آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 105 3,054,586,500 Rls. 86,680 $
202 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 4,106 2,993,943,850 Rls. 88,309 $
203 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 311 2,982,116,688 Rls. 83,793 $
204 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 87 2,957,199,552 Rls. 86,684 $
205 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 60 2,948,424,675 Rls. 89,831 $
206 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 65 2,935,255,391 Rls. 81,052 $
207 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219010 دريچه قلب 136 2,886,827,504 Rls. 88,998 $
208 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 12 2,822,774,571 Rls. 78,326 $
209 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 569 2,817,341,856 Rls. 82,605 $
210 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 607 2,812,070,394 Rls. 86,539 $
211 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 432 2,796,208,015 Rls. 84,302 $
212 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 519 2,773,325,787 Rls. 78,699 $
213 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 423 2,765,205,810 Rls. 83,062 $
214 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 3,840 2,747,130,075 Rls. 84,736 $
215 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 65 2,741,150,152 Rls. 79,488 $
216 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 5,005 2,674,351,778 Rls. 79,366 $
217 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 52 2,667,239,513 Rls. 72,019 $
218 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30021900 ک ک ساير 243 2,661,348,464 Rls. 81,374 $
219 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 484 2,618,215,046 Rls. 78,744 $
220 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 380 2,599,560,000 Rls. 71,635 $
221 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90192030 ماشين بيهوشي 149 2,563,046,040 Rls. 74,460 $
222 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 442 2,503,582,262 Rls. 73,761 $
223 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01022110 گاو ش?ر? مولد نژاد خالص 900 2,448,258,000 Rls. 75,482 $
224 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 31 2,369,991,360 Rls. 73,065 $
225 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 294 2,362,165,530 Rls. 64,621 $
226 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 250 2,328,120,253 Rls. 68,591 $
227 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 80 2,315,246,771 Rls. 68,221 $
228 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 31 2,297,103,425 Rls. 66,069 $
229 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 288 2,279,536,434 Rls. 64,629 $
230 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 484 2,273,827,028 Rls. 69,283 $
231 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 500 2,250,690,000 Rls. 69,406 $
232 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 204 2,138,017,051 Rls. 57,220 $
233 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 459 2,137,966,677 Rls. 65,882 $
234 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,020 2,136,006,000 Rls. 62,612 $
235 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 379 2,132,158,813 Rls. 62,211 $
236 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 05111000 اسپرم گاو 1 2,130,463,709 Rls. 60,459 $
237 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 380 2,112,390,000 Rls. 63,000 $
238 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 288 2,096,453,703 Rls. 56,207 $
239 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219010 دريچه قلب 96 2,046,206,925 Rls. 57,960 $
240 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 123 2,041,311,726 Rls. 54,677 $
241 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01022110 گاو ش?ر? مولد نژاد خالص 748 1,982,472,000 Rls. 60,002 $
242 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189080 --- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي، با يا بدون گوشي 1,002 1,968,026,172 Rls. 56,286 $
243 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 135 1,955,115,000 Rls. 54,224 $
244 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181960 دستگاه آندسکوپي 52 1,954,217,301 Rls. 60,230 $
245 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 340 1,942,039,287 Rls. 59,832 $
246 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 351 1,931,764,700 Rls. 59,404 $
247 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 28 1,931,702,905 Rls. 59,552 $
248 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 186 1,913,900,630 Rls. 58,154 $
249 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 20 1,910,068,075 Rls. 57,375 $
250 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 38 1,902,160,388 Rls. 58,447 $
251 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 279 1,885,242,021 Rls. 58,026 $
252 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85111000 شمع هاي جرقه زن 75 1,883,174,380 Rls. 57,580 $
253 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 204 1,877,764,416 Rls. 56,611 $
254 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 455 1,875,150,370 Rls. 51,298 $
255 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 70 1,871,062,857 Rls. 50,496 $
256 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 6 1,832,986,470 Rls. 56,302 $
257 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 1,922 1,826,342,150 Rls. 49,024 $
258 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 05111000 اسپرم گاو 6 1,792,511,008 Rls. 50,997 $
259 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 301 1,792,213,240 Rls. 50,765 $
260 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 441 1,790,869,815 Rls. 55,209 $
261 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 211 1,790,866,332 Rls. 53,851 $
262 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 186 1,765,257,023 Rls. 54,418 $
263 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 385 1,730,427,685 Rls. 46,393 $
264 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 401 1,724,091,624 Rls. 52,716 $
265 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 503 1,719,543,420 Rls. 46,097 $
266 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 05111000 اسپرم گاو 48 1,719,425,695 Rls. 52,980 $
267 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 198 1,706,889,615 Rls. 50,564 $
268 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 579 1,690,876,262 Rls. 47,984 $
269 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 66 1,679,991,845 Rls. 48,048 $
270 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,900 1,672,152,381 Rls. 46,943 $
271 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 1,653,618,960 Rls. 46,464 $
272 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 175 1,630,286,824 Rls. 49,794 $
273 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 1,668 1,613,381,803 Rls. 44,243 $
274 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 45 1,607,365,442 Rls. 46,221 $
275 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 28 1,601,057,610 Rls. 49,338 $
276 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 736 1,600,179,400 Rls. 49,300 $
277 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90279010 ميکروتوم 200 1,535,444,000 Rls. 46,472 $
278 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 319 1,520,645,000 Rls. 42,175 $
279 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 360 1,512,104,508 Rls. 46,541 $
280 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 341 1,499,803,006 Rls. 41,941 $
281 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 191 1,474,412,800 Rls. 44,800 $
282 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 165 1,474,031,169 Rls. 45,413 $
283 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90279010 ميکروتوم 200 1,466,696,000 Rls. 44,846 $
284 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 20 1,425,447,161 Rls. 38,469 $
285 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01012910 اسب براي مسابقه 400 1,423,560,000 Rls. 40,000 $
286 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 87 1,418,907,375 Rls. 40,148 $
287 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 360 1,392,023,869 Rls. 42,538 $
288 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 80 1,374,892,110 Rls. 41,140 $
289 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 324 1,349,947,426 Rls. 39,041 $
290 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 3,700 1,331,774,244 Rls. 38,089 $
291 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90279010 ميکروتوم 58 1,330,125,000 Rls. 41,004 $
292 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 145 1,322,521,992 Rls. 39,309 $
293 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 27,927 1,316,088,000 Rls. 40,556 $
294 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 1,862 1,310,885,158 Rls. 40,347 $
295 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 147 1,307,759,598 Rls. 38,334 $
296 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 105 1,298,623,235 Rls. 34,817 $
297 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 17 1,292,320,100 Rls. 37,706 $
298 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06021020 --- گ?اهان ز?نت? فصل? و نشا?? نظ?ر کوکب، شمعدان?، بگو?نا، حنا و فوش?ا 2,182 1,266,892,337 Rls. 35,813 $
299 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 700 1,249,098,324 Rls. 38,519 $
300 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 72 1,247,214,639 Rls. 34,832 $
مجموع کل
199,082,229,485 ريال
مجموع کل
5,832,076 دلار