آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 يزد هند 39012090 ک ک ک ساير: 266,800 18,698,263,353 Rls. 502,980 $
2 10 1396 يزد هند 39012090 ک ک ک ساير: 156,400 10,598,678,415 Rls. 293,950 $
3 3 1396 يزد هند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 134,400 8,240,575,200 Rls. 253,994 $
4 4 1396 يزد هند 39011090 ک ک ک ساير: 134,400 8,175,560,800 Rls. 251,208 $
5 9 1396 يزد هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 11,200 7,284,480,000 Rls. 208,336 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 39076190 ک ک ک سا?ر 240,000 7,280,160,000 Rls. 217,838 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 96,773 6,161,611,695 Rls. 203,913 $
8 4 1396 يزد هند 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 27,442 6,056,046,042 Rls. 186,016 $
9 7 1396 يزد هند 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 88,000 5,413,573,000 Rls. 158,686 $
10 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 16,000 4,650,360,000 Rls. 133,000 $
11 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 68,400 4,419,043,200 Rls. 131,794 $
12 7 1396 يزد هند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,800 3,884,982,598 Rls. 116,247 $
13 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 25,840 3,628,360,739 Rls. 111,099 $
14 7 1396 يزد هند 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 14,013 3,218,903,079 Rls. 95,809 $
15 1 1396 يزد هند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 46,920 3,063,068,951 Rls. 94,481 $
16 12 1396 يزد هند 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 15,300 2,273,962,500 Rls. 60,325 $
17 9 1396 يزد هند 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 15,300 2,190,309,750 Rls. 62,158 $
18 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 10,400 1,995,839,370 Rls. 58,951 $
19 6 1396 يزد هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 15,027 1,955,967,810 Rls. 59,769 $
20 4 1396 يزد هند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,000 1,936,269,825 Rls. 59,495 $
21 3 1396 يزد هند 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 4,922 1,835,240,400 Rls. 56,566 $
22 3 1396 يزد هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 15,732 1,694,410,224 Rls. 52,226 $
23 5 1396 يزد هند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,950 1,585,278,675 Rls. 48,299 $
24 5 1396 يزد هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 13,459 1,547,604,380 Rls. 47,242 $
25 10 1396 يزد هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 11,159 1,545,003,240 Rls. 42,575 $
26 2 1396 يزد هند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 9,500 1,162,054,700 Rls. 35,824 $
27 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 12,230 1,157,496,120 Rls. 35,918 $
28 6 1396 يزد هند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 13,000 1,071,423,600 Rls. 32,302 $
29 10 1396 يزد هند 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 2,383 1,022,946,624 Rls. 28,189 $
30 4 1396 يزد هند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 21,000 823,581,000 Rls. 25,380 $
31 9 1396 يزد هند 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 26,125 692,226,400 Rls. 19,644 $
32 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 4,300 637,266,240 Rls. 18,775 $
33 8 1396 يزد هند 38160090 کک ک کک ساير 24,000 625,394,220 Rls. 18,247 $
34 1 1396 يزد هند 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 6,040 622,425,600 Rls. 19,200 $
35 10 1396 يزد هند 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 24,000 621,345,600 Rls. 17,122 $
36 1 1396 يزد هند 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 24,000 559,416,921 Rls. 17,246 $
37 12 1396 يزد هند 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,000 470,163,400 Rls. 12,647 $
38 12 1396 يزد هند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 4,000 462,127,400 Rls. 12,431 $
39 6 1396 يزد هند 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 3,000 449,697,930 Rls. 13,558 $
40 10 1396 يزد هند 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 973 421,248,680 Rls. 11,683 $
41 6 1396 يزد هند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 3,000 376,482,600 Rls. 11,350 $
42 9 1396 يزد هند 32072010 لعابکها 17,000 349,248,000 Rls. 9,911 $
43 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد هند 27101920 گريس 1,548 226,815,904 Rls. 6,945 $
44 10 1396 يزد هند 25070010 کائولن 17,600 219,929,600 Rls. 6,100 $
45 12 1396 يزد هند 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 1,000 182,359,800 Rls. 4,905 $
46 10 1396 يزد هند 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 471 181,945,736 Rls. 5,046 $
47 12 1396 يزد هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,000 129,920,000 Rls. 3,516 $
48 12 1396 يزد هند 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 1,000 101,311,000 Rls. 2,725 $
49 10 1396 يزد هند 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 1,200 76,339,200 Rls. 2,117 $
50 9 1396 يزد هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 700 41,888,000 Rls. 1,189 $
51 4 1396 يزد هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 240 34,830,450 Rls. 1,070 $
52 12 1396 يزد هند 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 150 25,259,000 Rls. 684 $
53 9 1396 يزد هند 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 200 15,844,000 Rls. 450 $
54 10 1396 يزد هند 25061010 شن وماسه (به غيرا زطبيعي)دا را ي 95 درصدوزني يا بيشتر سيليس و6%درصد ياکمتر ا کسيدآهن 3,600 11,553,120 Rls. 320 $
55 12 1396 يزد هند 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 500 8,120,000 Rls. 220 $
56 9 1396 يزد هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 100 7,616,000 Rls. 216 $
57 12 1396 يزد هند 25070010 کائولن 500 6,960,000 Rls. 188 $
58 12 1396 يزد هند 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 500 5,510,000 Rls. 149 $
59 12 1396 يزد هند 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 25 4,234,000 Rls. 115 $
60 12 1396 يزد هند 25252010 پودرميکادرا ندا زه هاي ا ز 250ميکرون به بالا 20 3,793,200 Rls. 103 $
61 12 1396 يزد هند 25061090 شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 500 1,740,000 Rls. 47 $
62 12 1396 يزد هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 250 1,015,000 Rls. 27 $
مجموع کل
132,145,082,291 ريال
مجموع کل
3,882,516 دلار