آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 34,000 3,961,108,800 Rls. 112,200 $
102 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 87,418 3,898,255,006 Rls. 113,644 $
103 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 4,525 3,756,373,125 Rls. 100,710 $
104 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 34,000 3,740,000,000 Rls. 115,276 $
105 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 75,000 3,735,592,500 Rls. 109,500 $
106 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 102,000 3,640,216,800 Rls. 112,200 $
107 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 120,120 3,632,428,800 Rls. 97,085 $
108 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82129090 ک ک ک ساير 16,298 3,540,735,374 Rls. 99,490 $
109 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 4,470 3,455,443,200 Rls. 100,821 $
110 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 83,878 3,394,806,503 Rls. 92,266 $
111 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 36,000 3,390,904,368 Rls. 92,342 $
112 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82129090 ک ک ک ساير 37,400 3,330,684,413 Rls. 97,181 $
113 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 10,708 3,316,316,256 Rls. 99,616 $
114 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,118 3,315,159,460 Rls. 89,469 $
115 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 136,441 3,309,556,800 Rls. 91,200 $
116 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 33,470 3,282,879,344 Rls. 100,520 $
117 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,000 3,261,694,000 Rls. 100,561 $
118 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82129090 ک ک ک ساير 21,800 3,190,650,475 Rls. 90,775 $
119 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 25,098 3,148,536,960 Rls. 88,328 $
120 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,521 3,099,047,748 Rls. 94,891 $
121 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 11,000 3,093,112,000 Rls. 88,000 $
122 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 46,976 3,055,924,200 Rls. 91,140 $
123 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 3,700 3,024,000,000 Rls. 93,074 $
124 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,717 3,001,700,000 Rls. 88,436 $
125 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 20,500 2,981,807,640 Rls. 91,980 $
126 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,006 2,975,653,555 Rls. 80,521 $
127 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 11,738 2,926,751,085 Rls. 90,312 $
128 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 11,131 2,924,745,600 Rls. 81,118 $
129 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,012 2,787,600,000 Rls. 85,944 $
130 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,612 2,787,600,000 Rls. 85,883 $
131 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 24,024 2,781,924,480 Rls. 85,708 $
132 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 37,606 2,750,131,806 Rls. 84,774 $
133 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 24,024 2,681,958,400 Rls. 82,005 $
134 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 79,475 2,677,042,500 Rls. 82,500 $
135 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 48,000 2,650,875,000 Rls. 81,694 $
136 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 74,000 2,629,368,000 Rls. 81,026 $
137 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 40,822 2,552,448,250 Rls. 72,299 $
138 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 38,569 2,537,715,758 Rls. 69,424 $
139 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 13,895 2,455,641,000 Rls. 69,000 $
140 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 11,704 2,418,001,024 Rls. 74,625 $
141 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 66,830 2,382,796,324 Rls. 73,455 $
142 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 28,651 2,323,291,595 Rls. 71,628 $
143 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,410 2,263,443,440 Rls. 69,760 $
144 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 147,040 2,237,204,283 Rls. 67,927 $
145 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 21,790 2,227,355,464 Rls. 68,104 $
146 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 26,950 2,211,382,250 Rls. 67,375 $
147 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 133,312 2,180,707,688 Rls. 59,521 $
148 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 50,000 2,172,380,000 Rls. 65,750 $
149 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 43,450 2,170,888,005 Rls. 64,958 $
150 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 6,462 2,118,901,450 Rls. 64,855 $
151 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,988 2,092,410,452 Rls. 64,428 $
152 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 8,000 2,088,744,000 Rls. 56,000 $
153 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 25,538 2,070,207,910 Rls. 63,845 $
154 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 25,000 2,066,542,400 Rls. 60,885 $
155 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,060 2,027,710,000 Rls. 62,000 $
156 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 24,570 1,993,680,568 Rls. 55,294 $
157 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 45,920 1,990,896,911 Rls. 59,695 $
158 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 14049030 كوكوپيت 238,000 1,975,861,780 Rls. 54,780 $
159 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84821000 بلبرينگ. 21,845 1,972,713,900 Rls. 54,712 $
160 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,280 1,955,700,000 Rls. 60,000 $
161 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 23,895 1,940,394,236 Rls. 59,837 $
162 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 24,570 1,930,500,550 Rls. 54,682 $
163 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 8,000 1,907,431,328 Rls. 58,802 $
164 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 8,000 1,886,186,400 Rls. 51,600 $
165 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 16 1,879,440,000 Rls. 50,388 $
166 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 77,775 1,836,050,000 Rls. 50,000 $
167 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 23,084 1,833,883,140 Rls. 56,474 $
168 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27101920 گريس 22,668 1,822,668,000 Rls. 56,179 $
169 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 18,385 1,804,531,980 Rls. 54,617 $
170 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84821000 بلبرينگ. 15,725 1,800,735,612 Rls. 55,138 $
171 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 20,647 1,786,354,325 Rls. 49,954 $
172 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 38,000 1,770,067,400 Rls. 50,213 $
173 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21,433 1,749,950,868 Rls. 53,582 $
174 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 2,000 1,742,400,000 Rls. 50,839 $
175 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 20,962 1,738,523,523 Rls. 53,509 $
176 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,307 1,737,728,614 Rls. 53,538 $
177 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 26,808 1,723,366,400 Rls. 52,160 $
178 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,789 1,708,890,120 Rls. 48,405 $
179 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 59,202 1,654,253,661 Rls. 45,585 $
180 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 25,468 1,631,356,988 Rls. 50,292 $
181 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 7,000 1,627,928,400 Rls. 45,150 $
182 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 9,962 1,622,200,000 Rls. 50,000 $
183 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 19,982 1,609,559,703 Rls. 49,589 $
184 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 36,000 1,609,344,000 Rls. 49,208 $
185 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 6,137 1,602,327,741 Rls. 42,959 $
186 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 23,200 1,556,482,463 Rls. 47,967 $
187 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 21,701 1,536,020,416 Rls. 47,351 $
188 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 16,000 1,535,200,000 Rls. 47,332 $
189 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 26,972 1,499,130,732 Rls. 40,458 $
190 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 35,200 1,493,148,800 Rls. 46,015 $
191 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 18,328 1,492,985,343 Rls. 45,819 $
192 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 35,000 1,487,500,000 Rls. 45,848 $
193 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012400 روغن هاي ا سانسي از نعناع صحرا ئي (ا زجمله روغن ا سانسي كنسانتره و روغن ا سانسي مطلق ) 2,000 1,478,400,000 Rls. 43,136 $
194 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33074100 ک ک عود (Agarbatti) و ساير فرآوردهکهاي معطركننده كه با سوختن عمل ميکكنند 28,194 1,457,897,202 Rls. 39,678 $
195 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40118090 ک ک ک سا?ر 13,228 1,410,303,977 Rls. 38,406 $
196 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 5,150 1,399,904,820 Rls. 42,804 $
197 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 66,140 1,370,628,000 Rls. 39,200 $
198 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 15,104 1,360,740,600 Rls. 41,996 $
199 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 4,692 1,349,085,886 Rls. 39,747 $
200 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,202 1,343,590,384 Rls. 41,284 $
مجموع کل
233,344,300,262 ريال
مجموع کل
6,862,251 دلار