آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 شهيدرجايي هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 99,000 6,043,844,920 Rls. 168,716 $
102 5 1396 شهيدرجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 46,700 6,011,490,880 Rls. 183,507 $
103 11 1396 شهيدرجايي هلند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 246,758 5,893,366,374 Rls. 159,487 $
104 12 1396 شهيدرجايي هلند 74101190 ساير ورق ونوارهاي نازک بدون تکيه گاه ازمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50 ميکرون وحداكثر 0.15 ميلي متر . 18,447 5,702,076,267 Rls. 153,385 $
105 1 1396 شهيدرجايي هلند 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 99,000 5,692,910,850 Rls. 175,599 $
106 4 1396 شهيدرجايي هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 50,000 5,648,306,000 Rls. 173,287 $
107 4 1396 شهيدرجايي هلند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 123,200 5,616,759,456 Rls. 172,850 $
108 10 1396 شهيدرجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 167,000 5,420,819,573 Rls. 151,945 $
109 7 1396 شهيدرجايي هلند 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 40,000 5,366,164,000 Rls. 160,567 $
110 10 1396 شهيدرجايي هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,888 5,361,359,800 Rls. 148,695 $
111 4 1396 شهيدرجايي هلند 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 30,906 5,187,118,083 Rls. 159,653 $
112 11 1396 شهيدرجايي هلند 39014000 ک كوپليمرهاي اتيلن- آلفا- الف?ن، با وزن مخصوص کمتر از 0.94 46,800 5,036,990,400 Rls. 137,796 $
113 8 1396 شهيدرجايي هلند 11072000 مالت بو دا ده 262,500 4,995,449,550 Rls. 142,870 $
114 11 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 113,147 4,953,522,373 Rls. 135,882 $
115 11 1396 شهيدرجايي هلند 31043000 سولفات پتاسيم 147,000 4,689,986,490 Rls. 126,921 $
116 4 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 124,975 4,654,580,099 Rls. 142,957 $
117 10 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 96,168 4,613,862,825 Rls. 128,938 $
118 10 1396 شهيدرجايي هلند 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 4,332 4,610,646,614 Rls. 127,935 $
119 4 1396 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 48,000 4,541,077,920 Rls. 139,695 $
120 4 1396 شهيدرجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 73,000 4,456,238,850 Rls. 137,147 $
121 10 1396 شهيدرجايي هلند 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 12,000 4,451,746,500 Rls. 122,675 $
122 5 1396 شهيدرجايي هلند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 18,400 4,418,247,096 Rls. 135,550 $
123 5 1396 شهيدرجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 4,400,236,800 Rls. 134,321 $
124 10 1396 شهيدرجايي هلند 31043000 سولفات پتاسيم 147,000 4,326,279,090 Rls. 120,981 $
125 10 1396 شهيدرجايي هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 105,000 4,313,297,520 Rls. 121,198 $
126 6 1396 شهيدرجايي هلند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 54,000 4,262,060,700 Rls. 129,854 $
127 8 1396 شهيدرجايي هلند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 152,000 4,254,833,705 Rls. 123,357 $
128 8 1396 شهيدرجايي هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 105,000 4,172,861,700 Rls. 121,227 $
129 7 1396 شهيدرجايي هلند 23099040 خوراك آماده دام و طيور 100,000 4,162,410,040 Rls. 124,463 $
130 12 1396 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 157,000 4,114,688,160 Rls. 110,684 $
131 1 1396 شهيدرجايي هلند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 18,400 4,089,884,616 Rls. 126,122 $
132 10 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 106,814 4,050,634,392 Rls. 113,322 $
133 5 1396 شهيدرجايي هلند 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 4,780 3,968,144,066 Rls. 120,899 $
134 11 1396 شهيدرجايي هلند 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 44,775 3,768,998,025 Rls. 103,107 $
135 4 1396 شهيدرجايي هلند 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 60,000 3,698,214,000 Rls. 113,853 $
136 11 1396 شهيدرجايي هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 42,891 3,666,742,203 Rls. 101,042 $
137 11 1396 شهيدرجايي هلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,037 3,630,718,800 Rls. 100,050 $
138 5 1396 شهيدرجايي هلند 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 200,000 3,597,240,000 Rls. 109,809 $
139 1 1396 شهيدرجايي هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 105,000 3,593,486,610 Rls. 110,842 $
140 4 1396 شهيدرجايي هلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 10,800 3,547,349,080 Rls. 108,998 $
141 8 1396 شهيدرجايي هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 34,000 3,531,465,000 Rls. 101,000 $
142 11 1396 شهيدرجايي هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 420,000 3,521,214,726 Rls. 96,757 $
143 8 1396 شهيدرجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 3,507,886,080 Rls. 102,825 $
144 12 1396 شهيدرجايي هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 25,000 3,495,376,250 Rls. 94,025 $
145 4 1396 شهيدرجايي هلند 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,240 3,451,661,080 Rls. 106,058 $
146 6 1396 شهيدرجايي هلند 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 7,673 3,382,532,692 Rls. 102,183 $
147 7 1396 شهيدرجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 60,000 3,378,594,000 Rls. 101,400 $
148 7 1396 شهيدرجايي هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 48,000 3,318,856,992 Rls. 98,316 $
149 1 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 96,000 3,298,444,800 Rls. 101,747 $
