بندر لنگه چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 7,896 691,002,400 Rls. 18,700 $
192 4 1396 بندر لنگه چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,992 690,706,240 Rls. 21,280 $
193 6 1396 بندر لنگه چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 14,720 686,202,209 Rls. 20,801 $
194 5 1396 بندر لنگه چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 14,650 674,037,417 Rls. 20,679 $
195 3 1396 بندر لنگه چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,864 673,154,505 Rls. 20,745 $
196 2 1396 بندر لنگه چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 7,259 669,812,258 Rls. 20,642 $
197 12 1396 بندر لنگه چين 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 4,025 669,274,624 Rls. 18,112 $
198 6 1396 بندر لنگه چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,600 668,598,400 Rls. 20,236 $
199 4 1396 بندر لنگه چين 38249990 ک ک ک ساير 6,750 656,107,200 Rls. 20,160 $
200 10 1396 بندر لنگه چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,960 632,647,680 Rls. 17,920 $
مجموع کل
93,807,208,140 ريال
مجموع کل
2,739,226 دلار