آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1,920 5,286,000,000 Rls. 150,000 $
102 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 1,710 5,269,986,565 Rls. 151,237 $
103 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 565 5,186,880,000 Rls. 160,000 $
104 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 740 5,149,510,356 Rls. 158,495 $
105 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 424 5,143,283,975 Rls. 150,960 $
106 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 939 5,076,669,042 Rls. 139,911 $
107 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 120 5,027,317,685 Rls. 153,483 $
108 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 302 4,987,232,498 Rls. 137,587 $
109 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,546 4,985,492,667 Rls. 138,500 $
110 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 733 4,854,168,090 Rls. 149,382 $
111 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,069 4,853,710,668 Rls. 149,628 $
112 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 185 4,645,234,508 Rls. 143,203 $
113 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 798 4,634,740,025 Rls. 142,854 $
114 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,839 4,634,412,820 Rls. 124,620 $
115 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,797 4,630,751,585 Rls. 142,706 $
116 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 407 4,567,541,382 Rls. 137,787 $
117 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90151000 مسافت ياب ها 245 4,562,186,400 Rls. 133,730 $
118 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 519 4,544,543,580 Rls. 123,038 $
119 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 187 4,433,507,098 Rls. 118,492 $
120 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 377 4,404,663,759 Rls. 134,457 $
121 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 2,961 4,394,045,304 Rls. 128,207 $
122 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,259 4,388,396,990 Rls. 124,490 $
123 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 153 4,339,147,680 Rls. 133,744 $
124 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 1,119 4,320,531,792 Rls. 133,169 $
125 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 633 4,316,238,052 Rls. 125,161 $
126 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 680 4,267,972,800 Rls. 114,426 $
127 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 260 4,261,890,360 Rls. 130,954 $
128 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 1,650 4,175,161,698 Rls. 128,474 $
129 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,026 4,155,442,818 Rls. 116,762 $
130 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 118 4,124,862,000 Rls. 126,938 $
131 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 190 4,112,752,000 Rls. 112,000 $
132 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 180 4,038,272,000 Rls. 112,000 $
133 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 642 3,968,890,618 Rls. 111,520 $
134 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 4,168 3,952,276,398 Rls. 120,398 $
135 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 16 3,881,411,470 Rls. 109,730 $
136 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,445 3,825,320,485 Rls. 117,925 $
137 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,310 3,821,685,635 Rls. 111,915 $
138 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 250 3,792,458,088 Rls. 116,925 $
139 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 326 3,781,246,850 Rls. 111,445 $
140 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 4,453 3,755,962,166 Rls. 113,234 $
141 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 98 3,699,296,212 Rls. 99,318 $
142 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 88 3,675,284,020 Rls. 113,299 $
143 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 66 3,643,777,340 Rls. 98,673 $
144 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 411 3,641,384,624 Rls. 100,210 $
145 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 752 3,607,796,928 Rls. 110,946 $
146 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 704 3,583,888,448 Rls. 101,705 $
147 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 480 3,558,581,725 Rls. 96,295 $
148 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 500 3,558,557,130 Rls. 96,292 $
149 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,138 3,527,807,760 Rls. 106,420 $
150 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 1,717 3,515,647,653 Rls. 105,992 $
151 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 4,546 3,499,306,966 Rls. 107,839 $
152 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 595 3,485,852,710 Rls. 106,952 $
153 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,003 3,455,514,335 Rls. 100,395 $
154 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 40 3,383,333,916 Rls. 104,279 $
155 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 5,025 3,378,177,904 Rls. 94,114 $
156 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 16 3,371,800,674 Rls. 103,987 $
157 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,312 3,370,242,040 Rls. 103,930 $
158 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 1,368 3,279,073,334 Rls. 89,950 $
159 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 180 3,272,990,000 Rls. 86,828 $
160 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,700 3,262,438,821 Rls. 88,653 $
161 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 70 3,223,326,870 Rls. 87,223 $
162 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 285 3,176,797,811 Rls. 85,875 $
163 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 642 3,168,480,563 Rls. 97,307 $
164 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 452 3,127,161,072 Rls. 88,744 $
165 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 122 3,126,637,668 Rls. 85,535 $
166 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 70 3,090,622,500 Rls. 94,500 $
167 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91011100 ساعت مچي برقي ،فقط بانمايشگر مکانيکي,باقاب ا زفلزات گرانبها ياازفلز معمولي باروكش ياپوشش فلزات گرانبها 1,700 3,035,137,560 Rls. 93,576 $
168 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 645 3,033,697,464 Rls. 90,000 $
169 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 322 3,018,464,922 Rls. 80,675 $
170 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 1,437 2,962,457,760 Rls. 87,280 $
171 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 400 2,938,628,664 Rls. 79,527 $
172 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 3,013 2,932,459,745 Rls. 84,083 $
173 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 30 2,875,365,000 Rls. 88,500 $
174 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 955 2,852,834,184 Rls. 80,955 $
175 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 49 2,848,617,340 Rls. 87,820 $
176 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 416 2,845,002,750 Rls. 76,530 $
177 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,324 2,791,017,600 Rls. 86,124 $
178 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 512 2,787,878,324 Rls. 83,743 $
179 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 10,017 2,759,414,080 Rls. 79,360 $
180 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 183 2,753,147,136 Rls. 77,984 $
181 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 702 2,749,420,791 Rls. 84,296 $
182 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 19,157 2,746,368,000 Rls. 76,800 $
183 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,401 2,734,096,500 Rls. 84,181 $
184 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 374 2,725,148,180 Rls. 83,797 $
185 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 12 2,688,748,950 Rls. 75,550 $
186 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 1,170 2,661,668,750 Rls. 81,250 $
187 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 74 2,648,242,440 Rls. 74,820 $
188 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 671 2,635,610,864 Rls. 81,108 $
189 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 377 2,606,151,330 Rls. 72,850 $
190 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29349990 کک ک ک ساير 50 2,563,722,140 Rls. 77,899 $
191 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 727 2,550,579,590 Rls. 72,384 $
192 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 3,565 2,496,936,362 Rls. 67,626 $
193 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 215 2,496,693,520 Rls. 70,730 $
194 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 250 2,447,172,000 Rls. 68,762 $
195 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 134 2,424,758,650 Rls. 68,768 $
196 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 9,588 2,420,164,170 Rls. 65,113 $
197 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 47 2,395,643,025 Rls. 71,683 $
198 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 703 2,395,350,093 Rls. 71,674 $
199 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,241 2,374,319,886 Rls. 70,344 $
200 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 704 2,358,791,403 Rls. 70,582 $
مجموع کل
358,789,286,104 ريال
مجموع کل
10,461,122 دلار