آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 3,897 3,901,899,260 Rls. 117,637 $
102 8 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 105,474 3,875,637,708 Rls. 111,383 $
103 5 1396 اصفهان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 50,925 3,847,477,009 Rls. 118,537 $
104 1 1396 اصفهان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 30,528 3,796,272,081 Rls. 117,111 $
105 1 1396 اصفهان چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 30,528 3,786,340,885 Rls. 116,805 $
106 10 1396 اصفهان چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 2,670 3,759,178,420 Rls. 104,309 $
107 3 1396 اصفهان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 30,528 3,751,123,164 Rls. 115,618 $
108 3 1396 اصفهان چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 30,528 3,741,488,067 Rls. 115,321 $
109 8 1396 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,000 3,730,827,060 Rls. 108,385 $
110 2 1396 اصفهان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 26,400 3,729,220,000 Rls. 115,000 $
111 2 1396 اصفهان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 30,528 3,718,962,567 Rls. 114,659 $
112 2 1396 اصفهان چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 30,528 3,709,329,514 Rls. 114,362 $
113 5 1396 اصفهان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 36,714 3,701,341,503 Rls. 113,555 $
114 5 1396 اصفهان چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 23,742 3,691,522,374 Rls. 113,254 $
115 4 1396 اصفهان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 30,528 3,665,885,087 Rls. 112,814 $
116 4 1396 اصفهان چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 30,528 3,656,160,019 Rls. 112,515 $
117 9 1396 اصفهان چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 11,200 3,614,436,300 Rls. 102,572 $
118 6 1396 اصفهان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 7,050 3,589,728,411 Rls. 108,223 $
119 4 1396 اصفهان چين 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 39,600 3,467,705,361 Rls. 106,731 $
120 3 1396 اصفهان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 58,719 3,456,774,798 Rls. 106,517 $
121 8 1396 اصفهان چين 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,922 3,441,750,000 Rls. 97,919 $
122 1 1396 اصفهان چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 4,111 3,405,990,000 Rls. 105,000 $
123 12 1396 اصفهان چين 27101950 روغن صنعتي 10,657 3,403,946,160 Rls. 91,565 $
124 3 1396 اصفهان چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 110,000 3,339,072,000 Rls. 102,899 $
125 8 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 144,079 3,307,622,355 Rls. 94,101 $
126 9 1396 اصفهان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 19,015 3,301,797,855 Rls. 93,937 $
127 11 1396 اصفهان چين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 800 3,296,265,280 Rls. 90,175 $
128 6 1396 اصفهان چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 74,949 3,296,165,623 Rls. 99,763 $
129 11 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 80,294 3,265,201,968 Rls. 88,363 $
130 7 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,840 3,262,206,000 Rls. 96,638 $
131 8 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 2,760 3,219,886,920 Rls. 93,542 $
132 10 1396 اصفهان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 14,625 3,194,371,800 Rls. 88,660 $
133 12 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 18,770 3,192,496,200 Rls. 85,592 $
134 12 1396 اصفهان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 7,590 3,171,678,200 Rls. 84,771 $
135 2 1396 اصفهان چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 3,820 3,165,595,550 Rls. 97,564 $
136 2 1396 اصفهان چين 29211990 ساير املاح مونو آمين غير حلقوي غير مذكور 39,600 3,151,384,220 Rls. 97,151 $
137 4 1396 اصفهان چين 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 3,582 3,121,300,000 Rls. 95,760 $
138 8 1396 اصفهان چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 28,418 3,115,663,164 Rls. 90,514 $
139 2 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 290,600 3,111,295,152 Rls. 95,924 $
140 11 1396 اصفهان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 56,700 3,059,625,600 Rls. 82,800 $
141 1 1396 اصفهان چين 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 21,436 3,054,590,444 Rls. 94,167 $
142 2 1396 اصفهان چين 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 21,436 3,054,494,979 Rls. 94,167 $
143 12 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 6,260 3,027,748,250 Rls. 81,352 $
144 5 1396 اصفهان چين 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 15,950 2,936,779,000 Rls. 89,648 $
145 6 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38160090 کک ک کک ساير 147,500 2,871,478,855 Rls. 87,655 $
146 7 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 79,665 2,869,882,380 Rls. 84,598 $
147 7 1396 اصفهان چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 12,950 2,860,109,000 Rls. 85,300 $
148 8 1396 اصفهان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 56,000 2,839,158,000 Rls. 81,200 $
149 8 1396 اصفهان چين 87116090 --- ساير 18,900 2,825,615,400 Rls. 82,087 $
150 10 1396 اصفهان چين 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 52,000 2,805,570,524 Rls. 78,456 $
