آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 اصفهان چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 51,000 2,007,247,500 Rls. 53,815 $
202 4 1396 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 16,321 1,993,623,034 Rls. 61,333 $
203 10 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 369,670 1,991,098,291 Rls. 55,669 $
204 6 1396 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,996 1,953,534,415 Rls. 58,877 $
205 2 1396 اصفهان چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 64,000 1,907,615,808 Rls. 58,813 $
206 4 1396 اصفهان چين 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 12,300 1,900,835,178 Rls. 58,563 $
207 7 1396 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 19,061 1,891,431,258 Rls. 55,869 $
208 8 1396 اصفهان چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 255 1,883,433,400 Rls. 54,459 $
209 6 1396 اصفهان چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 64,000 1,883,178,240 Rls. 56,997 $
210 2 1396 اصفهان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 34,662 1,871,458,000 Rls. 57,695 $
211 6 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 372,570 1,859,305,747 Rls. 56,223 $
212 10 1396 اصفهان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 23,736 1,849,483,999 Rls. 51,319 $
213 3 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 372,440 1,843,143,640 Rls. 56,810 $
214 6 1396 اصفهان چين 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 1,940 1,831,497,150 Rls. 55,650 $
215 11 1396 اصفهان چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 3,229 1,820,477,232 Rls. 49,266 $
216 1 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 365,422 1,797,507,140 Rls. 55,440 $
217 12 1396 اصفهان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 6,755 1,791,444,786 Rls. 48,190 $
218 12 1396 اصفهان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 2,912 1,755,082,800 Rls. 47,211 $
219 11 1396 اصفهان چين 84411000 ماشينهاي برش 3,800 1,739,304,000 Rls. 47,582 $
220 11 1396 اصفهان چين 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 18,555 1,726,249,632 Rls. 46,716 $
221 11 1396 اصفهان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,300 1,723,980,000 Rls. 46,655 $
222 12 1396 اصفهان چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 3,080 1,708,655,760 Rls. 45,962 $
223 1 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,550 1,695,414,240 Rls. 52,302 $
224 7 1396 اصفهان چين 90153000 ترا زها 5,714 1,675,712,934 Rls. 49,370 $
225 5 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 86,140 1,673,143,390 Rls. 51,282 $
226 8 1396 اصفهان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10,330 1,645,286,100 Rls. 47,558 $
227 2 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 45,738 1,637,296,918 Rls. 50,475 $
228 3 1396 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,875 1,626,701,544 Rls. 50,139 $
229 7 1396 اصفهان چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 18,265 1,618,627,800 Rls. 48,433 $
230 10 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 46,615 1,618,356,120 Rls. 45,256 $
231 3 1396 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 3,400 1,614,148,300 Rls. 49,730 $
232 11 1396 اصفهان چين 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 7,305 1,609,481,430 Rls. 43,830 $
233 10 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 70,740 1,593,627,065 Rls. 44,448 $
234 6 1396 اصفهان چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 4,270 1,575,419,395 Rls. 47,869 $
235 9 1396 اصفهان چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 8,983 1,567,169,340 Rls. 44,474 $
236 4 1396 اصفهان چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 18,200 1,563,391,316 Rls. 48,112 $
237 7 1396 اصفهان چين 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 5,960 1,557,846,000 Rls. 46,149 $
238 11 1396 اصفهان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,756 1,557,016,920 Rls. 42,136 $
239 6 1396 اصفهان چين 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 5,282 1,527,734,098 Rls. 46,059 $
240 6 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 58,760 1,527,010,842 Rls. 46,217 $
241 8 1396 اصفهان چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 5,840 1,526,222,250 Rls. 43,650 $
242 7 1396 اصفهان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 14,203 1,516,240,020 Rls. 45,013 $
243 7 1396 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 18,000 1,503,189,354 Rls. 44,287 $
244 12 1396 اصفهان چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 7,446 1,471,043,800 Rls. 39,700 $
245 7 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,380 1,467,611,136 Rls. 43,020 $
246 6 1396 اصفهان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 17,500 1,459,436,000 Rls. 44,000 $
247 10 1396 اصفهان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 3,510 1,437,646,700 Rls. 40,203 $
248 8 1396 اصفهان چين 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 21,373 1,429,833,069 Rls. 40,893 $
249 9 1396 اصفهان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 9,517 1,420,282,140 Rls. 40,305 $
250 3 1396 اصفهان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 27,510 1,412,100,000 Rls. 43,524 $
