آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سوئد 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 153,481 248,769,884,000 Rls. 6,769,172 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سوئد 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 137,000 90,445,125,000 Rls. 2,447,439 $
3 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سوئد 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 27,085 67,267,500,000 Rls. 1,840,223 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سوئد 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 36,415 57,710,232,000 Rls. 1,590,295 $
مجموع کل
464,192,741,000 ريال
مجموع کل
12,647,129 دلار