آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90041000 عينک آفتابي 29 121,043,182 Rls. 3,725 $
202 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 350 120,832,800 Rls. 3,497 $
203 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 185 102,421,385 Rls. 3,112 $
204 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 8 102,314,646 Rls. 2,799 $
205 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 65 99,906,750 Rls. 3,075 $
206 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 22 97,932,135 Rls. 2,942 $
207 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 324 92,554,168 Rls. 2,853 $
208 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1 91,795,440 Rls. 2,830 $
209 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 14 84,987,000 Rls. 2,469 $
210 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 134 81,049,920 Rls. 2,494 $
211 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 100 80,616,382 Rls. 2,485 $
212 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85141010 کوره دندا نسازي 57 79,472,000 Rls. 2,396 $
213 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 141 76,436,588 Rls. 2,352 $
214 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 69074090 ک ک ک سا?ر 385 74,615,550 Rls. 2,293 $
215 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 30 74,528,960 Rls. 2,084 $
216 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 96 74,483,814 Rls. 2,296 $
217 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 63 73,008,270 Rls. 2,252 $
218 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 150 72,255,300 Rls. 1,950 $
219 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 120 70,680,855 Rls. 2,053 $
220 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 61161000 دستکش ، دستكش انگشتي ونيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيک ياکائوچو. 16 70,407,950 Rls. 2,170 $
221 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 120 67,805,640 Rls. 1,855 $
222 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 390 66,932,349 Rls. 1,891 $
223 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 185 66,366,090 Rls. 1,875 $
224 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2 66,175,725 Rls. 2,040 $
225 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 105 64,799,925 Rls. 1,753 $
226 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 44 61,119,675 Rls. 1,878 $
227 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 35 56,594,544 Rls. 1,744 $
228 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 78 52,381,000 Rls. 1,400 $
229 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 119 49,860,077 Rls. 1,527 $
230 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 81 48,719,458 Rls. 1,501 $
231 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4 45,362,250 Rls. 1,324 $
232 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1 45,124,050 Rls. 1,311 $
233 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 135 44,714,350 Rls. 1,210 $
234 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 58 44,686,040 Rls. 1,198 $
235 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 95 44,262,820 Rls. 1,364 $
236 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 18 41,893,677 Rls. 1,292 $
237 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 38 41,311,788 Rls. 1,108 $
238 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 50 41,001,600 Rls. 1,265 $
239 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 37 39,678,202 Rls. 1,110 $
240 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 195 38,765,825 Rls. 1,098 $
241 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3 38,048,030 Rls. 1,023 $
242 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 35 37,386,981 Rls. 1,115 $
243 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 110 35,563,220 Rls. 980 $
244 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 69 35,248,877 Rls. 1,003 $
245 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 90 33,022,990 Rls. 910 $
246 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 57 32,304,182 Rls. 994 $
247 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90261010 فلومتر 18 30,967,296 Rls. 904 $
248 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 80 30,926,974 Rls. 902 $
249 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 28 29,839,200 Rls. 800 $
250 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 26 29,360,925 Rls. 825 $
251 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90041000 عينک آفتابي 5 28,744,800 Rls. 870 $
252 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 13 28,501,135 Rls. 868 $
253 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 6 28,447,460 Rls. 768 $
254 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 30 27,890,786 Rls. 854 $
255 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 99 27,848,808 Rls. 859 $
256 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 51 27,764,663 Rls. 854 $
257 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 65 27,671,463 Rls. 820 $
258 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 48 26,268,858 Rls. 808 $
259 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 43 25,960,000 Rls. 800 $
260 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 15 24,780,000 Rls. 750 $
261 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 18 24,475,500 Rls. 700 $
262 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 30 23,960,400 Rls. 706 $
263 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8 23,262,681 Rls. 628 $
264 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 42 23,157,120 Rls. 713 $
265 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 125 21,663,000 Rls. 597 $
266 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 21,419,100 Rls. 643 $
267 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 18 20,954,500 Rls. 594 $
268 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 73 20,749,706 Rls. 611 $
269 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 40 20,395,093 Rls. 547 $
270 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 35 20,197,674 Rls. 573 $
271 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 37 20,045,383 Rls. 609 $
272 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 50 20,023,000 Rls. 599 $
273 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 37 19,810,192 Rls. 610 $
274 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 248 19,436,584 Rls. 523 $
275 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 12 18,494,790 Rls. 537 $
276 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 132 18,285,960 Rls. 519 $
277 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 69 16,926,840 Rls. 496 $
278 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 8 15,632,057 Rls. 443 $
279 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 4 15,556,261 Rls. 469 $
280 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 62 14,838,676 Rls. 446 $
281 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 27 14,690,298 Rls. 452 $
282 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 14,400,120 Rls. 385 $
283 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 85 13,922,575 Rls. 425 $
284 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 10 11,007,630 Rls. 313 $
285 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 23 10,979,010 Rls. 314 $
286 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 12 10,788,174 Rls. 297 $
287 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 4 10,763,016 Rls. 306 $
288 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8 9,915,272 Rls. 304 $
289 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 22 9,555,805 Rls. 273 $
290 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 45 9,440,569 Rls. 255 $
291 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 29 9,192,020 Rls. 250 $
292 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 18 8,945,860 Rls. 256 $
293 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20 8,238,869 Rls. 254 $
294 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 80 7,795,074 Rls. 221 $
295 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 24 7,385,680 Rls. 224 $
296 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 4 6,925,662 Rls. 192 $
297 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 93 6,814,710 Rls. 210 $
298 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 21 6,490,200 Rls. 200 $
299 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 76 6,043,140 Rls. 186 $
300 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 50 5,654,250 Rls. 150 $
مجموع کل
3,963,677,279 ريال
مجموع کل
116,608 دلار