آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 113,444,100 Rls. 3,497 $
102 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 450 23,826,065 Rls. 734 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 70 18,344,055 Rls. 565 $
مجموع کل
155,614,220 ريال
مجموع کل
4,796 دلار