آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 11 1396 اصفهان چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,250 981,792,000 Rls. 26,569 $
302 9 1396 اصفهان چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,703 961,173,695 Rls. 27,275 $
303 2 1396 اصفهان چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 955,861,900 Rls. 29,470 $
304 8 1396 اصفهان چين 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 15,395 949,389,055 Rls. 27,701 $
305 5 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 26,914 948,091,756 Rls. 29,030 $
306 9 1396 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 11,700 946,987,701 Rls. 26,609 $
307 8 1396 اصفهان چين 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 875 945,917,280 Rls. 27,053 $
308 8 1396 اصفهان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,227 935,981,265 Rls. 26,629 $
309 3 1396 اصفهان چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 109 931,343,700 Rls. 28,700 $
310 12 1396 اصفهان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 10,455 926,690,897 Rls. 25,010 $
311 10 1396 اصفهان چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,280 925,489,800 Rls. 27,800 $
312 6 1396 اصفهان چين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,396 920,877,250 Rls. 27,763 $
313 11 1396 اصفهان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,606 917,057,402 Rls. 24,974 $
314 7 1396 اصفهان چين 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 4,500 907,854,300 Rls. 27,165 $
315 6 1396 اصفهان چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,800 907,221,560 Rls. 27,351 $
316 8 1396 اصفهان چين 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 6,710 898,800,262 Rls. 25,636 $
317 2 1396 اصفهان چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 463 896,629,474 Rls. 27,640 $
318 4 1396 اصفهان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,480 890,670,626 Rls. 27,410 $
319 4 1396 اصفهان چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,970 879,788,000 Rls. 26,938 $
320 10 1396 اصفهان چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 7,538 874,888,498 Rls. 24,466 $
321 11 1396 اصفهان چين 84212190 ک ک ک ساير 1,512 863,562,209 Rls. 23,962 $
322 3 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 45,990 859,860,000 Rls. 26,497 $
323 11 1396 اصفهان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,980 859,019,000 Rls. 23,500 $
324 4 1396 اصفهان چين 39100090 ک ک ک ساير 8,800 851,238,000 Rls. 26,200 $
325 7 1396 اصفهان چين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 8,680 849,970,400 Rls. 24,800 $
326 2 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 26,788 844,719,974 Rls. 26,043 $
327 12 1396 اصفهان چين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 40 840,037,500 Rls. 22,522 $
328 1 1396 اصفهان چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,200 839,898,864 Rls. 25,892 $
329 10 1396 اصفهان چين 32121000 ورقهکهاي داغکزني 4,500 834,317,091 Rls. 23,139 $
330 10 1396 اصفهان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,110 827,520,300 Rls. 23,252 $
331 8 1396 اصفهان چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 52,500 818,792,799 Rls. 25,241 $
332 10 1396 اصفهان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 5,185 809,611,220 Rls. 22,403 $
333 12 1396 اصفهان چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 4,052 787,775,241 Rls. 21,317 $
334 7 1396 اصفهان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 7,858 784,261,440 Rls. 22,989 $
335 3 1396 اصفهان چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,702 784,112,831 Rls. 24,163 $
336 5 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 500 781,308,400 Rls. 23,850 $
337 7 1396 اصفهان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 14,076 780,529,354 Rls. 23,122 $
338 5 1396 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,982 780,028,742 Rls. 23,884 $
339 8 1396 اصفهان چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 11,294 778,710,410 Rls. 22,271 $
340 6 1396 اصفهان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 6,028 775,443,085 Rls. 23,562 $
341 5 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 159,520 773,685,880 Rls. 23,720 $
342 8 1396 اصفهان چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 10,760 773,198,880 Rls. 22,560 $
343 11 1396 اصفهان چين 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 7,704 760,099,860 Rls. 20,570 $
344 4 1396 اصفهان چين 84212190 ک ک ک ساير 1,550 755,771,942 Rls. 23,240 $
345 5 1396 اصفهان چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 10,837 754,906,000 Rls. 23,000 $
346 7 1396 اصفهان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,019 749,273,016 Rls. 22,196 $
347 6 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 3,475 747,618,390 Rls. 22,540 $
348 5 1396 اصفهان چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 715 747,036,814 Rls. 23,015 $
349 9 1396 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,831 744,720,570 Rls. 21,188 $
350 9 1396 اصفهان چين 38249990 ک ک ک ساير 9,000 743,456,790 Rls. 21,098 $
