آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 1,000 61,670,000 Rls. 1,750 $
102 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 399 56,042,877 Rls. 1,727 $
103 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 528 55,507,436 Rls. 1,710 $
104 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,500 52,860,000 Rls. 1,500 $
105 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85098010 دستگاه بخار التراسونيک غيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 247 45,409,287 Rls. 1,259 $
106 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 204 34,738,153 Rls. 963 $
107 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9 1,298,040 Rls. 40 $
مجموع کل
307,525,793 ريال
مجموع کل
8,949 دلار