آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27101920 گريس 18,144 1,326,471,552 Rls. 36,288 $
202 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,000 1,322,090,000 Rls. 40,732 $
203 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 34,400 1,309,389,560 Rls. 35,432 $
204 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 11,136 1,308,640,320 Rls. 35,800 $
205 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 8,748 1,291,722,938 Rls. 36,750 $
206 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,500 1,289,250,000 Rls. 34,565 $
207 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 89,600 1,288,944,348 Rls. 39,669 $
208 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 15,133 1,279,530,000 Rls. 39,430 $
209 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 10,100 1,251,239,700 Rls. 36,350 $
210 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 25,000 1,250,964,500 Rls. 36,500 $
211 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 1,375 1,241,554,450 Rls. 38,255 $
212 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 14,040 1,236,924,000 Rls. 35,100 $
213 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 23,270 1,228,568,738 Rls. 37,814 $
214 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 23,500 1,219,464,558 Rls. 35,928 $
215 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,100 1,198,298,952 Rls. 36,964 $
216 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,896 1,187,875,000 Rls. 33,218 $
217 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 25,000 1,184,206,000 Rls. 36,500 $
218 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 25,000 1,183,877,500 Rls. 36,500 $
219 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 36,000 1,152,261,516 Rls. 32,687 $
220 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 15,414 1,139,156,256 Rls. 30,828 $
221 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 16,699 1,131,354,046 Rls. 33,742 $
222 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 8,090 1,127,192,726 Rls. 34,514 $
223 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 4,523 1,097,666,225 Rls. 29,527 $
224 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 9,376 1,094,846,061 Rls. 33,753 $
225 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 12,343 1,057,800,000 Rls. 32,016 $
226 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 41,580 1,038,471,395 Rls. 32,017 $
227 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 7,344 1,030,284,740 Rls. 31,760 $
228 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 8,621 1,029,856,800 Rls. 31,170 $
229 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,856 1,024,850,000 Rls. 31,224 $
230 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,595 1,022,900,795 Rls. 31,535 $
231 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 14049030 كوكوپيت 133,000 1,000,950,800 Rls. 30,590 $
232 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 13,099 1,000,443,573 Rls. 30,841 $
233 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 12,316 983,281,620 Rls. 30,342 $
234 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زسايرفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 11,544 968,655,600 Rls. 29,871 $
235 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 63,120 958,250,575 Rls. 28,394 $
236 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 2,038 938,810,250 Rls. 26,850 $
237 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 10,590 938,628,988 Rls. 26,033 $
238 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 16,000 929,280,000 Rls. 27,114 $
239 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 9,060 924,640,016 Rls. 28,171 $
240 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 21,788 922,680,414 Rls. 25,926 $
241 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 11,323 918,408,530 Rls. 28,308 $
242 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 21,430 903,718,101 Rls. 27,859 $
243 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 25,000 891,770,000 Rls. 27,500 $
244 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,030 883,447,752 Rls. 23,765 $
245 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,700 876,726,006 Rls. 23,661 $
246 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 12,316 876,628,248 Rls. 24,632 $
247 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 12,500 870,359,095 Rls. 26,850 $
248 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 7 868,560,000 Rls. 25,342 $
249 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 10,313 867,807,900 Rls. 26,710 $
250 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 17,160 841,263,680 Rls. 25,971 $
251 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 9,081 839,478,228 Rls. 24,388 $
252 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 21,990 834,764,040 Rls. 25,560 $
253 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 10,162 834,196,500 Rls. 25,717 $
254 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 20,992 832,576,307 Rls. 23,091 $
255 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 20,000 829,840,000 Rls. 25,459 $
256 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 3,847 821,387,616 Rls. 24,860 $
257 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 10,358 815,361,173 Rls. 24,022 $
258 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 4,372 810,035,360 Rls. 24,928 $
259 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 17,888 797,608,280 Rls. 21,820 $
260 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,868 796,089,169 Rls. 24,001 $
261 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 875 792,916,560 Rls. 23,999 $
262 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 7,400 788,942,256 Rls. 21,292 $
263 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 12,052 782,150,696 Rls. 24,104 $
264 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 18,102 776,793,024 Rls. 21,722 $
265 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 10,082 762,811,400 Rls. 22,360 $
266 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 11,673 756,830,628 Rls. 23,346 $
267 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 15,531 752,642,928 Rls. 22,608 $
268 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 10,058 752,122,094 Rls. 22,431 $
269 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33074100 ک ک عود (Agarbatti) و ساير فرآوردهکهاي معطركننده كه با سوختن عمل ميکكنند 13,710 752,119,500 Rls. 20,482 $
270 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 20,000 751,272,000 Rls. 21,110 $
271 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,366 750,222,950 Rls. 21,289 $
272 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 17,000 745,760,250 Rls. 22,950 $
273 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,532 739,358,400 Rls. 22,800 $
274 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 3,182 735,932,960 Rls. 22,274 $
275 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 11,321 734,914,036 Rls. 22,642 $
276 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 9,319 731,466,948 Rls. 22,366 $
277 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,366 729,636,526 Rls. 21,289 $
278 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 22,960 727,776,000 Rls. 22,400 $
279 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 9,944 726,985,952 Rls. 19,888 $
280 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 6,150 718,310,160 Rls. 22,140 $
281 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 14049030 كوكوپيت 96,094 718,103,727 Rls. 22,102 $
282 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 7,812 717,423,276 Rls. 21,858 $
283 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 43,624 711,818,880 Rls. 19,680 $
284 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 10,104 711,409,968 Rls. 21,926 $
285 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 16,200 710,922,420 Rls. 21,060 $
286 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 17,982 710,245,255 Rls. 21,040 $
287 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 48,440 709,332,390 Rls. 21,762 $
288 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 14049030 كوكوپيت 53,700 696,897,120 Rls. 21,480 $
289 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 33,320 690,919,600 Rls. 19,600 $
290 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 6,900 688,232,313 Rls. 21,073 $
291 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 4,606 679,118,485 Rls. 20,635 $
292 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 21,000 677,838,168 Rls. 19,236 $
293 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 40,560 675,375,359 Rls. 18,476 $
294 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 16,000 673,809,840 Rls. 20,240 $
295 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 21,527 666,927,832 Rls. 18,497 $
296 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87088029 ----سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت وتراكتوركشاورزي 10,690 662,602,651 Rls. 19,762 $
297 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 44,800 646,413,333 Rls. 19,930 $
298 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 44,800 642,969,817 Rls. 19,822 $
299 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 7,698 639,080,238 Rls. 17,611 $
300 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 4,110 635,273,300 Rls. 17,300 $
مجموع کل
90,794,979,737 ريال
مجموع کل
2,681,726 دلار