آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 غرب تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,850 27,205,207,990 Rls. 754,527 $
2 7 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 33,532 15,648,637,968 Rls. 461,145 $
3 4 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 31,584 14,856,341,974 Rls. 457,259 $
4 1 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 34,308 14,636,708,560 Rls. 451,500 $
5 9 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 22,795 11,407,228,107 Rls. 324,005 $
6 3 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 27,393 11,166,755,120 Rls. 344,133 $
7 12 1396 غرب تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 21,971 10,742,761,111 Rls. 289,005 $
8 8 1396 غرب تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 21,966 10,433,188,575 Rls. 317,012 $
9 2 1396 غرب تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 23,004 9,651,321,086 Rls. 297,721 $
10 10 1396 غرب تهران سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 34,469 8,652,189,000 Rls. 293,902 $
11 10 1396 غرب تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 27,105 7,789,548,662 Rls. 215,437 $
12 4 1396 غرب تهران سوئد 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 68,110 7,343,870,000 Rls. 226,000 $
13 11 1396 غرب تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 23,380 7,102,527,508 Rls. 192,607 $
14 5 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 16,969 6,685,628,987 Rls. 205,608 $
15 2 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 11,705 5,036,386,044 Rls. 155,276 $
16 9 1396 غرب تهران سوئد 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 4,279 4,262,108,631 Rls. 120,945 $
17 12 1396 غرب تهران سوئد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,380 4,243,318,005 Rls. 114,144 $
18 7 1396 غرب تهران سوئد 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,830 4,227,046,400 Rls. 130,400 $
19 10 1396 غرب تهران سوئد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,224 3,646,387,513 Rls. 102,458 $
20 5 1396 غرب تهران سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 12,839 3,642,038,400 Rls. 110,963 $
21 9 1396 غرب تهران سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,761 3,291,518,304 Rls. 93,403 $
22 7 1396 غرب تهران سوئد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 20,000 3,094,663,500 Rls. 94,031 $
23 7 1396 غرب تهران سوئد 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 8,100 3,020,702,748 Rls. 90,121 $
24 6 1396 غرب تهران سوئد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 953 2,616,701,216 Rls. 79,727 $
25 8 1396 غرب تهران سوئد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 779 2,593,154,737 Rls. 74,164 $
26 2 1396 غرب تهران سوئد 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 8,036 2,568,325,144 Rls. 79,179 $
27 5 1396 غرب تهران سوئد 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 273 2,112,909,515 Rls. 64,201 $
28 5 1396 غرب تهران سوئد 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,700 2,072,508,830 Rls. 63,144 $
29 5 1396 غرب تهران سوئد 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 2,437 1,911,173,264 Rls. 58,228 $
30 3 1396 غرب تهران سوئد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 505 1,764,224,850 Rls. 54,368 $
31 8 1396 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 3,810 1,611,761,646 Rls. 45,855 $
32 7 1396 غرب تهران سوئد 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,882 1,582,657,293 Rls. 47,357 $
33 8 1396 غرب تهران سوئد 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 3,402 1,316,757,162 Rls. 37,462 $
34 8 1396 غرب تهران سوئد 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 328 1,229,929,694 Rls. 35,176 $
35 1 1396 غرب تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 4,829 1,215,369,257 Rls. 37,477 $
36 7 1396 غرب تهران سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 8,863 1,125,169,372 Rls. 32,982 $
37 7 1396 غرب تهران سوئد 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 1,012,533,200 Rls. 29,680 $
38 12 1396 غرب تهران سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,015 1,012,407,653 Rls. 27,233 $
39 4 1396 غرب تهران سوئد 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 784 990,132,750 Rls. 30,475 $
40 1 1396 غرب تهران سوئد 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 951 957,171,658 Rls. 29,526 $
41 9 1396 غرب تهران سوئد 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,368 877,838,108 Rls. 24,975 $
42 8 1396 غرب تهران سوئد 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 474 870,611,095 Rls. 24,899 $
43 3 1396 غرب تهران سوئد 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 667 745,668,853 Rls. 22,980 $
44 12 1396 غرب تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 2,323 725,548,094 Rls. 19,392 $
45 1 1396 غرب تهران سوئد 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 198 709,544,280 Rls. 21,887 $
46 2 1396 غرب تهران سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 20,900 610,365,690 Rls. 18,816 $
47 5 1396 غرب تهران سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 363 556,812,256 Rls. 16,965 $
48 5 1396 غرب تهران سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 759 508,159,652 Rls. 15,482 $
49 3 1396 غرب تهران سوئد 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 148 477,325,838 Rls. 14,710 $
50 1 1396 غرب تهران سوئد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 179 451,343,508 Rls. 13,923 $
