آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11 54,312,302 Rls. 1,674 $
102 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2 51,732,756 Rls. 1,595 $
103 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 842 49,027,110 Rls. 1,511 $
104 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 6 47,616,844 Rls. 1,468 $
105 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 20 43,381,170 Rls. 1,174 $
106 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84818080 --- انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 65 39,749,775 Rls. 1,131 $
107 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 6 34,636,598 Rls. 1,011 $
108 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 7 33,538,344 Rls. 896 $
109 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 37 30,196,240 Rls. 920 $
110 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 15 30,005,598 Rls. 851 $
111 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 73209010 ک ک ک فنر مخصوص مکانيسم جمع کردن کمربندهاي ايمني خودرو جفت و جور شده با بدنه پلاستيکي 89 25,707,360 Rls. 696 $
112 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 30 22,305,000 Rls. 600 $
113 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1 21,246,750 Rls. 617 $
114 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 8 20,363,910 Rls. 578 $
115 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 45 13,940,400 Rls. 430 $
116 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 5 12,047,700 Rls. 350 $
117 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 66 11,833,590 Rls. 330 $
118 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 9 8,585,810 Rls. 253 $
119 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 50 6,104,330 Rls. 185 $
120 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 40 5,589,672 Rls. 156 $
121 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17 1,849,593 Rls. 57 $
122 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 39232910 کيسه خون ازساير موا دپلاستيکي 2 793,300 Rls. 24 $
123 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 15 544,215 Rls. 17 $
مجموع کل
565,108,367 ريال
مجموع کل
16,524 دلار