151 10 1396 اصفهان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 3,247 2,802,367,022 Rls. 77,224 $
152 7 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 86,350 2,779,132,500 Rls. 82,386 $
153 11 1396 اصفهان چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 66,000 2,771,835,924 Rls. 75,484 $
154 6 1396 اصفهان چين 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 5,017 2,768,426,600 Rls. 83,464 $
155 6 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 78,777 2,748,030,280 Rls. 83,499 $
156 2 1396 اصفهان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,261 2,637,539,568 Rls. 81,313 $
157 10 1396 اصفهان چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 66,000 2,615,540,268 Rls. 73,142 $
158 9 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 488,340 2,601,147,850 Rls. 73,835 $
159 12 1396 اصفهان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 220 2,585,845,440 Rls. 69,559 $
160 1 1396 اصفهان چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,975 2,585,170,177 Rls. 79,720 $
161 1 1396 اصفهان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 11,609 2,569,418,760 Rls. 79,235 $
162 4 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 2,393 2,554,856,400 Rls. 78,432 $
163 4 1396 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 77,850 2,545,256,952 Rls. 78,328 $
164 3 1396 اصفهان چين 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 12,130 2,539,670,000 Rls. 78,279 $
165 11 1396 اصفهان چين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 21,000 2,521,838,956 Rls. 68,676 $
166 6 1396 اصفهان چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 10,000 2,460,254,440 Rls. 74,173 $
167 5 1396 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 29,250 2,430,551,446 Rls. 74,309 $
168 9 1396 اصفهان چين 90153000 ترا زها 3,533 2,410,967,114 Rls. 68,416 $
169 11 1396 اصفهان چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 10,000 2,396,293,200 Rls. 64,849 $
170 12 1396 اصفهان چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 2,428 2,394,632,823 Rls. 64,799 $
171 9 1396 اصفهان چين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 101,400 2,377,332,800 Rls. 67,400 $
172 11 1396 اصفهان چين 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 17,424 2,356,752,816 Rls. 64,944 $
173 8 1396 اصفهان چين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 500 2,356,275,000 Rls. 67,037 $
174 12 1396 اصفهان چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 2,353,006,800 Rls. 63,295 $
175 9 1396 اصفهان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 8,827 2,340,057,671 Rls. 66,383 $
176 8 1396 اصفهان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 13,170 2,332,864,800 Rls. 66,720 $
177 11 1396 اصفهان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 19,816 2,328,515,331 Rls. 63,411 $
178 1 1396 اصفهان چين 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 12,600 2,318,086,000 Rls. 71,462 $
179 4 1396 اصفهان چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 21,000 2,310,606,026 Rls. 70,888 $
180 9 1396 اصفهان چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 10,000 2,289,568,375 Rls. 64,974 $
181 8 1396 اصفهان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,600 2,251,590,000 Rls. 66,000 $
182 8 1396 اصفهان چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,012 2,240,290,320 Rls. 65,366 $
183 2 1396 اصفهان چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,600 2,239,600,110 Rls. 69,045 $
184 10 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,650 2,225,377,440 Rls. 61,324 $
185 9 1396 اصفهان چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 64,000 2,221,440,000 Rls. 62,923 $
186 11 1396 اصفهان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,330 2,217,120,000 Rls. 60,000 $
187 10 1396 اصفهان چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 2,206,495,800 Rls. 61,225 $
188 11 1396 اصفهان چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 2,417 2,180,968,900 Rls. 60,100 $
189 9 1396 اصفهان چين 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 21,416 2,180,705,616 Rls. 64,248 $
190 8 1396 اصفهان چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 7,293 2,174,051,670 Rls. 64,839 $
191 11 1396 اصفهان چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 61,141 2,167,166,520 Rls. 59,720 $
192 6 1396 اصفهان چين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 550 2,165,680,000 Rls. 65,804 $
193 11 1396 اصفهان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 14,390 2,129,794,800 Rls. 58,264 $
194 7 1396 اصفهان چين 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4,122 2,080,725,049 Rls. 62,260 $
195 7 1396 اصفهان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 42,123 2,073,143,418 Rls. 61,079 $
196 10 1396 اصفهان چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 10,500 2,072,671,364 Rls. 57,512 $
197 6 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 80,400 2,037,468,722 Rls. 61,249 $
198 4 1396 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 414,960 2,027,398,940 Rls. 62,332 $
199 4 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 17,937 2,025,291,840 Rls. 62,397 $
200 10 1396 اصفهان چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 12,726 2,023,148,862 Rls. 56,138 $
مجموع کل
286,182,021,177 ريال
مجموع کل
8,394,037 دلار