آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 530,069 144,153,607,196 Rls. 3,866,053 $
2 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 409,902 110,938,364,185 Rls. 3,007,417 $
3 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 8,402 51,830,472,000 Rls. 1,542,602 $
4 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 5,230,800 45,056,163,420 Rls. 1,253,655 $
5 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 178,088 44,373,609,034 Rls. 1,233,080 $
6 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 4,991,519 39,647,705,858 Rls. 1,139,047 $
7 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 4,371,557 38,650,126,573 Rls. 1,140,415 $
8 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 702,000 31,991,682,764 Rls. 863,255 $
9 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,374,988 31,029,687,007 Rls. 847,048 $
10 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 673,000 30,148,121,456 Rls. 824,891 $
11 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,422,483 29,367,114,261 Rls. 786,316 $
12 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 2,832,314 25,134,385,765 Rls. 774,871 $
13 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,247,971 24,653,618,503 Rls. 698,029 $
14 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 3,900 23,603,184,000 Rls. 711,604 $
15 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 1,451,500 21,771,854,120 Rls. 585,751 $
16 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 455,000 20,338,686,125 Rls. 577,650 $
17 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,922 20,133,135,000 Rls. 548,273 $
18 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,983,752 18,080,860,650 Rls. 544,141 $
19 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,550 17,132,945,000 Rls. 521,996 $
20 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 69,342 17,041,845,634 Rls. 481,482 $
21 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 360,580 13,613,525,498 Rls. 385,549 $
22 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,663,510 12,725,834,268 Rls. 392,434 $
23 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 268,000 11,919,048,414 Rls. 331,208 $
24 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,260,506 11,407,388,781 Rls. 351,562 $
25 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 43,235 10,698,801,358 Rls. 295,681 $
26 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,413,723 10,402,897,334 Rls. 319,948 $
27 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 300,000 10,298,586,000 Rls. 297,132 $
28 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 41,051 9,964,317,190 Rls. 280,666 $
29 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 200,000 8,093,125,000 Rls. 236,177 $
30 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 560,319 8,079,240,746 Rls. 224,128 $
31 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 34,320 7,948,502,421 Rls. 245,143 $
32 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,021,961 7,527,351,000 Rls. 230,087 $
33 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 25,524 7,219,387,036 Rls. 194,231 $
34 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 200,000 7,214,763,600 Rls. 200,099 $
35 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 1,248,850 6,834,804,140 Rls. 206,060 $
36 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 45,630 5,890,012,000 Rls. 181,594 $
37 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 29,994 5,390,800,716 Rls. 164,967 $
38 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 961,535 5,287,482,938 Rls. 146,153 $
39 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 100,000 5,273,050,132 Rls. 141,844 $
40 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 24,579 4,268,953,665 Rls. 131,067 $
41 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 281,448 4,085,386,589 Rls. 112,579 $
42 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 14,200 3,899,200,225 Rls. 105,230 $
43 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 217,861 3,849,118,021 Rls. 103,327 $
44 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 235,226 3,744,053,560 Rls. 110,879 $
45 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 49,350 3,629,701,449 Rls. 102,840 $
46 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 14,360 3,439,950,000 Rls. 99,935 $
47 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 60,030 3,428,112,504 Rls. 105,715 $
48 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 39,900 3,238,585,669 Rls. 87,643 $
49 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 98,124 3,224,498,118 Rls. 99,436 $
50 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 177,354 3,199,974,568 Rls. 86,633 $
51 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 13,258 3,097,028,726 Rls. 92,670 $
52 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 10,260 3,057,460,618 Rls. 86,604 $
53 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 12,557 2,947,300,747 Rls. 87,900 $
54 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 10,446 2,604,751,884 Rls. 73,915 $
55 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 39,900 2,602,915,038 Rls. 77,629 $
56 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 40,000 2,350,020,400 Rls. 72,402 $
57 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 59,000 2,287,139,660 Rls. 62,826 $
58 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 39,900 2,259,909,480 Rls. 69,197 $
59 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 116,946 2,179,724,220 Rls. 66,976 $
60 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 117,564 2,145,925,144 Rls. 60,577 $
61 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 40,000 2,096,744,000 Rls. 61,178 $
62 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132010 لپه 64,500 2,066,386,500 Rls. 64,500 $
63 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 11,109 1,995,394,683 Rls. 61,098 $
64 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02013090 ک ک ک ساير 10,905 1,954,950,315 Rls. 59,977 $
65 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 121,750 1,856,600,050 Rls. 57,159 $
66 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28191000 تري ا کسيدکروم 18,000 1,790,411,880 Rls. 49,680 $
67 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 107,986 1,674,046,288 Rls. 50,577 $
68 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 9,261 1,617,254,730 Rls. 49,777 $
69 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28191000 تري ا کسيدکروم 18,000 1,614,930,960 Rls. 47,579 $
70 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 84,546 1,385,456,107 Rls. 39,623 $
71 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,200 1,324,435,000 Rls. 39,500 $
72 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 19,950 1,321,192,829 Rls. 37,588 $
73 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 100,199 1,247,875,533 Rls. 38,454 $
74 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 41,600 1,228,556,855 Rls. 37,861 $
75 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 20,000 1,221,561,000 Rls. 33,266 $
76 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 20,000 1,169,802,000 Rls. 32,236 $
77 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 49,670 1,134,796,003 Rls. 34,747 $
78 6 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 64,140 1,112,475,859 Rls. 33,649 $
79 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 61,098 1,070,060,598 Rls. 32,982 $
80 10 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 71,534 1,039,721,424 Rls. 28,803 $
81 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,550 1,008,405,982 Rls. 29,872 $
82 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 99,500 949,743,500 Rls. 25,700 $
83 11 1396 آستارا فدراسيون روسيه 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 6,248 901,111,552 Rls. 24,992 $
84 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 12,214 896,362,428 Rls. 25,428 $
85 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 9,165 848,975,483 Rls. 22,761 $
86 2 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 38,570 837,493,883 Rls. 25,818 $
87 5 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 61,287 721,582,050 Rls. 22,094 $
88 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 9,952 649,430,051 Rls. 20,008 $
89 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44061100 -- سوزن? برگ­ها 68,820 647,477,820 Rls. 18,810 $
90 7 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44061100 -- سوزن? برگ­ها 67,496 573,363,000 Rls. 17,100 $
91 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 37,313 556,079,160 Rls. 15,780 $
92 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 01012910 اسب براي مسابقه 200 488,175,000 Rls. 15,000 $
93 4 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 40,786 477,357,030 Rls. 14,668 $
94 12 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 23,460 455,880,750 Rls. 12,094 $
95 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 26,260 443,938,169 Rls. 12,953 $
96 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 20,685 410,923,500 Rls. 12,675 $
97 1 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 23,315 286,832,772 Rls. 8,848 $
98 3 1396 آستارا فدراسيون روسيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 40,928 246,465,345 Rls. 7,595 $
99 9 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 19,500 128,542,772 Rls. 3,646 $
100 8 1396 آستارا فدراسيون روسيه 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 19,800 126,899,210 Rls. 3,703 $
مجموع کل
1,057,983,489,479 ريال
مجموع کل
29,897,998 دلار