آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 30,371 5,185,067,082 Rls. 145,010 $
202 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 13,460 5,169,172,245 Rls. 140,769 $
203 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 35,639 5,137,068,809 Rls. 158,312 $
204 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 16,632 5,127,175,816 Rls. 154,578 $
205 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 8,056 5,082,875,000 Rls. 145,370 $
206 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 500 5,072,057,500 Rls. 140,672 $
207 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 378 5,041,135,368 Rls. 147,769 $
208 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,899 5,011,880,530 Rls. 153,219 $
209 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 7,381 5,000,772,678 Rls. 145,278 $
210 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38249990 ک ک ک ساير 17,196 4,977,470,531 Rls. 145,230 $
211 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29333100 پيريدن و املاح آن 1,500 4,882,066,500 Rls. 131,327 $
212 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 952 4,841,826,300 Rls. 142,650 $
213 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 94069090 ک ک ک ساير 40,723 4,839,129,523 Rls. 133,980 $
214 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 15,857 4,808,906,086 Rls. 133,436 $
215 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 6,700 4,783,047,808 Rls. 128,235 $
216 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,220 4,724,850,825 Rls. 126,675 $
217 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 19,968 4,712,503,929 Rls. 140,546 $
218 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 6,995 4,710,258,000 Rls. 127,470 $
219 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,650 4,701,594,249 Rls. 142,695 $
220 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,174 4,621,875,000 Rls. 142,015 $
221 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 16,558 4,615,088,324 Rls. 142,248 $
222 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84824000 رولربيرينگ سوزني. 3,362 4,548,366,502 Rls. 126,147 $
223 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 14,175 4,524,461,550 Rls. 121,302 $
224 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 816 4,494,650,400 Rls. 122,400 $
225 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 10,555 4,475,323,129 Rls. 136,351 $
226 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 32,736 4,437,741,186 Rls. 130,842 $
227 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 32,736 4,435,131,008 Rls. 130,109 $
228 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,000 4,385,437,600 Rls. 118,067 $
229 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,665 4,380,157,250 Rls. 124,298 $
230 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,807 4,324,495,251 Rls. 132,414 $
231 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 3,600 4,201,106,700 Rls. 129,468 $
232 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 3,640 4,180,063,560 Rls. 113,833 $
233 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 15,855 4,166,569,971 Rls. 128,242 $
234 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 32,930 4,165,657,440 Rls. 115,587 $
235 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 33,909 4,140,499,640 Rls. 117,798 $
236 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 389 4,121,586,210 Rls. 119,737 $
237 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 9,274 4,112,186,188 Rls. 122,642 $
238 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 14,409 4,109,019,544 Rls. 126,630 $
239 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 24,654 4,096,497,837 Rls. 114,555 $
240 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 330 4,077,495,210 Rls. 110,337 $
241 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 5,869 4,050,517,788 Rls. 118,001 $
242 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 12,000 4,029,328,170 Rls. 124,216 $
243 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 50,000 4,027,774,492 Rls. 124,122 $
244 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 3,300 3,981,320,258 Rls. 110,473 $
245 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 11,298 3,979,699,152 Rls. 122,096 $
246 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,924 3,970,126,219 Rls. 119,694 $
247 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,217 3,953,124,000 Rls. 111,077 $
248 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 592 3,929,314,796 Rls. 117,574 $
249 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 10,822 3,916,700,983 Rls. 108,204 $
250 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 9,038 3,902,086,541 Rls. 111,600 $
251 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 9,038 3,902,086,541 Rls. 111,600 $
252 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 3,000 3,894,588,000 Rls. 120,040 $
253 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 2,560 3,884,014,848 Rls. 105,109 $
254 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 4,948 3,862,985,000 Rls. 110,481 $
255 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,055 3,858,081,322 Rls. 109,446 $
256 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 17,610 3,843,826,069 Rls. 118,517 $
257 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 7,510 3,823,780,335 Rls. 112,656 $
258 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 33,126 3,821,084,380 Rls. 106,026 $
259 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 27,304 3,791,025,000 Rls. 104,468 $
260 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 29,753 3,732,401,950 Rls. 106,188 $
261 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,680 3,727,648,321 Rls. 112,822 $
262 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 6,000 3,713,545,440 Rls. 101,129 $
263 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,211 3,629,367,000 Rls. 103,800 $
264 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,235 3,623,191,029 Rls. 108,834 $
265 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 517 3,620,553,804 Rls. 110,703 $
266 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84821000 بلبرينگ. 5,750 3,614,642,175 Rls. 97,145 $
267 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 2,354 3,602,833,910 Rls. 111,028 $
268 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 2,470 3,590,471,808 Rls. 109,784 $
269 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 532 3,586,512,551 Rls. 108,128 $
270 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,055 3,584,128,997 Rls. 98,050 $
271 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 555 3,575,497,590 Rls. 102,259 $
272 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 12,050 3,566,074,325 Rls. 109,936 $
273 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18,673 3,565,785,600 Rls. 109,029 $
274 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 720 3,550,719,960 Rls. 100,650 $
275 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 1,237 3,491,814,735 Rls. 98,115 $
276 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 2,522 3,491,554,573 Rls. 93,432 $
277 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85141010 کوره دندا نسازي 1,180 3,480,039,360 Rls. 93,301 $
278 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 7,000 3,436,148,520 Rls. 100,723 $
279 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,440 3,429,087,320 Rls. 105,720 $
280 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت )عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 14,290 3,422,238,900 Rls. 105,511 $
281 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 337 3,383,166,000 Rls. 101,624 $
282 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 2,800 3,359,952,912 Rls. 102,735 $
283 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 7,000 3,353,531,340 Rls. 97,073 $
284 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 41,422 3,327,509,004 Rls. 89,508 $
285 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,217 3,285,859,500 Rls. 101,300 $
286 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29291090 --- ساير 7,740 3,242,104,725 Rls. 87,212 $
287 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,179 3,221,105,472 Rls. 98,822 $
288 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,358 3,208,870,000 Rls. 86,318 $
289 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 200 3,149,886,852 Rls. 86,800 $
290 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 35,200 3,098,118,144 Rls. 83,338 $
291 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90321000 ترموستات 753 3,089,605,470 Rls. 83,605 $
292 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 9,000 3,085,842,660 Rls. 90,037 $
293 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 169 3,027,441,105 Rls. 82,821 $
294 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 12,074 3,016,922,351 Rls. 93,012 $
295 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 815 2,954,584,500 Rls. 83,690 $
296 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,940 2,943,365,922 Rls. 90,301 $
297 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 19,318 2,913,715,977 Rls. 80,822 $
298 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,335 2,911,712,039 Rls. 88,883 $
299 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 3,000 2,867,502,000 Rls. 79,529 $
300 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,000 2,867,502,000 Rls. 79,529 $
مجموع کل
396,186,288,014 ريال
مجموع کل
11,446,889 دلار