آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 10,997 134,165,836,468 Rls. 3,637,230 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,268 74,467,688,501 Rls. 2,004,532 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 3,797 64,469,569,292 Rls. 1,741,657 $
4 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,993 51,480,774,990 Rls. 1,586,244 $
5 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,213 50,597,821,999 Rls. 1,405,701 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 6,600 32,765,287,500 Rls. 902,898 $
7 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 317 31,713,965,252 Rls. 977,348 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 3,400 31,155,009,200 Rls. 949,211 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 2,581 30,220,622,000 Rls. 822,979 $
10 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 182 27,215,946,742 Rls. 821,852 $
11 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 1,894 26,871,595,642 Rls. 793,558 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 542 23,612,752,251 Rls. 652,961 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,543 22,973,988,541 Rls. 703,757 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 865 20,004,350,625 Rls. 557,928 $
15 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,762 19,903,078,335 Rls. 552,265 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 9,202 18,181,225,385 Rls. 489,844 $
17 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 2,966 18,026,794,832 Rls. 555,628 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,177 16,258,315,352 Rls. 500,377 $
19 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 526 15,597,360,000 Rls. 429,810 $
20 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 345 15,182,187,607 Rls. 438,048 $
21 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,964 14,632,050,300 Rls. 437,075 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 866 14,267,053,065 Rls. 404,583 $
23 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 915 13,278,036,390 Rls. 400,690 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 2,684 12,809,166,656 Rls. 353,161 $
25 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1,973 12,518,164,120 Rls. 386,336 $
26 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,200 12,391,236,000 Rls. 341,460 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 2,200 12,218,256,690 Rls. 346,695 $
28 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 4,998 11,924,875,060 Rls. 353,839 $
29 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,500 11,771,812,500 Rls. 322,039 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 450 11,177,194,083 Rls. 330,299 $
31 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,869 10,991,919,840 Rls. 311,916 $
32 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,527 10,771,283,393 Rls. 297,060 $
33 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 525 10,731,974,418 Rls. 292,685 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 130 10,698,778,188 Rls. 285,949 $
35 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,918 10,583,302,322 Rls. 326,140 $
36 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 242 10,534,733,164 Rls. 321,169 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 4,883 10,158,961,095 Rls. 282,520 $
38 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,113 10,059,436,488 Rls. 285,350 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,195 9,772,961,200 Rls. 298,430 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,455 9,748,601,743 Rls. 262,625 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 668 9,747,610,500 Rls. 296,181 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 688 9,722,115,322 Rls. 270,035 $
43 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,633 9,609,333,665 Rls. 266,946 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 85 9,547,820,000 Rls. 260,000 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 219 9,396,951,721 Rls. 253,915 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 547 9,310,192,097 Rls. 277,668 $
47 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,367 9,012,042,566 Rls. 243,875 $
48 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 69 8,965,974,380 Rls. 276,235 $
49 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,749 8,903,615,352 Rls. 274,446 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 99 8,465,570,976 Rls. 235,160 $
51 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,606 8,191,510,510 Rls. 233,250 $
52 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 1,107 8,156,262,738 Rls. 245,900 $
53 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,523 8,150,461,026 Rls. 251,195 $
54 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 875 8,110,777,500 Rls. 237,748 $
55 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 106 8,094,653,865 Rls. 226,361 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 3,184 8,068,966,092 Rls. 216,972 $
57 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 381 8,050,867,022 Rls. 248,190 $
58 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 500 7,825,073,800 Rls. 209,379 $
59 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 839 7,816,339,108 Rls. 230,017 $
60 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 1,394 7,698,936,913 Rls. 229,613 $
61 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 2,484 7,691,973,157 Rls. 213,658 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 727 7,637,032,082 Rls. 204,714 $
63 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 339 7,424,877,982 Rls. 226,359 $
64 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 2,112 7,331,666,138 Rls. 198,440 $
65 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 70 7,328,619,880 Rls. 225,184 $
66 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 2,063 7,129,908,174 Rls. 220,412 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,648 6,912,028,460 Rls. 185,887 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 349 6,891,108,521 Rls. 200,794 $
69 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 260 6,882,454,806 Rls. 212,042 $
70 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 384 6,789,256,798 Rls. 207,883 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,166 6,713,731,173 Rls. 195,752 $
72 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 208 6,713,218,909 Rls. 206,949 $
73 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 8,652 6,700,070,410 Rls. 179,446 $
74 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 604 6,641,688,019 Rls. 184,393 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 577 6,481,534,948 Rls. 198,461 $
76 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,949 6,411,192,988 Rls. 197,739 $
77 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,312 6,363,948,104 Rls. 196,020 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 671 6,343,846,865 Rls. 194,235 $
79 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 1,775 6,336,676,764 Rls. 171,588 $
80 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 482 6,323,914,240 Rls. 178,296 $
81 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 76 6,214,873,657 Rls. 176,036 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 679 6,184,774,144 Rls. 174,208 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 2,272 6,159,550,260 Rls. 170,835 $
84 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,020 6,118,763,492 Rls. 187,178 $
85 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,374 6,116,908,677 Rls. 174,384 $
86 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 2,630 6,114,442,502 Rls. 173,673 $
87 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 1,444 6,071,813,762 Rls. 185,362 $
88 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,441 5,991,303,068 Rls. 169,242 $
89 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 1,874 5,991,088,149 Rls. 182,826 $
90 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 40 5,902,160,007 Rls. 179,337 $
91 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,181 5,800,183,649 Rls. 161,079 $
92 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258090 ک ک ک ساير 1,926 5,794,853,581 Rls. 175,045 $
93 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,173 5,770,368,122 Rls. 155,728 $
94 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 86 5,726,653,789 Rls. 162,505 $
95 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 2,962 5,525,804,340 Rls. 170,415 $
96 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,297 5,510,516,732 Rls. 169,942 $
97 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 11,342 5,423,484,690 Rls. 160,765 $
98 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 272 5,377,970,809 Rls. 153,187 $
99 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,045 5,372,686,167 Rls. 165,635 $
100 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 3,351 5,332,212,689 Rls. 164,393 $
مجموع کل
1,382,298,203,086 ريال
مجموع کل
39,556,962 دلار