351 3 1396 اصفهان چين 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 4,281 740,643,962 Rls. 22,828 $
352 10 1396 ذوب آهن اصفهان چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,940 736,542,000 Rls. 20,297 $
353 9 1396 اصفهان چين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 7,766 726,143,191 Rls. 20,659 $
354 11 1396 اصفهان چين 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 5,727 722,285,475 Rls. 19,545 $
355 8 1396 اصفهان چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,036 719,465,981 Rls. 20,646 $
356 5 1396 اصفهان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 17,550 715,232,100 Rls. 21,900 $
357 6 1396 اصفهان چين 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 14,400 713,519,114 Rls. 21,433 $
358 8 1396 اصفهان چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,814 706,334,999 Rls. 20,609 $
359 12 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 132,000 703,787,480 Rls. 18,920 $
360 6 1396 اصفهان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,312 699,010,080 Rls. 21,074 $
361 6 1396 اصفهان چين 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 6,031 694,684,730 Rls. 21,108 $
362 3 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 50,000 683,614,100 Rls. 21,067 $
363 4 1396 اصفهان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,020 682,000,000 Rls. 20,957 $
364 2 1396 اصفهان چين 84821000 بلبرينگ. 10,228 680,046,354 Rls. 20,965 $
365 11 1396 اصفهان چين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,990 676,249,000 Rls. 18,500 $
366 6 1396 اصفهان چين 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 600 674,167,810 Rls. 20,325 $
367 9 1396 اصفهان چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 829 672,924,000 Rls. 19,080 $
368 4 1396 اصفهان چين 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,250 668,653,764 Rls. 20,580 $
369 9 1396 اصفهان چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 30 666,604,420 Rls. 18,915 $
370 4 1396 اصفهان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 7,257 665,867,120 Rls. 20,460 $
371 6 1396 اصفهان چين 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 3,340 663,380,000 Rls. 20,000 $
372 10 1396 اصفهان چين 35011000 كازئين 2,000 657,340,320 Rls. 18,382 $
373 7 1396 اصفهان چين 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,396 632,577,054 Rls. 18,637 $
374 10 1396 اصفهان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 4,350 627,545,677 Rls. 17,293 $
375 3 1396 اصفهان چين 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,920 620,971,832 Rls. 19,136 $
376 5 1396 اصفهان چين 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 9,660 617,253,120 Rls. 18,842 $
377 5 1396 اصفهان چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 7,500 616,985,215 Rls. 18,834 $
378 11 1396 اصفهان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,387 606,934,464 Rls. 16,425 $
379 6 1396 اصفهان چين 84212190 ک ک ک ساير 1,585 605,943,678 Rls. 18,268 $
380 6 1396 اصفهان چين 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 4,100 595,563,354 Rls. 18,026 $
381 12 1396 اصفهان چين 85258090 ک ک ک ساير 1,643 594,643,680 Rls. 16,048 $
382 2 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,653 594,029,525 Rls. 18,313 $
383 10 1396 اصفهان چين 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 4,629 590,040,000 Rls. 16,500 $
384 11 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 107,560 589,372,050 Rls. 16,050 $
385 10 1396 اصفهان چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 975 587,571,296 Rls. 16,431 $
386 12 1396 اصفهان چين 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,499 576,311,392 Rls. 15,503 $
387 9 1396 اصفهان چين 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,000 574,084,140 Rls. 16,292 $
388 5 1396 اصفهان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,433 572,293,455 Rls. 17,523 $
389 3 1396 اصفهان چين 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 8,000 571,376,970 Rls. 17,607 $
390 2 1396 اصفهان چين 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,756 563,749,177 Rls. 17,380 $
391 10 1396 اصفهان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 190 559,843,000 Rls. 15,527 $
392 10 1396 اصفهان چين 82011000 بيل, بيلچه. 7,629 557,065,200 Rls. 15,450 $
393 8 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 549 556,081,310 Rls. 15,904 $
394 7 1396 اصفهان چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 21 552,519,364 Rls. 16,278 $
395 3 1396 اصفهان چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 19,456 545,116,338 Rls. 16,798 $
396 7 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 103,610 541,375,380 Rls. 16,146 $
397 9 1396 اصفهان چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 168 528,694,498 Rls. 14,998 $
398 6 1396 اصفهان چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,010 525,454,360 Rls. 16,040 $
399 4 1396 اصفهان چين 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 7,600 523,169,500 Rls. 16,100 $
400 10 1396 اصفهان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,500 521,982,712 Rls. 14,477 $
مجموع کل
73,820,035,164 ريال
مجموع کل
2,162,001 دلار