آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 يزد ترکيه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 13,715 2,091,773,565 Rls. 64,454 $
102 5 1396 يزد ترکيه 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 22,151 2,059,021,496 Rls. 62,854 $
103 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,600 2,056,422,000 Rls. 60,001 $
104 6 1396 يزد ترکيه 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 22,175 2,051,525,785 Rls. 62,505 $
105 6 1396 يزد ترکيه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 44,641 1,937,635,250 Rls. 58,203 $
106 8 1396 يزد ترکيه 40118090 ک ک ک سا?ر 10,833 1,907,989,200 Rls. 54,283 $
107 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 5,185 1,803,429,850 Rls. 55,328 $
108 9 1396 يزد ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,126 1,777,077,642 Rls. 50,412 $
109 6 1396 يزد ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 4,855 1,775,575,960 Rls. 53,335 $
110 7 1396 يزد ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 22,000 1,752,012,500 Rls. 52,424 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 10,771 1,743,369,045 Rls. 53,735 $
112 2 1396 يزد ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,800 1,710,409,810 Rls. 52,733 $
113 10 1396 يزد ترکيه 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 10,787 1,641,578,690 Rls. 45,704 $
114 4 1396 يزد ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,100 1,632,825,000 Rls. 50,256 $
115 6 1396 يزد ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,632,624,000 Rls. 49,414 $
116 12 1396 يزد ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,189 1,581,073,270 Rls. 42,669 $
117 9 1396 يزد ترکيه 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 4,306 1,506,721,545 Rls. 42,755 $
118 9 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,410 1,489,853,415 Rls. 42,679 $
119 12 1396 يزد ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,290 1,467,883,200 Rls. 39,232 $
120 5 1396 يزد ترکيه 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 17,160 1,430,410,050 Rls. 44,026 $
121 10 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,820 1,429,955,288 Rls. 40,176 $
122 5 1396 يزد ترکيه 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 3,150 1,399,960,600 Rls. 42,866 $
123 8 1396 يزد ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 24,500 1,383,075,960 Rls. 40,180 $
124 10 1396 يزد ترکيه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,968 1,357,850,558 Rls. 38,532 $
125 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,903 1,291,194,112 Rls. 39,832 $
126 2 1396 يزد ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 24,125 1,283,290,775 Rls. 39,565 $
127 1 1396 يزد ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 23,250 1,236,098,340 Rls. 38,130 $
128 11 1396 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,481 1,231,830,687 Rls. 33,699 $
129 12 1396 يزد ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 11,100 1,215,910,663 Rls. 32,498 $
130 8 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 26,380 1,199,555,000 Rls. 35,000 $
131 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,320 1,174,596,535 Rls. 33,271 $
132 8 1396 يزد ترکيه 84481110 دا بي ژا کارد 8,620 1,141,532,000 Rls. 32,477 $
133 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,014 1,139,034,705 Rls. 35,138 $
134 11 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,900 1,102,488,663 Rls. 30,023 $
135 10 1396 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,975 1,076,797,230 Rls. 29,935 $
136 5 1396 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,900 1,075,635,000 Rls. 33,000 $
137 4 1396 يزد ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 1,790 1,035,300,000 Rls. 31,811 $
138 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 2,275 1,032,022,446 Rls. 31,236 $
139 7 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,305 1,023,996,508 Rls. 30,200 $
140 12 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 5,058 1,022,135,591 Rls. 27,585 $
141 3 1396 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,534 1,010,600,072 Rls. 31,144 $
142 1 1396 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 2,863 1,005,480,176 Rls. 31,007 $
143 9 1396 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,220 972,701,289 Rls. 27,594 $
144 3 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,324 965,305,515 Rls. 29,740 $
145 6 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,170 946,785,360 Rls. 28,682 $
146 5 1396 يزد ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 10,250 941,415,505 Rls. 28,882 $
147 10 1396 يزد ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,923 884,506,333 Rls. 25,054 $
148 2 1396 يزد ترکيه 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 2,810 879,913,775 Rls. 27,117 $
149 2 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,560 863,898,817 Rls. 26,640 $
150 7 1396 يزد ترکيه 27101950 روغن صنعتي 9,435 814,200,696 Rls. 23,988 $
