آمار کل " واردات از" کشور (سوازيلند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيد باهنر سوازيلند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 29,999,358 410,422,000,000 Rls. 11,176,769 $
مجموع کل
410,422,000,000 ريال
مجموع کل
11,176,769 دلار