آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 جلفا سوئد 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 19,700 237,374,580,000 Rls. 7,318,470 $
2 12 1396 جلفا سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 10,749 3,902,711,232 Rls. 104,309 $
مجموع کل
241,277,291,232 ريال
مجموع کل
7,422,779 دلار