آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,086,742 220,569,000,000 Rls. 6,252,973 $
2 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 813,136 173,920,802,584 Rls. 5,350,653 $
3 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 737,294 153,798,385,569 Rls. 4,739,696 $
4 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 673,754 143,000,000,000 Rls. 4,397,463 $
5 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 722,024 137,505,990,808 Rls. 4,061,905 $
6 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 352,026 130,989,401,845 Rls. 4,028,179 $
7 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 578,043 106,554,924,418 Rls. 3,262,651 $
8 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 548,714 101,943,112,452 Rls. 3,050,362 $
9 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 567,340 101,166,160,966 Rls. 3,115,283 $
10 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 222,209 90,741,896,554 Rls. 2,772,668 $
11 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 507,958 89,526,977,059 Rls. 2,759,518 $
12 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 221,343 85,082,117,715 Rls. 2,622,679 $
13 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 65,307 79,575,187,386 Rls. 2,453,146 $
14 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 217,541 77,854,524,448 Rls. 2,346,228 $
15 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 151,729 72,588,799,456 Rls. 2,043,370 $
16 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 325,013 72,023,899,329 Rls. 2,182,946 $
17 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 158,249 66,817,447,556 Rls. 1,960,239 $
18 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 372,372 66,686,091,070 Rls. 2,031,750 $
19 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 350,034 62,803,267,580 Rls. 1,937,416 $
20 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 240,421 57,081,153,304 Rls. 1,759,863 $
21 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 316,313 55,924,811,121 Rls. 1,724,066 $
22 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 170,726 54,243,880,762 Rls. 1,672,778 $
23 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 218,447 52,058,841,650 Rls. 1,569,774 $
24 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 127,107 47,126,769,086 Rls. 1,307,043 $
25 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 184,426 44,109,189,312 Rls. 1,359,298 $
26 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 174,575 42,520,488,507 Rls. 1,304,559 $
27 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 174,392 40,838,093,126 Rls. 1,259,813 $
28 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 101,567 38,149,024,950 Rls. 1,174,477 $
29 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 124,294 34,090,646,125 Rls. 1,042,368 $
30 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 78,616 33,407,723,901 Rls. 1,028,387 $
31 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 173,605 30,284,631,300 Rls. 903,210 $
32 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 145,080 29,268,056,840 Rls. 902,110 $
33 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 75,590 29,132,000,000 Rls. 889,282 $
34 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 63,875 24,841,369,337 Rls. 761,680 $
35 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 68,700 24,524,861,886 Rls. 755,774 $
36 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 79,226 23,239,396,384 Rls. 711,934 $
37 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 63,154 22,734,628,636 Rls. 696,383 $
38 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 44,409 18,710,505,933 Rls. 510,545 $
39 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 51,832 18,639,118,874 Rls. 569,916 $
40 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 46,759 16,600,376,459 Rls. 491,298 $
41 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 22,702 14,098,230,402 Rls. 401,099 $
42 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 39,378 13,433,713,693 Rls. 414,031 $
43 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 45,250 13,275,723,393 Rls. 408,897 $
44 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 27,258 10,034,395,560 Rls. 286,984 $
45 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 62,757 9,878,676,375 Rls. 300,977 $
46 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 12,614 9,316,805,190 Rls. 287,210 $
47 12 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 18,808 8,763,622,676 Rls. 237,143 $
48 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 19,226 8,737,827,655 Rls. 245,521 $
49 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 17,369 8,466,270,489 Rls. 238,420 $
50 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,416 8,323,448,320 Rls. 256,960 $
51 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 17,388 8,059,224,065 Rls. 239,002 $
52 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 25,361 7,941,363,238 Rls. 244,502 $
53 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 26,404 7,350,740,772 Rls. 225,962 $
54 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 19,623 7,235,652,655 Rls. 223,183 $
55 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 15,286 6,105,173,367 Rls. 188,228 $
56 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 1,017 5,292,794,982 Rls. 146,187 $
57 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 28,272 4,478,155,200 Rls. 124,200 $
58 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 16,006 4,401,107,280 Rls. 135,024 $
59 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 8,694 3,893,279,844 Rls. 119,974 $
60 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 10,174 3,510,431,931 Rls. 107,698 $
61 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 21,888 3,501,601,710 Rls. 98,390 $
62 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 12,312 3,245,040,000 Rls. 90,000 $
63 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,751 2,481,507,000 Rls. 76,500 $
64 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,346 2,052,357,120 Rls. 63,360 $
65 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 8,150 2,008,159,459 Rls. 61,301 $
66 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,052 1,798,418,160 Rls. 55,440 $
67 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 3,598 1,620,887,778 Rls. 49,805 $
68 11 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 1,914 1,448,554,848 Rls. 40,175 $
69 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 4,375 1,224,465,902 Rls. 37,378 $
70 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,599 1,100,407,366 Rls. 33,917 $
71 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 6,299 1,032,278,826 Rls. 31,817 $
72 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 2,560 1,028,192,793 Rls. 31,683 $
73 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 13,200 943,509,600 Rls. 29,040 $
74 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 870 934,962,688 Rls. 28,864 $
75 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 23,767 854,483,958 Rls. 26,064 $
76 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 762 819,279,384 Rls. 25,256 $
77 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 8,400 800,814,630 Rls. 24,486 $
78 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 5,130 696,829,260 Rls. 20,530 $
79 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,840 687,365,000 Rls. 20,500 $
80 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 4,740 683,621,760 Rls. 18,960 $
81 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 5,208 675,873,408 Rls. 20,832 $
82 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 2,560 674,841,861 Rls. 20,271 $
83 9 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85086000 ساير جارومكنده 663 646,046,050 Rls. 18,850 $
84 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85086000 ساير جارومكنده 663 641,044,842 Rls. 19,754 $
85 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 7,250 625,824,000 Rls. 19,200 $
86 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 4,565 600,268,863 Rls. 18,498 $
87 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 5,450 592,246,890 Rls. 17,790 $
88 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 1,184 591,366,761 Rls. 18,232 $
89 3 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 2,043 564,391,400 Rls. 17,400 $
90 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 2,090 533,977,356 Rls. 15,004 $
91 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 5,700 372,837,000 Rls. 11,400 $
92 6 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 1,981 305,072,240 Rls. 9,328 $
93 1 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 3,000 226,719,372 Rls. 6,996 $
94 2 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 105 196,911,378 Rls. 6,075 $
95 8 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,322 193,836,000 Rls. 5,800 $
96 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 3,787 187,072,600 Rls. 5,720 $
97 4 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 847 140,759,079 Rls. 4,339 $
98 7 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 128,170,350 Rls. 3,850 $
99 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 535 94,399,959 Rls. 2,909 $
100 5 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 34054000 خمير، پودر و ساير فرآوردهکها براي تميزكاري 797 74,276,769 Rls. 2,289 $
مجموع کل
2,970,298,864,795 ريال
مجموع کل
89,702,888 دلار