آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 23,813 52,092,568,071 Rls. 1,478,399 $
2 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 240,000 47,049,336,000 Rls. 1,452,051 $
3 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 22,494 37,103,292,831 Rls. 998,072 $
4 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 21,623 35,811,802,442 Rls. 1,094,863 $
5 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13,456 33,323,115,859 Rls. 1,026,271 $
6 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,164 23,514,150,666 Rls. 724,699 $
7 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 40,540 22,326,894,023 Rls. 632,418 $
8 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,807 22,210,935,256 Rls. 624,859 $
9 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 80,000 16,293,072,000 Rls. 480,027 $
10 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,553 16,152,793,136 Rls. 488,886 $
11 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,848 12,412,799,128 Rls. 382,658 $
12 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 22,800 12,318,926,646 Rls. 379,885 $
13 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 100,000 12,131,280,000 Rls. 340,872 $
14 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 100,000 11,537,070,000 Rls. 341,768 $
15 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 23,880 10,443,755,616 Rls. 322,060 $
16 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 100,000 9,830,520,000 Rls. 276,224 $
17 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 85,250 9,766,577,368 Rls. 262,767 $
18 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 100,000 9,475,670,000 Rls. 276,476 $
19 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,436 9,054,385,744 Rls. 264,184 $
20 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 60,000 6,416,598,000 Rls. 197,495 $
21 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 10,420 4,695,577,544 Rls. 137,005 $
22 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 2,414 4,175,716,003 Rls. 126,879 $
23 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 40,000 3,882,630,000 Rls. 110,184 $
24 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 40,000 3,739,602,000 Rls. 110,780 $
25 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 7,578 3,642,319,758 Rls. 98,569 $
26 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,700 3,302,004,612 Rls. 101,826 $
27 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,400 2,830,710,126 Rls. 87,292 $
28 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,015 2,700,727,238 Rls. 78,800 $
29 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 2,570,133,236 Rls. 79,235 $
30 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 7,910 1,774,251,222 Rls. 50,478 $
31 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 15,239 1,515,406,046 Rls. 46,717 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 12,112 1,369,685,520 Rls. 36,336 $
33 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,800 1,197,375,496 Rls. 33,484 $
34 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 420 914,581,613 Rls. 28,196 $
35 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 10,442 735,952,160 Rls. 20,884 $
36 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6,580 543,262,191 Rls. 16,741 $
37 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 965 345,117,342 Rls. 10,643 $
38 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 603 320,116,358 Rls. 9,340 $
39 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 240 284,600,635 Rls. 8,774 $
40 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85115000 ژنرا تورها ,که درجاي ديگر مذکورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 980 228,081,462 Rls. 7,033 $
41 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 8,922 225,972,271 Rls. 6,412 $
42 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85115000 ژنرا تورها ,که درجاي ديگر مذکورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 120 128,826,555 Rls. 3,972 $
43 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 48 29,379,096 Rls. 906 $
مجموع کل
450,417,571,270 ريال
مجموع کل
13,255,420 دلار