آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيد باهنر سوئد 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 61,499,358 905,890,000,000 Rls. 26,898,966 $
مجموع کل
905,890,000,000 ريال
مجموع کل
26,898,966 دلار