آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 يزد ترکيه 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 673 319,368,942 Rls. 9,044 $
202 7 1396 يزد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 680 312,506,604 Rls. 9,258 $
203 7 1396 يزد ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 405 304,952,314 Rls. 9,012 $
204 1 1396 يزد ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,355 302,517,600 Rls. 9,326 $
205 10 1396 يزد ترکيه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 4,200 294,237,720 Rls. 8,350 $
206 11 1396 يزد ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 180 292,432,000 Rls. 8,000 $
207 7 1396 يزد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 272 291,896,754 Rls. 8,631 $
208 9 1396 يزد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 840 284,090,400 Rls. 8,059 $
209 3 1396 يزد ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,378 282,068,136 Rls. 8,694 $
210 5 1396 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,090 272,937,288 Rls. 8,345 $
211 8 1396 يزد ترکيه 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,710 269,508,500 Rls. 7,900 $
212 1 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 205 265,435,130 Rls. 8,183 $
213 8 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 247 257,456,235 Rls. 7,325 $
214 6 1396 يزد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 305 248,707,483 Rls. 7,471 $
215 7 1396 يزد ترکيه 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 1,710 246,018,856 Rls. 7,584 $
216 7 1396 يزد ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 241 235,194,584 Rls. 6,950 $
217 9 1396 يزد ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 493 234,849,909 Rls. 6,664 $
218 2 1396 يزد ترکيه 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 648 234,589,213 Rls. 7,233 $
219 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 50 230,069,180 Rls. 7,091 $
220 6 1396 يزد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 558 217,083,111 Rls. 6,596 $
221 10 1396 يزد ترکيه 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 2,190 207,740,962 Rls. 5,762 $
222 10 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,258 201,079,328 Rls. 5,579 $
223 3 1396 يزد ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 370 199,314,216 Rls. 6,142 $
224 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 1,805 194,549,095 Rls. 5,996 $
225 10 1396 يزد ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 355 189,437,712 Rls. 5,338 $
226 9 1396 يزد ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 398 189,280,466 Rls. 5,371 $
227 7 1396 يزد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 236 188,967,688 Rls. 5,567 $
228 2 1396 يزد ترکيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 180 183,834,371 Rls. 5,668 $
229 3 1396 يزد ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,712 175,478,400 Rls. 5,407 $
230 2 1396 يزد ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 396 158,360,626 Rls. 4,883 $
231 6 1396 يزد ترکيه 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 1,602 157,203,563 Rls. 4,739 $
232 6 1396 يزد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 396 154,028,086 Rls. 4,680 $
233 2 1396 يزد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 382 152,675,729 Rls. 4,708 $
234 7 1396 يزد ترکيه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 2,445 151,132,500 Rls. 4,430 $
235 1 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,181 149,584,320 Rls. 4,613 $
236 10 1396 يزد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 298 143,529,438 Rls. 4,066 $
237 7 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 470 142,219,109 Rls. 4,242 $
238 6 1396 يزد ترکيه 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 153 140,677,768 Rls. 4,258 $
239 11 1396 يزد ترکيه 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,620 138,819,744 Rls. 3,757 $
240 7 1396 يزد ترکيه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 14 137,649,180 Rls. 4,078 $
241 12 1396 يزد ترکيه 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 277 137,523,000 Rls. 3,699 $
242 11 1396 يزد ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 150 126,373,210 Rls. 3,457 $
243 2 1396 يزد ترکيه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 490 124,689,504 Rls. 3,844 $
244 2 1396 يزد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 298 118,934,424 Rls. 3,668 $
245 12 1396 يزد ترکيه 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,369 117,433,011 Rls. 3,115 $
246 7 1396 يزد ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 190 113,103,069 Rls. 3,351 $
247 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 400 111,067,880 Rls. 3,423 $
248 2 1396 يزد ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 279 106,797,813 Rls. 3,293 $
249 10 1396 يزد ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 117 96,570,444 Rls. 2,714 $