251 12 1396 اصفهان چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,820 1,402,935,871 Rls. 37,739 $
252 4 1396 اصفهان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 39,682 1,400,853,791 Rls. 43,110 $
253 7 1396 اصفهان چين 17025000 فروکتوز خالص ا ز نظر شيميائي 50,000 1,391,495,000 Rls. 41,500 $
254 12 1396 اصفهان چين 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 15,685 1,364,611,346 Rls. 36,586 $
255 7 1396 اصفهان چين 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 17,981 1,352,567,895 Rls. 40,068 $
256 12 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 21,491 1,336,112,960 Rls. 36,059 $
257 2 1396 اصفهان چين 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 16,500 1,336,091,421 Rls. 41,193 $
258 7 1396 اصفهان چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 9,963 1,331,444,139 Rls. 39,442 $
259 9 1396 اصفهان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 6,648 1,320,078,904 Rls. 37,460 $
260 6 1396 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 16,300 1,313,019,742 Rls. 39,586 $
261 12 1396 اصفهان چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 3,510 1,304,850,393 Rls. 35,309 $
262 11 1396 اصفهان چين 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 14,506 1,303,053,597 Rls. 35,647 $
263 6 1396 اصفهان چين 76130090 ک ک ک ساير 1,693 1,301,516,150 Rls. 39,095 $
264 3 1396 اصفهان چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 13,270 1,295,531,750 Rls. 39,915 $
265 2 1396 اصفهان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,310 1,290,622,000 Rls. 39,790 $
266 10 1396 اصفهان چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 11,164 1,282,439,808 Rls. 35,568 $
267 11 1396 اصفهان چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 27,369 1,281,599,400 Rls. 34,680 $
268 4 1396 اصفهان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 23,920 1,272,894,140 Rls. 39,172 $
269 3 1396 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,500 1,232,872,000 Rls. 38,000 $
270 11 1396 اصفهان چين 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 48,100 1,231,869,800 Rls. 33,700 $
271 10 1396 اصفهان چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 21,500 1,217,128,060 Rls. 33,757 $
272 7 1396 اصفهان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,905 1,216,906,140 Rls. 35,940 $
273 11 1396 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,153 1,206,528,864 Rls. 32,651 $
274 9 1396 اصفهان چين 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 4,752 1,181,194,196 Rls. 33,508 $
275 6 1396 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 20,172 1,179,126,000 Rls. 35,549 $
276 4 1396 اصفهان چين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 5,053 1,161,509,530 Rls. 35,785 $
277 7 1396 اصفهان چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 6,015 1,156,894,000 Rls. 34,617 $
278 2 1396 اصفهان چين 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 14,200 1,155,405,940 Rls. 35,620 $
279 11 1396 اصفهان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 14,025 1,149,954,836 Rls. 31,316 $
280 12 1396 اصفهان چين 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 6,787 1,146,085,658 Rls. 30,829 $
281 11 1396 اصفهان چين 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 20,200 1,144,922,668 Rls. 31,550 $
282 11 1396 اصفهان چين 68061090 ک ک ک ساير 20,000 1,133,174,000 Rls. 31,000 $
283 7 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,040 1,129,702,896 Rls. 33,692 $
284 8 1396 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 16,412 1,106,776,762 Rls. 32,153 $
285 10 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 26,735 1,093,083,073 Rls. 30,316 $
286 1 1396 اصفهان چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 40,000 1,092,488,000 Rls. 33,690 $
287 2 1396 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,550 1,090,298,396 Rls. 33,601 $
288 5 1396 اصفهان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 20,240 1,088,553,220 Rls. 33,284 $
289 7 1396 اصفهان چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 8,480 1,080,102,324 Rls. 31,822 $
290 7 1396 اصفهان چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 1,074,124,800 Rls. 31,485 $
291 8 1396 اصفهان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,160 1,072,103,550 Rls. 31,146 $
292 5 1396 اصفهان چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 20,800 1,071,620,000 Rls. 32,712 $
293 8 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 207,710 1,071,287,240 Rls. 31,960 $
294 12 1396 اصفهان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 7,798 1,024,123,380 Rls. 27,372 $
295 3 1396 اصفهان چين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 1,570 1,003,170,000 Rls. 30,913 $
296 7 1396 اصفهان چين 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 14,000 994,143,650 Rls. 29,450 $
297 10 1396 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 10,850 991,883,974 Rls. 27,510 $
298 8 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 76,000 991,231,710 Rls. 28,796 $
299 4 1396 اصفهان چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 988,731,800 Rls. 30,334 $
300 3 1396 اصفهان چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 9,510 987,335,808 Rls. 30,432 $
مجموع کل
143,602,625,813 ريال
مجموع کل
4,183,957 دلار