آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 11,160 1,194,516,180 Rls. 36,828 $
102 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 5,923 1,182,859,840 Rls. 36,490 $
103 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13,407 1,160,834,536 Rls. 31,224 $
104 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 9,441 1,131,410,644 Rls. 34,882 $
105 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,124 1,122,388,858 Rls. 34,262 $
106 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 9,923 1,093,547,296 Rls. 33,709 $
107 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 16,821 1,085,608,092 Rls. 29,298 $
108 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,906 1,075,265,590 Rls. 33,137 $
109 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 22,075 1,074,087,056 Rls. 33,112 $
110 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,662 1,071,745,818 Rls. 28,986 $
111 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,200 1,068,348,160 Rls. 29,440 $
112 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 21,771 1,062,805,792 Rls. 32,656 $
113 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 21,374 1,040,347,389 Rls. 32,061 $
114 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84138200 بالابرهاي آبگونها 41,750 1,032,021,000 Rls. 31,000 $
115 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 21,150 1,029,095,550 Rls. 31,725 $
116 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 48099020 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 17,980 1,026,240,350 Rls. 27,770 $
117 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 4,781 1,021,005,745 Rls. 31,465 $
118 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44191990 --- سا?ر 8,463 998,068,453 Rls. 30,467 $
119 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 48099020 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 17,702 963,865,014 Rls. 27,353 $
120 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 11,600 961,901,000 Rls. 29,000 $
121 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 11,300 955,329,960 Rls. 26,016 $
122 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,714 935,774,789 Rls. 27,269 $
123 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,050 896,077,700 Rls. 27,578 $
124 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 4,268 895,383,720 Rls. 25,608 $
125 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 22,881 891,495,000 Rls. 27,500 $
126 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 82078000 ا بزارهابراي خراطي کردن. 3,550 890,537,309 Rls. 24,034 $
127 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,600 888,984,200 Rls. 26,191 $
128 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 875 886,652,820 Rls. 24,146 $
129 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,000 885,033,600 Rls. 27,194 $
130 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 8,407 881,852,265 Rls. 25,221 $
131 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 22,202 859,898,500 Rls. 26,500 $
132 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 4,753 849,732,862 Rls. 26,188 $
133 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 8,700 847,153,800 Rls. 26,100 $
134 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 22,000 816,060,650 Rls. 23,150 $
135 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 8,360 814,046,640 Rls. 25,080 $
136 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 6,806 810,249,860 Rls. 24,596 $
137 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,650 805,635,264 Rls. 22,344 $
138 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 12,085 804,643,470 Rls. 24,170 $
139 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 16,800 794,292,400 Rls. 24,200 $
140 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,325 789,728,991 Rls. 22,299 $
141 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 17,417 783,382,400 Rls. 21,200 $
142 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 778,800,000 Rls. 24,000 $
143 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87088039 ----ساير قطعات كمك فنرها براي وسايل نقليه غير از سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 15,390 767,465,395 Rls. 22,735 $
144 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,500 767,401,695 Rls. 23,426 $
145 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,600 765,017,600 Rls. 23,600 $
146 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,799 763,995,596 Rls. 20,876 $
147 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 19,476 762,551,500 Rls. 23,500 $
148 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 9,861 750,634,500 Rls. 23,100 $
149 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 18,844 746,302,500 Rls. 22,500 $
150 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,830 737,000,887 Rls. 22,597 $
151 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 750 728,503,200 Rls. 21,727 $
152 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,456 727,661,208 Rls. 21,457 $
153 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,871 726,695,890 Rls. 22,373 $
154 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 750 725,712,000 Rls. 21,381 $
155 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 7,148 712,277,500 Rls. 21,950 $
156 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 10,834 709,840,800 Rls. 21,240 $
157 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,000 706,091,800 Rls. 21,769 $
158 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9,000 705,568,500 Rls. 21,713 $
159 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 82057000 گيره, قيدوهمانند. 1,434 681,380,910 Rls. 20,999 $
160 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 5,835 662,469,258 Rls. 20,422 $
161 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 5,661 661,331,000 Rls. 20,380 $
162 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,272 655,834,080 Rls. 19,624 $
163 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 9,886 651,051,461 Rls. 20,071 $
164 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 7,478 644,035,620 Rls. 18,710 $
165 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,358 637,462,050 Rls. 19,629 $
166 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 7,766 636,850,500 Rls. 19,500 $
167 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,564 634,026,204 Rls. 18,470 $
168 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 17,100 631,989,568 Rls. 17,528 $
169 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 4,990 628,111,260 Rls. 17,964 $
170 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 7,675 623,383,710 Rls. 19,210 $
171 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 4,021 609,955,104 Rls. 18,251 $
172 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 8,160 601,781,520 Rls. 16,320 $
173 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,255 597,360,400 Rls. 18,200 $
174 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 6,669 588,468,713 Rls. 16,025 $
175 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,818 586,775,000 Rls. 17,500 $
176 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 14,216 584,136,320 Rls. 18,020 $
177 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 13,020 582,045,360 Rls. 17,940 $
178 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,040 579,480,768 Rls. 16,616 $
179 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 5,930 577,267,710 Rls. 17,790 $
180 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141090 ک ک ک ساير 7,292 571,150,729 Rls. 15,335 $
181 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 8,892 567,672,448 Rls. 15,632 $
182 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87019290 ک ک ک سا?ر 2,850 563,309,127 Rls. 16,983 $
183 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,303 557,944,192 Rls. 17,212 $
184 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,892 556,822,128 Rls. 15,654 $
185 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,392 554,632,752 Rls. 16,615 $
186 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 7,000 554,068,265 Rls. 15,845 $
187 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 8,381 545,519,290 Rls. 16,762 $
188 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 4,519 532,507,154 Rls. 16,267 $
189 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 846 529,043,400 Rls. 15,051 $
190 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 7,501 510,272,380 Rls. 15,294 $
191 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83061000 زنگ, زنگ ا خبار،زنگ صفحه ا ي چکشي واشياءهمانند غيربرقي از فلز معمولي. 5,719 508,588,382 Rls. 13,726 $
192 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 6,765 502,792,620 Rls. 13,530 $
193 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,414 488,898,112 Rls. 15,082 $
194 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 780 488,372,100 Rls. 14,760 $
195 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8,685 485,791,586 Rls. 14,211 $
196 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139920 ک ک ک بدون تزيين، صنايع دستي 6,095 481,730,800 Rls. 13,670 $
197 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 3,370 481,689,450 Rls. 14,850 $
198 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,278 480,416,532 Rls. 13,668 $
199 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 5,489 472,157,502 Rls. 14,049 $
200 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,316 466,959,126 Rls. 13,896 $
مجموع کل
75,914,963,725 ريال
مجموع کل
2,248,654 دلار