آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 32 5,912,800 Rls. 160 $
202 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7 5,543,250 Rls. 150 $
203 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 27 4,541,180 Rls. 140 $
204 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 36 3,342,000 Rls. 100 $
205 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 47 2,882,490 Rls. 78 $
206 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 16 1,773,840 Rls. 48 $
207 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 87 1,662,975 Rls. 45 $
208 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 9 1,336,800 Rls. 40 $
مجموع کل
26,995,335 ريال
مجموع کل
761 دلار