آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 چابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 380,545 453,886,244,017 Rls. 13,988,155 $
2 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,086,742 220,569,000,000 Rls. 6,252,973 $
3 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 813,136 173,920,802,584 Rls. 5,350,653 $
4 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 737,294 153,798,385,569 Rls. 4,739,696 $
5 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 673,754 143,000,000,000 Rls. 4,397,463 $
6 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 722,024 137,505,990,808 Rls. 4,061,905 $
7 2 1396 چابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 92,715 135,060,273,588 Rls. 4,164,027 $
8 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 352,026 130,989,401,845 Rls. 4,028,179 $
9 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 578,043 106,554,924,418 Rls. 3,262,651 $
10 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 548,714 101,943,112,452 Rls. 3,050,362 $
11 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 567,340 101,166,160,966 Rls. 3,115,283 $
12 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 222,209 90,741,896,554 Rls. 2,772,668 $
13 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 507,958 89,526,977,059 Rls. 2,759,518 $
14 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 221,343 85,082,117,715 Rls. 2,622,679 $
15 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 65,307 79,575,187,386 Rls. 2,453,146 $
16 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 217,541 77,854,524,448 Rls. 2,346,228 $
17 9 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 337,548 75,155,394,200 Rls. 2,216,330 $
18 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 151,729 72,588,799,456 Rls. 2,043,370 $
19 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 325,013 72,023,899,329 Rls. 2,182,946 $
20 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 158,249 66,817,447,556 Rls. 1,960,239 $
21 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 372,372 66,686,091,070 Rls. 2,031,750 $
22 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 350,034 62,803,267,580 Rls. 1,937,416 $
23 11 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 260,207 61,530,696,690 Rls. 1,747,386 $
24 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 240,421 57,081,153,304 Rls. 1,759,863 $
25 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 316,313 55,924,811,121 Rls. 1,724,066 $
26 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 170,726 54,243,880,762 Rls. 1,672,778 $
27 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 218,447 52,058,841,650 Rls. 1,569,774 $
28 5 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 203,730 50,455,910,504 Rls. 1,553,030 $
29 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 127,107 47,126,769,086 Rls. 1,307,043 $
30 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 184,426 44,109,189,312 Rls. 1,359,298 $
31 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 174,575 42,520,488,507 Rls. 1,304,559 $
32 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 174,392 40,838,093,126 Rls. 1,259,813 $
33 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 101,567 38,149,024,950 Rls. 1,174,477 $
34 10 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 184,032 36,131,020,470 Rls. 1,015,230 $
35 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 124,294 34,090,646,125 Rls. 1,042,368 $
36 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 78,616 33,407,723,901 Rls. 1,028,387 $
37 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 173,605 30,284,631,300 Rls. 903,210 $
38 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 145,080 29,268,056,840 Rls. 902,110 $
39 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 75,590 29,132,000,000 Rls. 889,282 $
40 7 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 153,692 28,483,788,120 Rls. 866,520 $
41 2 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 97,890 28,236,558,227 Rls. 870,746 $
42 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 63,875 24,841,369,337 Rls. 761,680 $
43 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 68,700 24,524,861,886 Rls. 755,774 $
44 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 79,226 23,239,396,384 Rls. 711,934 $
45 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 63,154 22,734,628,636 Rls. 696,383 $
46 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 44,409 18,710,505,933 Rls. 510,545 $
47 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 51,832 18,639,118,874 Rls. 569,916 $
48 6 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 55,500 16,770,368,063 Rls. 509,567 $
49 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 46,759 16,600,376,459 Rls. 491,298 $
50 4 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 63,868 16,406,382,197 Rls. 505,616 $
51 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 22,702 14,098,230,402 Rls. 401,099 $
52 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 39,378 13,433,713,693 Rls. 414,031 $
53 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 45,250 13,275,723,393 Rls. 408,897 $
54 8 1396 چابهار جمهوري كره 85285290 ک ک ک ساير 9,693 12,786,042,864 Rls. 373,173 $
55 3 1396 چابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 44,505 10,508,335,866 Rls. 323,961 $
56 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 27,258 10,034,395,560 Rls. 286,984 $
57 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 62,757 9,878,676,375 Rls. 300,977 $
58 3 1396 چابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 65,819 9,701,825,951 Rls. 299,088 $
59 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 12,614 9,316,805,190 Rls. 287,210 $
60 12 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 18,808 8,763,622,676 Rls. 237,143 $
61 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 19,226 8,737,827,655 Rls. 245,521 $
62 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 17,369 8,466,270,489 Rls. 238,420 $
63 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,416 8,323,448,320 Rls. 256,960 $
64 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 17,388 8,059,224,065 Rls. 239,002 $
65 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 25,361 7,941,363,238 Rls. 244,502 $
66 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 26,404 7,350,740,772 Rls. 225,962 $
67 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 19,623 7,235,652,655 Rls. 223,183 $
68 7 1396 چابهار جمهوري كره 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 18,126 6,711,648,640 Rls. 196,736 $
69 4 1396 چابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 6,787 6,591,324,078 Rls. 202,841 $
70 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 15,286 6,105,173,367 Rls. 188,228 $
71 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 1,017 5,292,794,982 Rls. 146,187 $
72 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 28,272 4,478,155,200 Rls. 124,200 $
73 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 16,006 4,401,107,280 Rls. 135,024 $
74 2 1396 چابهار جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 2,581 4,399,054,210 Rls. 135,618 $
75 6 1396 چابهار جمهوري كره 85285290 ک ک ک ساير 4,238 4,236,649,392 Rls. 127,730 $
76 4 1396 چابهار جمهوري كره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 145,950 3,986,891,864 Rls. 122,885 $
77 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 8,694 3,893,279,844 Rls. 119,974 $
78 10 1396 چابهار جمهوري كره 85285290 ک ک ک ساير 3,173 3,796,196,249 Rls. 106,668 $
79 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 10,174 3,510,431,931 Rls. 107,698 $
80 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 21,888 3,501,601,710 Rls. 98,390 $
81 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 12,312 3,245,040,000 Rls. 90,000 $
82 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,751 2,481,507,000 Rls. 76,500 $
83 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,346 2,052,357,120 Rls. 63,360 $
84 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 8,150 2,008,159,459 Rls. 61,301 $
85 8 1396 چابهار جمهوري كره 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 5,215 1,987,830,180 Rls. 56,852 $
86 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,052 1,798,418,160 Rls. 55,440 $
87 6 1396 چابهار جمهوري كره 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 4,702 1,684,307,500 Rls. 51,500 $
88 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 3,598 1,620,887,778 Rls. 49,805 $
89 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 1,914 1,448,554,848 Rls. 40,175 $
90 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 4,375 1,224,465,902 Rls. 37,378 $
91 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,599 1,100,407,366 Rls. 33,917 $
92 7 1396 چابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,054 1,063,384,209 Rls. 32,060 $
93 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 6,299 1,032,278,826 Rls. 31,817 $
94 11 1396 چابهار جمهوري كره 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 2,565 1,032,069,360 Rls. 27,930 $
95 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 2,560 1,028,192,793 Rls. 31,683 $
96 11 1396 چابهار جمهوري كره 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,608 977,307,744 Rls. 26,736 $
97 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 13,200 943,509,600 Rls. 29,040 $
98 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 870 934,962,688 Rls. 28,864 $
99 5 1396 چابهار جمهوري كره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 4,129 930,457,250 Rls. 28,450 $
100 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 23,767 854,483,958 Rls. 26,064 $
مجموع کل
3,931,054,980,016 ريال
مجموع کل
118,897,454 دلار