250 6 1396 يزد ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 370 94,038,575 Rls. 2,857 $
251 2 1396 يزد ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 224 89,516,174 Rls. 2,760 $
252 9 1396 يزد ترکيه 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 394 87,094,375 Rls. 2,472 $
253 5 1396 يزد ترکيه 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 411 84,612,500 Rls. 2,583 $
254 6 1396 يزد ترکيه 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 388 80,107,776 Rls. 2,415 $
255 5 1396 يزد ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 308 77,707,080 Rls. 2,376 $
256 11 1396 يزد ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 80 77,492,160 Rls. 2,120 $
257 5 1396 يزد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 72 77,440,620 Rls. 2,371 $
258 11 1396 يزد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 62 73,366,420 Rls. 2,007 $
259 6 1396 يزد ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 184 71,582,542 Rls. 2,175 $
260 8 1396 يزد ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 60 62,621,184 Rls. 1,782 $
261 6 1396 يزد ترکيه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 64 58,813,336 Rls. 1,780 $
262 6 1396 يزد ترکيه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 35 56,387,782 Rls. 1,713 $
263 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 537 55,599,558 Rls. 1,697 $
264 10 1396 يزد ترکيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 2 50,352,623 Rls. 1,397 $
265 6 1396 يزد ترکيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 125 48,809,141 Rls. 1,483 $
266 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,333 48,386,400 Rls. 1,412 $
267 8 1396 يزد ترکيه 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 46 47,618,192 Rls. 1,355 $
268 2 1396 يزد ترکيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 116 46,451,818 Rls. 1,432 $
269 4 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 50 46,115,000 Rls. 1,421 $
270 6 1396 يزد ترکيه 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 117 45,552,983 Rls. 1,384 $
271 4 1396 يزد ترکيه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 95 41,538,084 Rls. 1,278 $
272 9 1396 يزد ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 742 39,896,640 Rls. 1,132 $
273 5 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 30 33,463,392 Rls. 1,025 $
274 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 475 30,086,595 Rls. 819 $
275 9 1396 يزد ترکيه 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 391 29,091,300 Rls. 826 $
276 3 1396 يزد ترکيه 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 51 27,893,754 Rls. 860 $
277 6 1396 يزد ترکيه 82021000 ا ره دستي. 30 27,793,480 Rls. 841 $
278 1 1396 يزد ترکيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 19 26,332,782 Rls. 812 $
279 3 1396 يزد ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 95 25,930,190 Rls. 799 $
280 9 1396 يزد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 54 25,600,344 Rls. 726 $
281 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 14 25,423,005 Rls. 784 $
282 1 1396 يزد ترکيه 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 31 25,375,383 Rls. 782 $
283 6 1396 يزد ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 64 24,995,686 Rls. 759 $
284 6 1396 يزد ترکيه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 267 23,364,768 Rls. 704 $
285 7 1396 يزد ترکيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 27 21,284,822 Rls. 627 $
286 5 1396 يزد ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 13 15,159,896 Rls. 464 $
287 10 1396 يزد ترکيه 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 37 14,622,969 Rls. 412 $
288 5 1396 يزد ترکيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 15 14,610,464 Rls. 447 $
289 10 1396 يزد ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 57 14,289,887 Rls. 397 $
290 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 195 14,065,077 Rls. 429 $
291 3 1396 يزد ترکيه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 150 12,363,831 Rls. 381 $
292 10 1396 يزد ترکيه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 1 11,109,562 Rls. 308 $
293 6 1396 يزد ترکيه 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 28 10,711,940 Rls. 325 $
294 6 1396 يزد ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 24 9,373,237 Rls. 285 $
295 7 1396 يزد ترکيه 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 12 9,224,754 Rls. 272 $
296 3 1396 يزد ترکيه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 150 8,956,476 Rls. 276 $
297 7 1396 يزد ترکيه 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 9 8,844,057 Rls. 261 $
298 8 1396 يزد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7 7,379,189 Rls. 210 $
299 2 1396 يزد ترکيه 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 18 7,040,851 Rls. 217 $
300 7 1396 يزد ترکيه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 7 6,922,242 Rls. 205 $
مجموع کل
11,776,385,511 ريال
مجموع کل
348,219 دلار