150 7 1396 شهيدرجايي هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,300 3,267,753,600 Rls. 97,778 $
151 5 1396 شهيدرجايي هلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 25,540 3,261,303,653 Rls. 99,539 $
152 8 1396 شهيدرجايي هلند 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 40,000 3,150,888,000 Rls. 91,735 $
153 7 1396 شهيدرجايي هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 32,000 3,146,013,760 Rls. 94,136 $
154 5 1396 شهيدرجايي هلند 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 45,600 3,097,699,800 Rls. 94,850 $
155 8 1396 شهيدرجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 22,000 3,033,459,800 Rls. 86,757 $
156 11 1396 شهيدرجايي هلند 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 15,527 3,007,655,826 Rls. 82,881 $
157 1 1396 شهيدرجايي هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 8,000 3,007,268,100 Rls. 92,737 $
158 12 1396 شهيدرجايي هلند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 28,640 3,006,635,907 Rls. 81,142 $
159 11 1396 شهيدرجايي هلند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 28,640 3,000,869,414 Rls. 81,203 $
160 4 1396 شهيدرجايي هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 72,000 2,935,004,508 Rls. 90,183 $
161 5 1396 شهيدرجايي هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 32,000 2,924,278,400 Rls. 89,539 $
162 4 1396 شهيدرجايي هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 32,000 2,891,156,800 Rls. 88,986 $
163 11 1396 شهيدرجايي هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 16,282 2,885,128,013 Rls. 78,569 $
164 4 1396 شهيدرجايي هلند 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 81,928 2,875,455,329 Rls. 88,218 $
165 7 1396 شهيدرجايي هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 40,320 2,785,597,201 Rls. 82,829 $
166 9 1396 شهيدرجايي هلند 40026000 کائوچوي ا يزوپرن (ir) 8,000 2,755,984,400 Rls. 78,409 $
167 10 1396 شهيدرجايي هلند 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,716 2,755,984,400 Rls. 78,409 $
168 6 1396 شهيدرجايي هلند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 110,000 2,717,575,082 Rls. 82,574 $
169 9 1396 شهيدرجايي هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 5,760 2,690,754,000 Rls. 76,553 $
170 11 1396 شهيدرجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 25,000 2,685,172,050 Rls. 73,124 $
171 12 1396 شهيدرجايي هلند 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 42,800 2,672,225,920 Rls. 72,117 $
172 4 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 65,000 2,665,601,610 Rls. 82,031 $
173 9 1396 شهيدرجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 35,000 2,628,346,875 Rls. 74,588 $
174 7 1396 شهيدرجايي هلند 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 40,000 2,562,944,000 Rls. 76,689 $
175 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,400 2,551,399,612 Rls. 68,405 $
176 8 1396 شهيدرجايي هلند 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 4,063 2,535,445,500 Rls. 73,658 $
177 9 1396 شهيدرجايي هلند 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 2,527,678,000 Rls. 71,913 $
178 4 1396 شهيدرجايي هلند 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 30,000 2,464,618,500 Rls. 75,932 $
179 7 1396 شهيدرجايي هلند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 30,000 2,418,120,000 Rls. 70,882 $
180 8 1396 شهيدرجايي هلند 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 31,432 2,411,705,376 Rls. 73,741 $
181 12 1396 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,000 2,407,939,840 Rls. 64,985 $
182 11 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 23,400 2,400,896,160 Rls. 66,619 $
183 11 1396 شهيدرجايي هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 294,000 2,363,348,300 Rls. 63,957 $
184 8 1396 شهيدرجايي هلند 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 5,650 2,345,976,675 Rls. 67,095 $
185 10 1396 شهيدرجايي هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 48,000 2,340,332,669 Rls. 66,291 $
186 12 1396 شهيدرجايي هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 29,820 2,321,647,634 Rls. 62,574 $
187 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,500 2,318,430,310 Rls. 62,158 $
188 9 1396 شهيدرجايي هلند 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 120,000 2,317,791,000 Rls. 66,289 $
189 9 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 21,000 2,287,351,311 Rls. 64,790 $
190 6 1396 شهيدرجايي هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 23,000 2,246,857,060 Rls. 68,271 $
191 11 1396 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 297,250 2,233,925,295 Rls. 60,549 $
192 4 1396 شهيدرجايي هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 31,660 2,221,541,478 Rls. 68,418 $
193 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 5,000 2,221,260,972 Rls. 59,553 $
194 5 1396 شهيدرجايي هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 2,212,804,480 Rls. 67,755 $
195 9 1396 شهيدرجايي هلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 20,000 2,192,875,000 Rls. 62,230 $
196 1 1396 شهيدرجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 48,000 2,165,751,000 Rls. 66,766 $
197 8 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 28,885 2,128,420,964 Rls. 62,103 $
198 7 1396 شهيدرجايي هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,000 2,072,849,400 Rls. 62,738 $
199 4 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 22,500 2,071,524,375 Rls. 63,651 $
200 5 1396 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 14,400 2,059,053,760 Rls. 63,047 $
مجموع کل
348,120,977,166 ريال
مجموع کل
10,124,443 دلار