51 10 1396 غرب تهران سوئد 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 108 383,867,165 Rls. 10,786 $
52 12 1396 غرب تهران سوئد 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 94 377,097,234 Rls. 10,145 $
53 10 1396 غرب تهران سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 242 348,778,483 Rls. 9,800 $
54 5 1396 غرب تهران سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 290 341,841,500 Rls. 10,415 $
55 3 1396 غرب تهران سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 192 337,763,391 Rls. 10,408 $
56 6 1396 غرب تهران سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 242 286,216,434 Rls. 8,720 $
57 5 1396 غرب تهران سوئد 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 188 285,885,600 Rls. 8,710 $
58 5 1396 غرب تهران سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 28 267,214,948 Rls. 8,141 $
59 4 1396 غرب تهران سوئد 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,500 261,162,315 Rls. 8,037 $
60 2 1396 غرب تهران سوئد 38089910 --- كارت يا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده ها ، آفات و... 786 251,212,560 Rls. 7,746 $
61 10 1396 غرب تهران سوئد 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 124 244,917,994 Rls. 6,882 $
62 5 1396 غرب تهران سوئد 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 19 213,593,380 Rls. 6,508 $
63 9 1396 غرب تهران سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 170 211,328,950 Rls. 5,997 $
64 12 1396 غرب تهران سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 900 194,415,606 Rls. 5,158 $
65 12 1396 غرب تهران سوئد 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 65 186,261,151 Rls. 5,010 $
66 5 1396 غرب تهران سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 146 174,406,232 Rls. 5,314 $
67 9 1396 غرب تهران سوئد 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 71 148,668,912 Rls. 4,219 $
68 6 1396 غرب تهران سوئد 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 39 142,380,548 Rls. 4,338 $
69 5 1396 غرب تهران سوئد 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 198 134,117,984 Rls. 4,086 $
70 6 1396 غرب تهران سوئد 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 322 122,664,186 Rls. 3,737 $
71 6 1396 غرب تهران سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 450 81,429,615 Rls. 2,481 $
72 3 1396 غرب تهران سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 714 77,681,772 Rls. 2,394 $
73 5 1396 غرب تهران سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 66 76,792,716 Rls. 2,340 $
74 9 1396 غرب تهران سوئد 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 168 72,403,420 Rls. 2,054 $
75 1 1396 غرب تهران سوئد 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 194 59,965,999 Rls. 1,849 $
76 2 1396 غرب تهران سوئد 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 505 58,343,009 Rls. 1,805 $
77 8 1396 غرب تهران سوئد 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 45 52,699,248 Rls. 1,507 $
78 8 1396 غرب تهران سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 29 47,211,370 Rls. 1,350 $
79 3 1396 غرب تهران سوئد 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 376 46,104,320 Rls. 1,426 $
80 5 1396 غرب تهران سوئد 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 19 40,164,124 Rls. 1,224 $
81 4 1396 غرب تهران سوئد 38160090 کک ک کک ساير 1,000 37,044,300 Rls. 1,140 $
82 10 1396 غرب تهران سوئد 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 29 34,134,912 Rls. 959 $
83 5 1396 غرب تهران سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 885 32,312,000 Rls. 986 $
84 10 1396 غرب تهران سوئد 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 240 29,461,680 Rls. 812 $
85 5 1396 غرب تهران سوئد 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 11 27,455,428 Rls. 836 $
86 3 1396 غرب تهران سوئد 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 41 24,697,146 Rls. 761 $
87 9 1396 غرب تهران سوئد 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 31 23,136,369 Rls. 657 $
88 1 1396 غرب تهران سوئد 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 24 22,824,060 Rls. 704 $
89 9 1396 غرب تهران سوئد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1 22,381,239 Rls. 635 $
90 5 1396 غرب تهران سوئد 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 4 22,214,500 Rls. 678 $
91 12 1396 غرب تهران سوئد 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 18 21,453,588 Rls. 577 $
92 9 1396 غرب تهران سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 13 17,177,995 Rls. 487 $
93 5 1396 غرب تهران سوئد 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 6 16,964,948 Rls. 517 $
94 9 1396 غرب تهران سوئد 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 11 16,912,976 Rls. 480 $
95 5 1396 غرب تهران سوئد 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 90 16,156,000 Rls. 493 $
96 5 1396 غرب تهران سوئد 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 6 16,020,004 Rls. 488 $
97 9 1396 غرب تهران سوئد 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 9 13,501,493 Rls. 383 $
98 5 1396 غرب تهران سوئد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2 9,305,656 Rls. 284 $
99 9 1396 غرب تهران سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1 3,496,748 Rls. 99 $
100 3 1396 غرب تهران سوئد 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 50 3,375,450 Rls. 104 $
مجموع کل
237,948,805,466 ريال
مجموع کل
7,036,532 دلار