151 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84481110 دا بي ژا کارد 4,740 811,372,500 Rls. 25,009 $
152 4 1396 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9,011 790,440,113 Rls. 24,329 $
153 12 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,209 772,114,385 Rls. 20,638 $
154 10 1396 يزد ترکيه 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 16,700 771,338,593 Rls. 21,403 $
155 3 1396 يزد ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 5,000 747,900,200 Rls. 23,048 $
156 3 1396 يزد ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 3,182 744,731,772 Rls. 22,954 $
157 10 1396 يزد ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,467 740,663,762 Rls. 20,978 $
158 4 1396 يزد ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 8,970 722,234,390 Rls. 22,226 $
159 4 1396 يزد ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 13,500 721,653,300 Rls. 22,140 $
160 9 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,426 678,949,383 Rls. 19,266 $
161 11 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 442 671,443,823 Rls. 18,232 $
162 7 1396 يزد ترکيه 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,290 644,913,235 Rls. 19,372 $
163 8 1396 يزد ترکيه 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 5,058 634,073,842 Rls. 18,421 $
164 10 1396 يزد ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 5,462 621,292,100 Rls. 17,231 $
165 5 1396 يزد ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 2,085 610,678,880 Rls. 18,672 $
166 9 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 16,000 602,605,500 Rls. 17,100 $
167 7 1396 يزد ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 205 572,079,192 Rls. 17,247 $
168 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 205 559,640,184 Rls. 16,938 $
169 7 1396 يزد ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 188 559,479,083 Rls. 16,563 $
170 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 9,480 550,872,000 Rls. 14,908 $
171 11 1396 يزد ترکيه 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 2,753 533,745,190 Rls. 14,602 $
172 6 1396 يزد ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,242 531,960,958 Rls. 16,154 $
173 8 1396 يزد ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,470 528,619,000 Rls. 15,119 $
174 10 1396 يزد ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,558 528,484,942 Rls. 14,830 $
175 3 1396 يزد ترکيه 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 3,026 520,118,235 Rls. 16,024 $
176 6 1396 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,762 517,982,659 Rls. 15,559 $
177 5 1396 يزد ترکيه 27101950 روغن صنعتي 7,400 481,666,000 Rls. 14,800 $
178 6 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,392 461,931,000 Rls. 13,927 $
179 10 1396 يزد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,553 458,236,986 Rls. 12,877 $
180 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 8,350 457,659,492 Rls. 13,852 $
181 4 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 967 437,387,402 Rls. 13,462 $
182 2 1396 يزد ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,015 436,428,600 Rls. 13,455 $
183 11 1396 يزد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,031 427,619,680 Rls. 11,683 $
184 2 1396 يزد ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 550 402,367,600 Rls. 12,400 $
185 5 1396 يزد ترکيه 38244030 لينگونو سولفانات 20,520 399,376,656 Rls. 12,312 $
186 11 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,858 395,243,442 Rls. 10,730 $
187 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,065 386,246,569 Rls. 10,853 $
188 2 1396 يزد ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,820 377,883,300 Rls. 11,650 $
189 2 1396 يزد ترکيه 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,239 376,504,246 Rls. 11,605 $
190 6 1396 يزد ترکيه 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 480 366,107,950 Rls. 10,997 $
191 7 1396 يزد ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 466 365,633,259 Rls. 10,805 $
192 2 1396 يزد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 700 364,132,343 Rls. 11,226 $
193 5 1396 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,239 362,256,292 Rls. 11,092 $
194 8 1396 يزد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 414 356,448,428 Rls. 10,355 $
195 11 1396 يزد ترکيه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 616 355,986,885 Rls. 9,673 $
196 5 1396 يزد ترکيه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,560 349,667,200 Rls. 10,674 $
197 3 1396 يزد ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 4,893 343,589,208 Rls. 10,590 $
198 10 1396 يزد ترکيه 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 1,961 341,602,038 Rls. 9,474 $
199 7 1396 يزد ترکيه 27101920 گريس 2,700 339,182,406 Rls. 9,993 $
200 1 1396 يزد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 801 338,183,150 Rls. 10,432 $
مجموع کل
94,257,006,825 ريال
مجموع کل
2,779,884 دلار