آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 16 1,073,406 Rls. 33 $
مجموع کل
1,073,406 ريال
مجموع کل
33 دلار