آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 غرب تهران سوئد 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 37 1,729,477 Rls. 53 $
102 3 1396 غرب تهران سوئد 09062020 دا رچين به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 84 1,038,600 Rls. 32 $
103 3 1396 غرب تهران سوئد 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 67 567,768 Rls. 18 $
104 3 1396 غرب تهران سوئد 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 34 283,884 Rls. 9 $
مجموع کل
3,619,729 ريال
مجموع کل
112 دلار