آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 اينچه برون چين 84729040 ماشين خردکن کاغذ و ا سناد و مدا رک 85 22,062,300 Rls. 650 $
102 7 1396 اينچه برون چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 110 15,613,320 Rls. 460 $
103 5 1396 اينچه برون چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 610 14,696,550 Rls. 450 $
104 8 1396 اينچه برون چين 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 200 8,587,326 Rls. 253 $
105 11 1396 اينچه برون چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 55 4,434,230 Rls. 122 $
106 8 1396 اينچه برون چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 18 2,086,183 Rls. 62 $
مجموع کل
67,479,909 ريال
مجموع کل
1,997 دلار